unife

Aktivní účast OLTIS Group na valném shromáždění UNIFE

Ve dnech 22. – 24. června se v Amsterdamu konalo 25. valné shromáždění UNIFE, Evropské asociace železničního průmyslu. Jako noví členové UNIFE zde bylo přijato dalších 11 společností.

OLTIS Group, člena UNIFE od roku 2009, zde zastupovali Miroslav Fukan, Petr Kroča a Jiří Čáp, kteří se mimo plenárního zasedání a valného shromáždění UNIFE účastnili jednání v pracovních a výkonných komisích. Miroslav Fukan se aktivně účastnil prezidentského výboru (Presiding Board) a komise pro malé a střední firmy (SME Committee). Petr Kroča zastupoval OLTIS Group v platformě digitalizace (Digitalisation Platform) a komise pro komunikaci (Communications Committee) a Jiří Čáp v komisi pro nákladní dopravu (Freight Committee), kde probíhala příprava a diskuze k pozičnímu dokumentu ERIFA, jenž má sloužit jako podklad pro Evropskou komisi z hlediska rozvoje nákladní železniční dopravy.

Výkonný ředitel OLTIS Group Miroslav Fukan se také jako jeden z diskutujících aktivně zapojil v rámci panelové diskuze na téma konkurenceschopnosti železničního průmyslu EU a vedoucího postavení na trhu (veřejné zakázky, obchod, výzkum a vývoj) v rámci  dne valného shromáždění. V této části vystoupili také:

 • Martina Werner, členka Evropského parlamentu a výboru pro průmysl Evropského parlamentu, zpravodajkyně Usnesení parlamentu o konkurenceschopnosti evropského železničního dodavatelského průmyslu,
 • Gwenole Cozigou, ředitel pro průmyslovou transformaci a pokročilé hodnotové řetězce, DG-GROW, Evropská komise,
 • Carlo Borghini, výkonný ředitel Shift2Rail JU,
 • Laurent Troger, prezident Bombardier Transportation, předseda UNIFE
 • a jako moderátor Chris Jackson, šéfredaktor Railway Gazette.

Další diskusní témata byla Investice EU pro železnici (fondy EU, CEF, Junkerův investiční plán, PPP) a Železnice a dopravní politika EU (implementace 4. železničního balíčku, standardizace, ERTMS). V průběhu celé akce také probíhala jednání s partnery ohledně mezinárodních projektů ve vazbě na Shift2Rail a další aktivity OLTIS Group.

 

 

13_UNIFE-GA-2016

OTBC

Tradiční OLTIS THREE BALLS Cup přivítal přes stovku účastníků

Na začátku června uspořádala společnost OLTIS Group pro své obchodní partnery a přátele již osmý ročník sportovně společenského klání – OLTIS THREE BALLS Cup. Program se stejně jako v předchozích letech skládal z tenisového turnaje čtyřher, který se konal pod názvem JERID Tenis Cup, z bowlingového turnaje CID Bowling Cup, neformálního společenského večera a golfového turnaje OLTIS Group Golf Cup. O oblíbenosti této akce svědčí počet jejích účastníků, kterých bylo letos 158.

Celý trojboj byl zahájen ve středu 8. června dopoledne golfovým turnajem jak pro držitele zelených karet na 18jamkovém mistrovském hřišti, tak i pro golfové začátečníky na 9jamkové golfové akademii v Golf Resort Olomouc. Ve večerních hodinách program pokračoval neformálním společenským večerem a bowlingovým turnajem v prostorách Bowland Olomouc.  Celá akce byla zakončena ve čtvrtek 9. června tenisovým turnajem na kurtech ve Vésce u Dolan.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na setkání při dalších akcích organizovaných firmami sdruženými ve skupině OLTIS Group.

 

OTBC_2016_IMG_4915 OTBC_2016_IMG_4883 OTBC_2016_IMG_4710 OTBC_2016_IMG_4596 OTBC_2016_IMG_4531 OTBC_2016_IMG_2115 OTBC_2016_IMG_1719 OTBC_2016_IMG_1642

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTBC_2016_IMG_2790 OTBC_2016_IMG_2933OTBC_2016_IMG_2647

SPEED_CH_SVK ikonka

OLTIS Group na SpeedCHAIN Slovakia

Ve dnech 19. – 20. května 2016 se na Slovensku v hotelu Zochova chata konal 1. ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN Slovakia. Tento zahajovací ročník podpořila také společnost OLTIS Group jako jeden z partnerů konference.

