SpeedChain 2015

Konference SpeedCHAIN 2016

 

Dne 3. a 4. listopadu 2016 se uskutečnila již tradiční mezinárodní logistická konference SpeedCHAIN. Prostory Břevnovského kláštera tak hostily již 11. ročník setkání představitelů logistických i jiných firem a odborných institucí.

Tak jako v předcházejících letech i letos se společnost OLTIS Group podílela na této konferenci jako jeden z partnerů. Naše kolegy jste tak mohli navštívit na našem stánku a dozvědět se od nich o našich informačních systémech pro logistiku a skladování.

V rámci prezentací a panelových diskuzí, které byly rozděleny do několika sekcí, byla dána možnost k předávání informací a názorů na různé problematiky týkající se inovativních logistických řešení, užitečných forem outsourcingu a nejnovějších technologických řešení v různých oblastech logistiky.

V sekci Technologický rozvoj v logistice vystoupil náš kolega, pan Radomír Bača, s příspěvkem Moderní technologie v dopravě. V něm představil naši novou aplikaci Tablog, která slouží pro zadávání elektronických stazek řidičem a tímto nahradí papírovou formu stazek.

Další informace o této akci se můžete dozvědět na stránkách:

http://www.speedchain.eu/speakeri-2/baca-radomir1

 

 

ikonka RN Congres

Železniční IT kongres Rolling-NET 2016 v Budapešti

V tomto roce jsme měli možnost zúčastnit se jako vystavovatelé na železničním IT kongresu Rolling-NET 2016 v Budapešti, který, jak už jeho název naznačuje, byl zaměřený především na železniční IT technologie. Jde o první kongres, který se kromě všeobecných železničních témat zaměřuje i na automatizační a IT technologie, jako například IoT.

Při pohledu na program akce můžeme soudit, že se dotkla téměř všech oblastí tohoto odvětví železničního průmyslu. Kromě odborných přednášek měli návštěvníci možnost setkat se i s vystavovateli, od výrobců železničních vozidel až po poradenské organizace pro železniční sektor.

Kromě skvělého programu se návštěvníci mohli těšit i z vizuálních zážitků, jelikož celá událost byla uspořádaná opravdu zajímavě, kdy se člověk místy nacházel v železničních vozech, na nástupišti apod.

Děkujeme všem našim partnerům a návštěvníkům za účast na této velkolepé akci a těšíme se na budoucí vzájemnou úspěšnou spolupráci.

 

Foto od Rolling Net 2 Foto od Rolling Net 3 Foto od Rolling Net DSC02974 DSC02971 DSC02970

 

ikonka-firma

Společnost OLTIS Group obsadila 3. místo v krajském kole soutěže Firma roku

 

Soutěž Firma roku patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. Kvalitně nastavenými pravidly dosahuje soutěž v hodnocení přihlášených firem maximální objektivity a vytváří zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku.

„Jsem rád, že Olomoucký kraj se opět ukázal jako podnikatelsky silný region. Originalita, tradice, velká míra společenské odpovědnosti i vzájemná regionální podpora, to vše jsou vlastnosti, kterými disponují místní podnikatelé,“ zhodnotil krajské kolo člen poroty Petr Kovala z ČEZ ESCO.

Vodafone Firma roku 2016 Olomouckého kraje:

  1. ALIKA, a.s. – pražení, balení, sekání oříšků, sušeného ovoce a semen (Čečice)
  2. Koutný, spol. s.r.o. – výroba klasické pánské konfekce, obleků na míru a profesního oblečení (Prostějov)
  3. OLTIS group, a.s. – integrátor informačních systémů (Olomouc)

