Vánoční večírek 2015

Předvánoční setkání s obchodními partnery firem skupiny OLTIS Group v Praze

Dne 1. prosince 2015 se uskutečnilo tradiční předvánoční přátelské setkání pracovníků OLTIS Group s obchodními partnery a přáteli. Akce proběhla v bowlingovém centru Bowling Celnice Praha a součástí setkání byl oblíbený bowlingový turnaj o zajímavé ceny. Celý večer se nesl v přátelské a sportovní atmosféře, kdy většina účastníků bojovala o co nejlepší umístění v turnaji s plným nasazením. Na pomyslné stupně vítězů nakonec vystoupali tito bowlingoví nadšenci:

Celkové umístění ŽENY:

1)      Lenka Včeláková (TRANSPORTSERVIS)
2)      Iveta Zemánková (ČD CARGO)
3)      Zuzana Kráčmarová (host pana Jiřího Kráčmara z firmy ORBI TRANS)

Celkové umístění MUŽI:

1)      Miroslav Koblížek (ČD CARGO)
2)      Pavel Kvapil (ČD CARGO)
3)      Miloš Dudek (SŽDC)

Bowlerka : Jana Peléšková (ČD)
Bowler: Ivan Press (ČD)

Nejvyšší nához ženy: Lenka Včeláková (TRANSPORTSERVIS) – 189
Nejvyšší nához muži: Vladislav Tolar (ČD CARGO) – 177

 

předvánoční setkání Praha I     předvánoční setkání Praha IV

předvánoční setkání Praha III     předvánoční setkání Praha II

Nová generace Informačního systému operativního řízení (ISOŘ), klíčového nástroje dispečerských pracovišť SŽDC.

OLTIS Group dokončil implementaci nové generace ISOŘ

Společnost OLTIS Group dokončila dne 19. října 2015 implementaci nové generace Informačního systému operativního řízení (ISOŘ), který je klíčovým nástrojem dispečerských pracovišť Správy železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) pro organizaci a řízení vlakové dopravy na celé síti SŽDC.

Nová generace ISOŘ přináší významné rozšíření funkcionality především v  oblastech:

 • komunikace s informačními systémy sousedních manažerů infrastruktury dle standardů TSI TAF/TAP
 • komunikace s informačními systémy dopravců dle standardů TSI TAF/TAP
 • datové výměny s využitím Common Interface
 • komunikace s evropským informačním systémem RNE TIS (Train Information System)
 • napojení na centrální referenční soubory
 • jednotné datové základny na databázovém serveru Oracle
 • moderního uživatelského rozhraní dle nových standardů SŽDC
 • nové metodiky číslování vlaků na infrastruktuře SŽDC
 • plánování a řízení dopravy při odklonech propojené s IS pro přidělování kapacity dráhy (KADR)
 • integrace s GSM-R

Vývoj nové generace ISOŘ probíhal v období 2013–2015 jako součást projektu „Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC, fáze 2“ spolufinancovaného z Operačního programu Doprava Ministerstva dopravy ČR.

 

NewISOR_1024

SpeedChain 2015

Aktivní účast OLTIS Group na SpeedCHAIN 2015

Ve dnech 4. – 5. listopadu 2015 se v Praze konal jubilejní 10. ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN 2015. Letošní ročník měl podtitul  „Logistika – Transparentnost a flexibilita“, a podpořila jej také společnost OLTIS Group jako jeden z partnerů konference.

Cílem mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN bylo poskytnout příklady inovativních logistických řešení, představit užitečné formy outsourcingu, inovace v logistických procesech a nejnovější technologická řešení v různých oblastech logistiky, a to se jí také podařilo. Během konferenční části se v Břevnovském sále sešlo rekordních 653 účastníků z 12 zemí světa, ke kterým promluvilo ve čtyřech sekcích celkem 71 řečníků.

Se zajímavou společnou přednáškou na téma „Implementace IS v rámci projektu „Terminál intermodální přepravy Žilina – Teplička“ vystoupili v sekci INTRALOGISTIKA A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ pánové Radim Vala z CID a Peter Hrapko z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky. V rámci výstavní expozice prezentovali zástupci OLTIS Group na vlastním stánku širokou nabídku svých produktů pro oblast logistiky a skladování. Odborný i doprovodný program konference nabídnul dostatek příležitostí pro kontakty se stávajícími i potenciálními partnery společnosti OLTIS Group v příjemné atmosféře historických prostor Břevnovského kláštera.

 

SpeedChain_2015_Vala_Hrapko4

Setkání uživatelů

Seminář uživatelů aplikací firem OLTIS Group

Ve dnech 8. a 9. října 2015 se uskutečnil výroční desátý seminář pro uživatele aplikací firem ze skupiny OLTIS Group. Mezi zákazníky firem JERID a OLTIS se tato akce těší značné oblibě, o čemž svědčí každoroční hojná účast. Celkem se letos v obou sekcích zúčastnilo 62 uživatelů z 26 firem.