Dvoudenní konference přinesla pod heslem „Logistika: Výzvy a řešení“ spoustu zajímavých témat. V zaplněném sále zazněla slova o úspěších slovenské logistiky, která dokázala využít evropské příležitosti pro vytvoření perspektivního odvětví. Ve třech sekcích nabídla konference vyčerpávající přehled hlavních témat současné slovenské logistiky a její integraci v rámci logistického prostoru střední a východní Evropy. Na program jednotlivých přednášek se dostala problematika poptávky po kvalitním vzdělávaní, rychlejším rozvoji dopravní a logistické infrastruktury, postupným odbouráváním legislativních překážek v moderním podnikaní, ale i boje s kriminalitou a dalšími negativními faktory, které objektivně brzdí potenciál rychlejšího růstu slovenské ekonomiky. Na rizika, spojené s otevřením hranic, upozornil František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenské republiky, který byl současně odborným moderátorem odpoledního programu prvního dne konference. Tematicky rozdělené sekce nabídly účastníkům nejen přednášky předních slovenských a zahraničních odborníků z jednotlivých oblastí ekonomiky, ale i prostor pro celou řadu specifických otázek a samozřejmě hned několik panelových diskusí. Právě diskusní fóra vyplnila většinu času před otevřením večerního společenského programu, jehož cílem bylo mimo jiné nabídnout potřebný prostor pro profesionální network.

Se zajímavou přednáškou na téma „Efektivní nástroje pro dispečera na plánování dopravy“ vystoupil v sekci „Inovativní logistická řešení – Logistika na míru“ pan Radomír Bača, obchodní manažer společnosti CID International.

Příležitost pro setkání se zákazníky nabídnula i výstavní expozice, které se zúčastnili zástupci OLTIS Group s vlastním stánkem, kde prezentovali širokou nabídku produktů pro oblast logistiky a skladování.

Speedchain1 Speedchain2 Speedchain3 Speedchain5 Speedchain6 Speedchain7

High speed passenger train on tracks with motion blur effect at night. Railway station in Ukraine

OLTIS Hungaria na IX. Železničním workshopu

 

Firma OLTIS Hungaria se zúčastnila IX. Železničního workshopu, organizovaného maďarskou společností Fórum Média, který se konal dne 19. května 2016 v Budapešti v konferenčním sále Park Inn By Radisson Hotel.

Na akci, které se zúčastnilo přibližně 150 odborníků ze železničního sektoru, přednesl pan Zoltán Nagy z OLTIS Hungaria přednášku na téma požadavků zavedení RSRD databázových systémů, což se aktuálně týká těch společností, které vlastní nebo provozují železniční vozidla. Dále se konala krátká ukázka řešení poskytovaných společností OLTIS Hungaria, pomocí kterých mohou vlastníci a provozovatelé železničních vozidel vyhovět požadavkům RSRD databázových systémů.

 

Oficiální informace o události jsou dostupné na:

http://forum-media.hu/landing/rendezveny/ix-vasuti-trening

 

 

10_IRO_0072 10_IRO_0059 10_IRO_0131 10_IRO_0514 10_DSC02359


10_IRO_0515

 

09_IKONA_logisticky sklipek

Workshop pro silniční dopravce a speditéry

Společnost CID International, uspořádala dne 11.5.2016 v prostorách Vinařství Nosreti workshop, kde svým zákazníkům představila své novinky z oblasti IT. Novinky se týkaly zejména mobilních technologií, jejichž význam roste ve všech oblastech našeho života, logistiku nevyjímaje.

Zajímavá diskuze se rozproudila především ke Smartphone aplikaci, která je určena pro vzájemnou komunikaci mezi dispečinkem a řidičem. Aplikace umožňuje přenášení činností zadávaných řidičem on-line přímo do dispečerské plachty v systému LORI, podporuje automatickou tvorbu elektronické STAZ, obsahuje modul pro evidenci škodných událostí (včetně fotodokumentace) a umí pracovat s čárovými nebo QR kódy.

Zájem vzbudila i nová verze webové objednávky, vytvořená na platformě MVC (Model-view-controller), ke které společnost CID International vytvořila rovněž mobilní aplikaci sloužící pro jednoduché zadávání a přehlednou kontrolu objednávek na webu prostřednictvím Smartphone.

Bez zájmu nezůstaly ani další prezentované novinky, mezi něž patří modul pro uživatelskou editaci tiskových sestav, nová verze dispečerské plachty nebo nový modul pro kalkulaci a modelování trasy s ohledem na relevantní parametry vybraných objednávek.