Zájemci o účast v soutěži Firma roku 2016 odpovídají na stručné otázky, které charakterizují jejich firemní podnikání a také popisují svůj podnikatelský příběh. Nedílnou součástí hodnocení firem je také tzv. „scóring“, který zkoumá finanční ukazatele firem. Scóring vypočítává specializovaný software na základě rentability vlastního kapitálu a aktiv, běžné likvidity, pohotové likvidity a celkové zadluženosti, ale i její struktury, obrátky aktiv z tržeb, provozní marže a produktivity práce. Firma může získat max. scóring 2000 bodů. V rámci hodnocení pak mají stejnou váhu scóring (50%) a podnikatelské příběhy společností (50%). V jednotlivých krajích hlasuje odborná porota složená ze zástupců partnerů, asociací a cechů (více viz Partneři). Pro každé regionální kolo je určeno 10 firem, které uspěly nejlépe v hodnocení finančních ukazatelů, tzv. scóringu. Pořadí firem v jednotlivých krajích pak určuje odborná porota (50%) a scóring (50%).

Do celorepublikového finále postupuje 14 vítězů krajských kol Firma roku 2016. Vítěze finálového kola určí celostátní porota. Vítězné firmy ze všech krajů se osobně prezentují před odbornou porotou. Ve finálovém kole záleží čistě na schopnostech prezentujících firem, jak se firmy orientují v konkurenčním prostředí, jak ambiciózní a reálné jsou jejich podnikatelské plány a jak přispívají k rozvoji okolí.

 

frol-236-1_29899242003_o frol-197-1_30495775526_o frol-194-1_30495773256_o frol-193-1_29899242853_o frol-189-1_30495773306_o frol-237-1_30495772986_o

 

Seminář OG 2016

Odborný seminář uživatelů aplikací firem ze skupiny OLTIS Group

Ve dnech 6. a 7. října 2016 se uskutečnil jedenáctý seminář pro uživatele aplikací firem ze skupiny OLTIS Group. Mezi zákazníky firem JERID a OLTIS se tato akce těší značné oblibě, o čemž svědčí každoroční hojná účast. Celkem se letos v obou sekcích zúčastnilo 70 uživatelů z 29 firem.

Stejně jako v loňském roce probíhal program ve dvou samostatných sekcích, v sekci pro speditéry a v sekci pro dopravce. Program obou sekcí se skládal z přednášek zaměřených na seznámení uživatelů s aktuálními novinkami v aplikacích a z přednášek externích přednášejících, které se věnovaly aktuálním otázkám z oblasti železniční spedice a dopravy. Odpolední část byla v tomto roce pro obě sekce společná.

V sekci pro dopravce byla jedním z hlavních bodů dopoledního programu přednáška pana Futery ze Správy železniční dopravní cesty týkající se novinek v implementaci TAF TSI v aplikacích SŽDC. Mimo jiné ale nemohlo chybět ani představení toho, co se za poslední rok událo v produktech OLTIS Group. Novinky v IS EVAL, vazby na manažera infrastruktury v Maďarsku nebo aktuální vývoj Logistického webového portálu představili Eman Mikoška a Tomáš Kroča. Účastníci se rovněž dověděli zajímavé informace k připravované mezinárodní železniční konferenci IRFC 2017, která proběhne v termínu od 22. do 24. března 2017 v Praze.

V dopoledním bloku spediční sekce byl představen zcela nový produkt s obchodním názvem SIMON II. Spuštění ostrého provozu této nové webové aplikace pro zobrazování poloh z GPS jednotek na vagonech a lokomotivách bylo avizováno již během loňského semináře a většina účastníků letošního ročníku byla zvědavá na finální podobu tohoto nového produktu z dílny OLTIS Group. Hlavní předností aplikace SIMON II oproti konkurenčním aplikacím je to, že má v sobě zapracovány specializované funkce pro podporu železniční dopravy a přepravy. Jedná se zejména o funkce přiřazování nejbližší železniční stanice ke zjištěným souřadnicím a počítání proběhu dle skutečné vzdálenosti „po kolejích“. Velkému zájmu všech přítomných se také těšila přednáška, během které byl představen nový program FRED – plnohodnotná internetová verze programu ERIC. Již během semináře si několik účastníků vyžádalo přístup do testovací verze tohoto programu.

Nesmíme také zapomenout na ostatní přednášky. Jako každý rok byli uživatelé Informačního systému NEWSPED seznámeni s novinkami, které byly během uplynulého roku do tohoto IS zapracovány. Zajímavá byla taktéž přednáška o připravované konferenci IRFC 2017.