Stejně jako v loňském roce probíhal program ve dvou samostatných sekcích, v sekci pro speditéry a v sekci pro dopravce. Program obou sekcí se skládal z přednášek zaměřených na seznámení uživatelů s aktuálními novinkami v aplikacích a z přednášek externích přednášejících, které se věnovaly aktuálním otázkám z oblasti železniční spedice a dopravy.

V sekci spediční byla všemi uživateli IS NEWSPED s napětím očekávána přednáška pánů Stanislava Kováře a Jakuba Sojky týkající se plánovaného a předem avizovaného hromadného upgrade IS NEWSPED. Uživatelé tohoto spedičního informačního systému se dozvěděli, že kromě nutných úprav spojených s ukončením podpory některých programových komponent ze strany společnosti Microsoft dostanou zdarma i mnoho dalších užitečných úprav tohoto informačního systému. Nesmíme však zapomenout i na ostatní přednášející. Úspěch měla, jako vždy, i přednáška paní Mileny Konečné z firmy SPEDICA AGRO, která letos zaměřila své vystoupení na problematiku používání klíčových ustanovení JPP CIM v praxi. Paní Konečná předala posluchačům mnoho svých zkušeností a doporučení, které získala během svého dlouholetého působení u největšího českého železničního dopravce, ČD Cargo. S velkým zájmem se setkalo také vystoupení pana Julia Přenosila ze společnosti ČD Cargo. Pan Přenosil seznámil všechny přítomné s možnostmi elektronické komunikace ČD Cargo s jejich zákazníky. Tuto přednášku účastníci semináře ocenili zejména proto, že elektronická výměna dat je současný trend, který v konečném důsledku dokáže ušetřit mnoho nezáživné práce a podstatným způsobem snížit chybovost zadávání dat. Maraton přednášek ve spediční sekci ukončila přednáška pana Emana Mikošky, který všechny přítomné seznámil s novým projektem společnosti OLTIS – WEB verzí Kartotéky železničních vozů.

Ze sekce pro uživatele aplikací pro drážní dopravce je třeba vyzdvihnout přednášku pánů Tomáše Andrýse a Miloše Futery ze SŽDC, kteří hovořili na téma „Plánované změny v systémech SŽDC“. Velký zájem a diskusi také vzbudila přednáška pana Marka Neustadta, který představil „Aktuální stav implementace TAF“ a s tím spojené důsledky pro dopravce.

Po skončení odborné části semináře následoval společenský večer, jehož součástí byl bowlingový turnaj jednotlivců – 10. ročník turnaje Memoriál PEPY. O umístění na stupních vítězů se vedly nervy drásající boje. Bylo vidět, že dobré umístění v bowlingovém turnaji spojeném se seminářem je prestižní záležitost. Výsledky tohoto klání byly následující:

V kategorii žen se na třetím místě umístila paní Drahuše Petřkovská (Advanced World Transport a.s.), na místě druhém paní Libuše Boučková (Spedica s.r.o.) a na místě prvním paní Tereza Svobodová (Eximtra).

V kategorii mužů se umístil na třetím místě pan Zdeno Kubár (Železiarne Podbrezová a.s.) , na místě druhém pan Jiří Witiska (SŽDC) a na prvním místě pan Jan Dlouhý (Spedica s.r.o.).

V další kategorii Talent roku zvítězila za ženy paní Petra Štouračová (Šrot Gebeshuber s.r.o.) a za muže pan Aleš Schilberger (SD –Kolejová doprava a.s.).

Nejvyšší nához měla za ženy paní Eva Hunyadiová (U.S. Steel Košice s.r.o.) a za muže pan Jan Dlouhý (Spedica s.r.o.).

 

Závěrem můžeme hrdě prohlásit, že se letošní ročník Semináře OLTIS Group opět vyvedl. Většina zúčastněných přislíbila během loučení, že se příští rok semináře zase rádi zúčastní. Budeme se těšit!

 

seminář uživatelů_IGP4718     seminář uživatelů_IGP4687

seminář uživatelů_IGP4732     seminář uživatelů_IGP4705

seminář uživatelů_IGP4696     seminář uživatelů_IGP5047

 

Mezinárodní vědecká konference Horizonty železničnej dopravy 2015

OLTIS Group na slovenských Horizontech železniční dopravy 2015

Ve dnech 30. září – 1. října 2015 proběhla mezinárodní vědecká konference Horizonty železničnej dopravy 2015, která se tradičně konala v prostorách Ústředního institutu vzdělávání a psychologie Železnic Slovenské republiky ve Strečně. Konferenci zorganizovala Žilinská univerzita v Žiline, pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR.

První den konference, 30. září patřil odborným přednáškám a diskuzím. Ústředním tématem letošního ročníku bylo „Postavení železniční dopravy v dopravním systému EU – nové výzvy dopravní politiky“. V tomto duchu také odprezentovali přednášející své příspěvky, které byly dále zařazeny do užších témat jako Železniční infrastruktura; Management, marketing a ekonomika v železniční dopravě či Intermodální přeprava.