Poslední přednášky se týkaly aktuálních dotačních programů využitelných pro oblast dopravy a zejména pak nové perspektivní technologie od francouzské firmy SIGFOX, která pro přenos dat využívá síť pozemních stanic. V ČR toto zajišťuje společnost T-Mobile. Hlavní výhodou tohoto řešení jsou řádově nižší náklady na pořízení a provoz, oproti stávajícím rozšířeným systémům GPS a nebo GPRS.

Workshopu se zúčastnilo cca 30 účastníků z 12 firem, kteří kladně hodnotili nejen prezentované novinky, ale ocenili i prostor pro vzájemnou diskuzi a neformální výměnu zkušeností po skončení oficiální části programu.

Společnost CID International děkuje všem zúčastněným za jejich zájem o naše řešení a těší se na brzké setkání při dalších podobných příležitostech.

Workshop pro silniční dopravce a speditéry Workshop pro silniční dopravce a speditéry

Workshop pro silniční dopravce a speditéry Workshop pro silniční dopravce a speditéry1

 

logo-Den-české-logistiky

OLTIS Group byl partnerem Dne české logistiky

Společnost OLTIS Group se prezentovala jako PARTNER letošního Dne české logistiky, který se uskutečnil dne 21. dubna 2016 v hotelu „Courtyard by Marriott Prague Airport“.

Ředitel divize logistiky, pan Rostislav Vašek, se v rámci programu zúčastnil panelové diskuze na téma „INTRALOGISTIKA a její místo v dodavatelském řetězci“, kde zaznělo mnoho zajímavých názorů. Široce byla diskutována otázka perspektiv a rizik intralogistiky v období aktuálního hospodářského růstu, očekávání v souvislosti s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí nebo pozice české logistiky v evropském a světovém kontextu. Pan Rostislav Vašek, který v panelové diskusi reprezentoval oblast informatiky, upozornil mimo jiné na nezastupitelnou úlohu IT v logistice, jak v oblasti přenosu a zpracování velkého množství dat, tak v nastupujícím trendu automatizace a intrakomunikace, např. mezi strojními a dopravními prostředky v rámci „Průmyslu 4.0“.

Společnost OLTIS Group, která patří mezi významné evropské producenty informačních řešení pro oblast dopravy a logistiky, se také prezentovala na Dni české logistiky některými ze svých produktů, které představila v rámci vlastní expozice. V této souvislosti bychom rádi  poděkovali všem, kteří nás na našem výstavním stánku navštívili.

Oficiální informace k akci:

http://www.czech-logistics.eu/den-ceske-logistiky/dcl-2016/

http://www.czech-logistics.eu/den-ceske-logistiky/dcl-2016/partneri/

 

den_ceske_logistiky_stanek1

den_ceske_logistiky_stanek

den_ceske_logistiky_sal

den_ceske_logistiky_RV

den_ceske_logistiky_RV1

den_ceske_logistiky_VK1

den_ceske_logistiky_VK2

Warehouse Lab

Workshop WarehouseLAB

V dnech 21. a 22. dubna 2016 proběhl v Luboni u Poznaně manažerský workshop WarehouseLAB 12.0 – Informatizace a automatizace skladovacích procesů.  Partnerem této události byla společnost OLTIS Polska.

Ideou WarehouseLab bylo zajistit možnost přímého setkání osob zodpovědných za firemní skladovací logistiku s analytiky, dodavateli IT systémů a osobami zodpovědnými za jejich implementaci.

První den workshopu byly na programu prezentace partnerů věnované všem účastníkům. Piotr Klimek, obchodní ředitel OLTIS Polska, a Marcin Cyronek, předseda představenstva LS Logistics, vystoupili s prezentací Nasazení a provoz WMS/TMS společnosti OLTIS ve společnosti LS Logistics.

Druhý den workshopu probíhala setkání v menších skupinách. Naše skupina, posílena kolegy Radimem Valou a Vladimírem Šafránkem z CID International, vedla 4 hodinové workshopy určené 10členným skupinám, během nichž předvedla nejdůležitější funkčnosti systému WMS LOGI a odpovídala na otázky k systému, jeho funkčnostem a zkušenostem s jeho ročním provozem v LS Logistics.

Workshop byl pro nás příležitostí pro setkání se zástupci firem, které nyní uvažují o nasazení nového nebo změně používaného systému WMS. Díky tomu, že se mnoho otázek vztahovalo na konkrétní případy, byl WarehouseLab příležitostí k poznání aktuální tržní poptávky v oblasti skladovacích systémů.