V odpoledním společném bloku proběhly přednášky externích přednášejících. Úvodem nás pan ing. Jiří Vorel z ČD Cargo seznámil s historií a zajímavostmi parních lokomotiv. Po tomto „odpočinkovém“ tématu následovala přednáška pana ing. Tomáše Svozila z Celního úřadu Přerov na téma Změny v celním kodexu EU. Toto téma přítomné zástupce spedičních firem velmi zajímalo, protože většina z nich se s touto tématikou denně setkává při své práci. Odpolední blok a celou odbornou část letošního semináře zakončila přednáška našeho již tradičního přednášejícího, pana ing. Stanislava Hájka, který přítomné účastníky informoval o připravovaných změnách v přepravě nebezpečných věcí – RID 2017.

 

Po skončení odborné části semináře následoval společenský večer, jehož součástí byl bowlingový turnaj jednotlivců – 11. ročník turnaje Memoriál PEPY. O umístění na stupních vítězů se vedly nervy drásající boje. Bylo vidět, že dobré umístění v bowlingovém turnaji spojeném se seminářem je prestižní záležitost. Výsledky tohoto klání byly následující:

V kategorii žen se na třetím místě umístila paní Šárka Stratilová (ČD Cargo), na místě druhém paní Libuše Boučková (Spedica) a na místě prvním paní Zuzana Horniaková (Investex Group).

V kategorii mužů se umístil na třetím místě pan Jan Dlouhý (Spedica), na místě druhém pan Petr Blahuš (SD Kolejová doprava) a na prvním místě pan Lukáš Droppa (AWT).

V další kategorii Talent roku zvítězila za ženy paní Barbora Lubojacká (AWT) a za muže pan Michal Hanták (Budamar Logistics).

Nejvyšší nához měla za ženy paní Zuzana Horniaková (Investex Group) 167 bodů a za muže pan Lukáš Droppa (AWT) 173 body.

Všem účastníkům velmi děkujeme za milou a přátelskou atmosféru, kterou nám svou přítomností a zápalem pro věc pomáhali vytvořit. Těšíme se na další ročník semináře, kdy se s mnohými z nich zase společně setkáme.

 

20161006_094513 20161006_134915 20161006_105333 20161006_105230 20161006_110821 20161006_120501 20161006_095344 20161006_185621 20161006_203159 20161006_203351

 

ikonka

Fórum maďarských přepravců

 

Společnost OLTIS Hungaria se i letos účastnila Fóra maďarských přepravců, které se konalo 12. října 2016 v režii Fórum Akademie.

Účastníci akce si vyslechli ne jen řadu odborných přednášek, ale měli i možnost seznámit se s IT produkty a řešeními naší společnosti. Zároveň bylo dohodnuto několik obsáhlejších prezentací a ukázek našich řešení s návštěvníky našeho stánku.

Krom Fóra maďarských přepravců je pro naši společnost další velmi významnou událostí Konference zasílatelství, která se bude konat ve dnech 1. – 2. prosince 2016 v hotelu Radisson Park Inn v Budapešti.

 
MFF 1 MFF 2 MFF 3 MFF 4

Innotrans_logo_3

InnoTrans 2016

 

Ve dnech 20. – 23. září 2016 se v Berlíně konal jedenáctý ročník největšího evropského veletrhu dopravních technologií InnoTrans 2016. Tohoto veletrhu se již tradičně zúčastnily jako vystavovatelé i společnosti sdružené ve skupině OLTIS Group, jejichž společná expozice se nacházela v hale 4.1, stánek 312.

Účast na veletrhu byla pro nás velkým přínosem, jak po stránce obchodní, tak i odborné. Důkazem toho je množství schůzek, které naši zástupci absolvovali se stávajícími i potenciálními zákazníky, partnery z akademické sféry a mezinárodními organizacemi. Na naší expozici jsme absolvovali řadu jednání a představili jsme nejen novinky v našich produktech, ale prezentovali také nové trendy v oblasti informačních systémů pro dopravu a logistiku.

