ikonka IRFC 2017

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE IRFC 2017 (International Rail Forum & Conference)

22.03.– 24.03.2017

 

Ve dnech 22. – 24. března 2017 se v Praze uskuteční významná mezinárodní konference IRFC 2017 (International Rail Forum & Conference). Speciální odborný doprovodný program konference ve formě diskusního fóra s významnými osobnostmi evropské dopravní politiky a železničních institucí bude konferenci předcházet a proběhne již v úterý 21. března 2017. Nosná témata této nadcházející konference jsou svázána s připravovanými změnami v legislativě, výzkumu a technice, které jsou určující pro budoucnost železnice. Zásadní změnou oproti minulým ročníkům je zaměření nejen na nákladní dopravu, ale i na další oblasti železnice, infrastrukturu, osobní dopravu atd.

Zaměření konference vyplývá ze zvýšeného zájmu odborné veřejnosti o nové trendy a směry, které se pro železnici otevírají v nejbližších letech. Cílem této významné akce je nabídnout účastníkům příležitost pro výměnu informací a zkušeností firem zapojených do nových inovativních řešení na železnici, společně s přiblížením novinek při uskutečňování železničních přeprav.

Patronát nad konferencí IRFC 2017 převzaly významné mezinárodní organizace UNIFE, CER, UIC a OSŽD v čele s agenturou European Union Agency for Railways (dříve ERA), české vládní instituce Parlament ČR a Ministerstvo dopravy ČR a Shift2Rail JU.

Očekáváme účast nejvyšších zástupců významných dopravců, manažerů infrastruktury, podniků železničního průmyslu, dodavatelů železničních systémů, zákazníků a spedičních společností, které se rozhodly držet krok s rychlým tempem vývoje na dopravním trhu.

Všichni jste srdečně zváni a máte možnost zaregistrovat se už nyní za zvýhodněný účastnický poplatek na adrese http://irfc.eu/cs/registrace/

 

Připomenutí úspěšného 5. ročníku IRFC 2015:9
16 8 irfc-2015-053 09 1235

 

 

 

 

ikonka systemy kolejowe konferencja 2017

Konference ŽELEZNIČNÍ SYSTÉMY

08.02. – 10.02.2017

 

OLTIS Polska Vás srdečně zve k účasti na
VII. ročník mezinárodní konference:
„ŽELEZNIČNÍ SYSTÉMY“
BEZPEČNOST, IT, LEGISLATIVA,
doprava-spedice-logistika-infrastruktura
8.-10. 2. 2017, Ustroň, Polsko 

 

Jménem pořadatelů – společností První signální a OLTIS Polska –Vás srdečně zveme na výše uvedenou konferenci 

 

Úkolem VII. ročníku konference bude upozornit na problém bezpečnosti na železnici, na železničních přejezdech, v mezinárodních přepravách.

Probereme směrnice EU – podporu, problémy a úskalí dopravců, manažerů infrastruktury, majitelů vleček.

Tematické sekce konference:

 • Bezpečnostní požadavky, kterým musí čelit manažeři infrastruktury, vlastníci železničních vozidel, vleček
 • Nehody z důvodu špatného technického stavu vozů a techniky, únavy strojvedoucích – pracovní doba
 •  Bezpečnost údajů zasílaných v IT systémech
 •  Bezpečnost, která je důsledkem použití nebo nepoužití bezdrátových zabezpečovacích zařízení
 •  Bezpečnost zboží během přepravy železničním dopravcem
 •  Bezpečnostní certifikáty, systémy řízení bezpečnosti pro infrastrukturu, vlečky, překladiště
 •  Statistické údaje o nehodách na železnici a železničních přejezdech
 •  Interoperabilita – legislativa, význam, platnost, rozsah
 •  Směrnice EU o bezpečnosti
 •  Legislativa – aktuální právo a právo, na něž se musíme připravit v nejbližší době
 •  TSI TAF – technické specifikace interoperability se vztahují na podsystémy telematických aplikací pro nákladní dopravu
 • Vybraná témata, která se vztahují k právním úpravám ohledně železničních vozidel, zabezpečovacích zařízení
 • Logistické problémy v přepravách zboží v přeshraničním pásmu

 

Více informací najdete na stránkách konference:

http://systemy-kolejowe.railconference.com/

 

Organizátoři a partneři konference se na Vás těší!

 

Čestný patronát nad konferencí převzali:

ambasada UTK

 

 

 

 

 

Odborní partneři:

prokolej-logo logo IK PSTT Univerzita IGTL_CMYK juridica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media partneři:

Raport Kolejowy transport Manager Kurier PGT

SOSWiosceDzieciece_logo150

OLTIS Polska podporuje SOS Dětské vesničky

2016

Jsme velmi rádi, že již dva roky podporujeme „Sindbad“, rodinný dům přechodného pobytu v Ustroni. Díky této spolupráci pomáháme dětem, které se už od začátku svého života potýkají s velmi obtížnými životními podmínkami, a tím přispíváme k tomu, aby byl jejich život o něco lepší.

Není horší pohled než na smutné, plačící, bezmocné a nešťastné dítě, které se neobejde bez pomoci druhého. Podporu může poskytnout jen dospělý člověk, který se v daném okamžiku stává blízkou osobou.

Skutečnost, že jsme si zasloužili být nazýváni blízkými osobami těchto dětí, je pro nás největším vyznamenáním a díky tomu se také my hrdě usmíváme :-)

S přáním všeho nejlepšího v životě!

Zaměstnanci OLTIS Polska

 

Sdružení SOS Dětské vesničky

 „SINDBAD” Rodinný dům přechodného pobytu v Ustroni

Více informací: http://sos-wd.org

Upgrade IS NEWSPED

Upgrade IS NEWSPED

2016

V letošním roce uplynulo již 10 let od realizace první implementace Informačního systému NEWSPED, který v současné době využívá 31 společností v 6 evropských státech. Během této doby se IS NEWSPED vyvinul v poměrně robustní informační systém, který se díky variabilitě svého nastavení dokáže přizpůsobit technologii práce různých spedičních, ale i výrobních firem, které IS NEWSPED využívají ke kontrole přepravních nákladů.

Za oněch 10 let došlo samozřejmě k vývoji v celé IT oblasti. Společnost JERID, která je oficiálním partnerem společnosti Microsoft, vyvinula proto IS NEWSPED na programových komponentách právě této společnosti.

Aby byla společnost JERID schopna i v budoucnu garantovat další rozvoj IS NEWSPED, a to nejen individuální úpravy, ale i případné úpravy vyplývající ze změn legislativy, reaguje flexibilně na úpravy na straně společnosti Microsoft a připravila Upgrade IS NEWSPED. Spolu s tímto upgrade bude dodán zdarma i soubor úprav IS NEWSPED, o které byl mezi uživateli dlouhodobě zájem. Bližší informace zájemcům podá obchodní oddělení společnosti JERID nebo příslušní konzultanti IS NEWSPED.