 

Fotografie Tomasz Siuda, 4Content.

 

warehouselab 1     warehouselab 6

warehouselab 3     warehouselab 2

warehouselab 5 warehouselab 4

 

06_VVVI_logo

Aktivní účast OLTIS Group na Veletrhu Věda Výzkum Inovace

Naše společnost se zúčastnila Veletrhu Věda Výzkum Inovace, která se konala ve dnech 9. – 11. března 2016 v prostorách Brněnského výstaviště. Současně s veletrhem se v přidružených prostorách konala také odborná konference Věda Výzkum Inovace 2016.

Společnost OLTIS Group se prezentovala na veletrhu vlastním stánkem a současně si návštěvníci mohli v rámci konference vyslechnout odborné prezentace z úst ředitele výzkumu a inovací OLTIS Group, pana Petra Kroči.

První den konference se jeho přednáška týkala tématu „Příležitosti v evropských programech výzkumu a inovací pro české subjekty“, v rámci kterého posluchačům představil několik konkrétních úspěšných běžících nebo již realizovaných inovačních dotačních projektů výzkumu a vývoje skupiny OLTIS s konkrétními příklady uplatnění výsledků řešení v praxi, se zvláštním zaměřením na projekty směřující k digitalizaci v oblasti železniční nákladní a osobní dopravy. Přítomné diváky seznámil také s aktuálními dotačními příležitostmi a na závěr vyzval všechny k zapojení se do projektů a přispěl se svými doporučeními.

Druhý den Veletrhu Věda Výzkum Inovace vystoupil Petr Kroča v rámci doprovodného programu se svým příspěvkem, který se věnoval finančním nástrojům na podporu výzkumu, vývoje a inovací EUREKA (mezinárodní spolupráce s tržně orientovanými výsledky výzkumu a vývoje), HORIZONT 2020 (rámcový program pro výzkum a inovace EU, platný pro období 2014 až 2020) a SHIFT2RAIL (první evropský společný podnik železničního průmyslu a Evropské komise pro výzkum, inovace a integraci nových pokrokových technologií do inovativních železničních produktů a řešení) z pohledu možností financování projektů a s přehledem aktuálních otevřených výzev pro oblast železniční dopravy.

První ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace byl tematicky zaměřen na uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a na zodpovědný výzkum a inovace. Veletrh byl příležitostí pro setkání odborníků z různých oborů a předávání zkušeností v oblasti výzkumných projektů. Návštěvníci měli příležitost se v průběhu dvou výstavních dnů seznámit s projekty vědecko-výzkumných pracovišť nejen z České republiky.

 

 

 

Transport Manager Meeting

OLTIS Polska na konferenci Transport Manager Meeting 2016

Náš kolega, Piotr Manowiecki, vystoupil na konferenci Transport Manager Meeting 2016 s přednáškou na téma „Cloud jakožto pružné, jisté a bezpečné řešení pro firemní IT infrastrukturu“.

Svým příspěvkem se posluchačům snažil ukázat, že navzdory zažitým názorům, cloudová řešení, která spočívají v tom, že se uživatel informačního systému připojí pomocí internetu k vzdálenému serveru, který je zpřístupněn informační společností, a na kterém běží jeho firemní informační systém, jsou mnohem lepším a bezpečnějším řešením, než nákup komplikovaného systému, instalovaného místně na vlastních serverech.

Transport Manager Meeting je každoroční setkání zástupců z dopravní branže, na kterém se diskutují různá témata souvísející se silniční dopravou. Konferenci pořádá časopis „Transport Manager“.

Přednášející letos mimo jiné diskutovali o rizicích spojených se zavedením minimální mzdy ve Francii, o možnosti zatížení dlužníka náhradou nákladů spojených s vymáháním pohledávek, nebo o podrobnostech z polsko-ruských vyjednávání o přepravních povoleních.

Letošní ročník konference se konal v Krakově dne 3. března a zúčastnilo se ho víc jak 300 návštěvníků. Společnost OLTIS Polska se kromě přednášky prezentovala i vlastním stánkem.