Samostatnou částí naší účasti byla prezentace evropského výzkumného projektu CAPACITY4RAIL, která probíhala v předem daných časech na našem stánku po dobu třech veletržních dnů. Spolu s partnery z Velké Británie a Švédska (Networkrail, Trafikverket, TRL, IFFSTAR a univerzitami Birmingham a Linköping) byly prezentovány dosažené výsledky v části projektu SP3 – Operations for enhanced capacity. OLTIS Group zde pro projekt vyvinul a prezentoval dvě aplikace: CAIN (CApacity of INfrastructure) – implementace KADR pro švédskou infrastrukturu, a CAPTAIN (CAPability Trade-off Automation model of INfrastructure) – Porovnávací model schopností automatizace železniční infrastruktury.

Další akcí na našem stánku bylo „Maďarské odpoledne“ dne 22. září, které se odehrálo pod taktovkou dceřiné společnosti OLTIS Hungaria. Toto odpoledne si mohli návštěvníci stánku vyslechnout prezentace našich produktů v maďarštině.

Všem obchodním partnerům, kteří nás na stánku navštívili, děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

 

20160921_094716 20160922_130355 20160922_143524 20160922_154430 20160922_154449 20160921_122417 20160922_101110 22092016575

 

ikonka

OLTIS Hungária Kft. se zúčastnila konference IX. Magyar Vasút

 

Společnost OLTIS Hungária Kft. se letos, stejně jako v minulých letech, zúčastnila konference IX. Magyar Vasút, kterou organizovalo Fórum Akademia 15. září 2016 v konferenčním sále hotelu Aquaworld Resort Budapešť.

Na této události zazněly přednášky mnoha známých osobností. V rámci konference se odevzdávala cena Istvána Siposa, kterou získal státní tajemník maďarského parlamentu Dr. János Fónagy. Cenu osobnost roku v maďarské dopravě od společnosti Fórum Média Kiadó Kft. získala generální ředitelka MÁV pani Ilona Dávid. Na konferenci se zúčastnilo přibližně 250 odborníků ze železničního sektoru.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem našim partnerům a hostům, kteří nás poctili svojí návštěvou v průběhu konání konference.

 

Informace o konferenci:

http://www.hungrail.hu/hu/esemenyek/esemenyek2/esemeny/74-ix-magyar-vasut-konferencia

https://www.forumakademia.hu/beszamolok/143-magyar-vasut-2016-konferencia

 

Část přiložených fotografií bylo vyhotovených redakcí časopisů Magyar Közlekedés/Navigátor.

 

MV_6 MV_3 MV_2 MV_1 MV_5 MV_4

 

cef_100

Schválen projekt OLTIS Group na implementaci TSI TAF

Dne 8. července členské země EU oficiálně schválily dopravní projekty, které získají 6,7 miliardy Eur z fondu nástroje pro propojení Evropy (CEF). Příjemci z členských zemí způsobilých čerpat prostředky z Fondu soudržnosti obdrží až 85 % podpory financování svých projektů.

Ze 427 návrhů projektů bylo vybráno 195, které významně přispějí k digitalizaci a dekarbonizaci dopravy. Mezi tyto úspěšné projekty se zařadil i projekt společnosti OLTIS Group „Implementace TSI TAF u soukromých železničních dopravců“ s rozpočtem 1,1 mil. Eur, v rámci kterého proběhne v letech 2017–2019 implementace u deseti nákladních železničních dopravců v ČR a na Slovensku.

Projekt se zaměřuje na vývoj a implementaci standardů pro datovou výměnu v souladu s Nařízením o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě (TSI TAF) do informačních systémů, které využívají železniční dopravci pro plánování a operativní zajištění své činnosti. Požadavek TSI TAF vyžaduje, aby stávající funkce byly rozšířeny o komunikaci s manažery infrastruktury, spolupracujícími dopravci a držiteli vozů.