Více informací na strankách Transport Manager Meeting:

http://www.transport-manager.pl/index.php/relacja-tmm-23-04-2016

 

05_Transport Manager Meeting__4964     05_Transport Manager Meeting_0386

05_Transport Manager Meeting__5004     05_Transport Manager Meeting__0272

05_Transport Manager Meeting__0459

Ustron

Rekordní konference Železnice III tisíciletí

Až 160 osob diskutovalo o železnici a intermodální dopravě v rámci VI. ročníku konference Železnice III tisíciletí v Ustroni

Ve dnech 3.–5. února 2016 proběhl VI. ročník mezinárodní konference Železnice III tisíciletí, pořádané společnostmi První Signální a OLTIS Polska. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet osob z oboru. Kromě železničních výrobců a dodavatelů služeb do Ustroně přijeli zástupci vědeckých ústavů, mimo jiné: VVUZ – Výzkumný ústav železniční, Žilinská univerzita v Žilině, Politechnika Warszawska – Wydział Transportu, Wyższa Szkoła Techniczna v Katovicích, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Instytut Kolejnictwa a zástupce Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky, a také právnické kanceláře, které nás podpořily znalostmi z právnického oboru.

Účastníci si v plenární části konference měli možnost vyslechnout profesionální a zajímavé prezentace, týkající se nejen bezpečnosti:

 • O interoperabilitě železničního systému EU mluvil dr. ing. Marek Pawlik, Politechnika Warszawska, Instytut Kolejnictwa
 • O integrovaných systémech řízení bezpečnosti v železniční dopravě mluvil prof. ing. Marek Sitarz, Wyższa Szkoła Biznesu, Zespół Technicznych Środków Transportu Komitetu Transportu PAN (Skupina pro technické dopravní prostředky dopravního výboru Polské akademie věd)
 • O využití systémů pro bezdrátový datový přenos za účelem zvýšení bezpečnosti na nezabezpečených železničních přejezdech mluvila Lucyna Bester, Instytut Kolejnictwa
 • O externích nákladech na dopravu s důrazem na nehody na železnici mluvil Adrian Furgalski, Railway Business Forum
 • O poplatcích za použití infrastruktury a vysokých sazbách mluvila Beata Grabowska – Bujna Jastrzębska, Spółka Kolejowa
 • O technicko-technologických podmínkách pro organizaci železničního provozu mluvila prof. dr. hab. ing. Marianna Jacyna, Politechnika Warszawska
 • O TSI TAF na PKP Polskie Linie Kolejowe mluvil ředitel projektu pro interoperabilitu, odbor informatiky PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
 • O ochraně osobních údajů a novele zákona o veřejných zakázkách mluvila mec. Izabela Kowalczuk-Pakuła, kancelář Bird&Bird
 • O dotacích v nové finanční perspektivě 2014-2020 mluvila  Katarzyna Więckowska, Kancelaria Adwokacka Katarzyny Więckowskiej

Naši zahraniční hosté:

 • Zkušební centrum VUZ Velim – místo pro efektivní testování železničních vozidel v III. tisíciletí, ing. Jaroslav Grim Ph. D. Výzkumný Ústav Železniční a.s.
 • Terminál intermodální přepravy. Implementace IS v rámci projektu Žilina – Teplička, Peter Hrapko, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního vývoje Slovenské republiky.

Během integračních sekcí si mohli účastníci z Česka, Polska a Slovenska vyměnit zkušenosti a navázat nové kontakty. Dojemným momentem bylo jménem účastníků a pořadatelů předání šeku na částku 5001 zlotých do rukou Elżbiety Grabowskiej, ředitelky „Sindbad“ rodinného domu přechodného pobytu, ze sdružení S.O.S. Dětské vesničky. Účastníci zdůrazňovali, že pořadatelé připravili velmi zajímavý umělecký program během slavnostní večeře. Skupina Fragile ze Slovenska zpívala více i méně známé písničky bez doprovodu hudebních nástrojů. Svým vystoupením zaujala tak, že se parket hned zaplnil tanečníky. A hlasitý smích doprovázel originální, překvapující a vtipné vystoupení českého komika Richarda Nedvěda.

Chceme velmi poděkovat všem hostům za to, že přijeli na konferenci, přednášejícím za dokonale připravené referáty a našim sponzorům a business partnerům za podporu. Bez jejich pomoci by konference nedosáhla tak vysoké úrovně. Již nyní Vás zveme na další ročník, který se tradičně bude konat v únoru 2017.

Více informací najdete na stránkách konference: http://www.railconference.com/koleje-2016/cz/

Děkujeme a těšíme se na Vás příští rok!

Ustron_2016_1     Ustron_2016_5

Ustron_2016_8     Ustron_2016_7

Ustron_2016_3     Ustron_2016_2

Ustron_2016_4     Ustron_2016_6