Projekt si klade za cíl pomoci soukromým dopravcům, kteří dosud nepoužívali komplexní systémy provozované u velkých či národních dopravců, ale kteří musejí nyní splnit požadavky z hlediska komplexnosti požadovaných funkcí. Projekt umožní nasadit těmto soukromým dopravcům k dosažení plné interoperability méně nákladné, ale stejně komplexní řešení, jaká mají velcí národní dopravci.

 

ikonka

CID Golf Cup 2016

Společnost CID International, a.s. uspořádala pro své přátele a obchodní partnery ve čtvrtek 21. července 2016 golfový turnaj jednotlivců CID Golf Cup.

Místo konání: Park Golf Club Ostrava, Dolní 412, Šilheřovice

Turnaj byl součástí již 3. ročníku GOLF RAIL IT TOUR 2016, a zároveň třetím turnajem letošní golfové túry.

Výsledky:  

Kategorie Bronz – Společná HCP 34,1 – 54
1. Jan Jakeš (soukromá osoba)
2. Petr Sedláček (S&G safe grow s.r.o)
3. Lucie Jirků (soukromá osoba) 

Kategorie Silver – Společná HCP 22,6 – 34
1. Martin Hapl (Rankenen a.s.)
2. Milan Šubrt (Josef Mička)
3. Štefan Mestický (Oltis Group)

Kategorie Gold – Společná HCP +9 – 22,5
1. Jan Holeš (Rankenen a.s.)
2. Tereza Hoffmannová (ALMA Consulting Group Česká republika, s.r.o.)
3. Luděk Telecký (TECHNISERV IT, spol. s.r.o.) 

Longest drive MUŽI
1. Jakub Szurlej (Schavemaker Invest Sp. z o.o.)
2. Marek Ambrus (LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.)
3. Petr Baroch (České dráhy a.s.)

Longest drive ŽENY
1. Leona Žáková (soukromá osoba)
2. Tereza Hoffmannová (ALMA Consulting Group Česká republika, s.r.o.)
3. Tereza Skládanková (TECHNISERV IT, spol. s.r.o.)

Nearest to the pin – Miroslav Waleczek (Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.) –  1,35 m

Celkové výsledky Golf Rail IT Tour
1. Luděk Telecký (TECHNISERV IT, spol. s.r.o.)
2. Jiří Nepustil (INDI s.r.o.)
3. Marek Lošťák (ORBI TRANS s.r.o.)

 

Děkujeme všem hráčům za aktivní účast a těšíme se na setkání při některé z dalších akcí organizovaných firmami sdruženými ve skupině OLTIS Group.

r20160721-141655 r20160721-140717 r20160721-125209 r20160721-122109 r20160721-111617 r20160721-095626r20160721-164939 r20160721-164745 r20160721-164547 r20160721-164330 r20160721-164228 r20160721-164107

 
     
 

 

obrázek_upraveno_100x100

Úspěch týmu OLTIS Group na štafetovém běhu Sněžka–Praha

O víkendu 25. a 26. června 2016 se uskutečnil štafetový běžecký závod SNĚŽKA – PRAHA 2016, při kterém musela skupinka 3 až 7 běžců zdolat nonstop ve dne v noci vzdálenost 197 km z Obřího dolu pod Sněžkou až do pražské Tróji. Celá trasa, s převýšením 2083 m stoupání / 2951 m klesání, byla rozdělena na 20 úseků. V týmu o 7 členech zvládl tedy každý z běžců tři přibližně desetikilometrové úseky.

 

Sedmičlenné družstvo OLTIS Group se 2 ženami v týmu a s věkovým průměrem 44 let odstartovalo z Obřího dolu pod Sněžkou v sobotu v 18:30 h a doběhlo do Prahy v neděli krátce před 11. hodinou dopoledne. S výsledným časem 16 hodin a 21 minut  (průměrný čas 5:03 min na 1 km) tak OLTIS Group obsadil vynikající 7. místo z 26 startujících týmů a v kategorii mix (muži a ženy v týmu) získal 3. místo a bronzové medaile!

01r03r04r05r06r07r08r09r11r13r10r02r