OLTIS Group podpořil konferenci nejenom finančně, ale také obohatil program hned dvěma odbornými příspěvky. Lubomír Suchánek z OLTIS Slovakia vystoupil s přednáškou „SYMOZA – meranie priechodzieho prierezu“ a Alena Loudová přiblížila posluchačům téma „Příležitosti financování evropského železničního výzkumu a příklady úspěšných projektů“.

V rámci exkurze, která proběhla druhého dne konání konference, se účastníci svezli mimořádným historickým motorovým vozem M274.0 „Modrý šíp“. Tento vlak zavezl návštěvníky do Púchova, kde navštívili Centrum řízení dopravy ŽSR, ze kterého je řízen provoz dopravní stanice Púchov a přilehlých úseků od Žilina až po Nové Mesto nad Váhom, přičemž se současně využívá informačního systému dodaného společností OLTIS.

 

Evropské výzkumné projekty EUREKA

Projekt MONET byl schválen

Nový mezinárodní výzkumný projekt EUREKA E! 9172 MONET – „Centrální systém pro sledování a vyhodnocování pohybu dopravních prostředků“ byl schválen ve Veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích (VES15), kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Doba trvání projektu je stanovena na tři roky, se zahájením řešení v roce 2015 a s rozpočtem téměř 970 tis. Eur.

Projekt se bude zabývat výzkumem a vývojem centrální databázové aplikace a služby pro vyhodnocování dat, upozorňování a řízení pohybů dopravních objektů a vozidel na základě datové výměny a požadavků od uživatelských aplikací, s napojením na současná telematická řešení pro sledování pohybu dopravních prostředků.

Datové vstupy (pozice silničních nákladních vozidel, kontejnerů a železničních vozů nebo lokomotiv) poskytované z aplikací externích uživatelů budou hodnoceny, přepočítávány, optimalizovány nebo porovnávány s údaji o geozonách a infrastruktuře. Výsledky se zaměří na specifické požadavky na stav, potenciální nebezpečí, popis situace či výpočet vzdálenosti nebo času.

Cílem projektu je vyřešit problém výměny dat mezi různými systémy s místním rozsahem, používanými zejména dopravci. Úkolem je také vyvinout centrální systém pro zajištění bezpečnosti a poskytovat uživatelům komfort.

Společnost OLTIS Group se podílela na přípravě a administraci tohoto projektu, řešitelem je CID International, spolu s českou firmou INTENS Corporation a dvěma zahraničními partnery: Žilinská univerzita a Politechnika Krakowska.

 

 

Trako

OLTIS Group na TRAKO 2015

Naše společnost se již počtvrté zúčastnila mezinárodního železničního veletrhu TRAKO 2015 v polském Gdaňsku.

Letošní ročník veletrhu byl výjimečný.  Právě zde byly poprvé představeny soupravy DART, vyráběné polskou Pesou pro PKP Intercity a byl také předán symbolický klíč k soupravám FLIRT3 švýcarského Stadleru pro téhož dopravce.   Možná z tohoto důvodu se veletrh letos setkal s tak velkou odezvou.  Tato největší událost železničního odvětví v Polsku zaznamenala rekordní počet návštěvníků i vystavovatelů.

Společnost OLTIS Group přijela do Gdaňsku stejně jako před dvěma, čtyřmi a šesti lety.

„Stojí to za to být na TRAKO.  Přestože jsme letos nepřipravili až tak významnou událost, jako 2 roky zpátky, když jsme slavnostně vyhlásili změnu názvu z JERID Polska na OLTIS Polska, ale i tak jsme byli rádi, že jsme se mohli setkat se stávajícími a potenciálními zákazníky“, říká Sonia Gorzelańczyk, prodejní manažerka naší polské pobočky OLTIS Polska.

„Zákazníci nás rádi navštěvují. Zřejmě i proto, že jim nabízíme tu nejkvalitnější moravskou slivovici“ žertuje Piotr Klimek, obchodní ředitel OLTIS Polska.

Během veletrhu navázali naši zaměstnanci nové kontakty s potenciálními zákazníky, se kterými budou obchodní vztahy dále rozvíjet, seznámili se s novinkami na polském železničním trhu a zúčastnili se odborných konferencí. Další veletrh se bude konat již za dva roky a naše společnost na něm nesmí a nebude chybět.

 

TRAKO_DSCF9535     TRAKO_DSCF9532

Parlamentní večer v Evropském parlamentu

Výkonný ředitel OLTIS Group, pan Miroslav Fukan, vystoupil v panelové diskuzi na Parlamentním večeru v Evropském parlamentu

V Bruselu se 13. října 2015 uskutečnil Parlamentní večer na téma „Zachování vedoucího postavení průmyslu: podpora inovace a konkurenceschopnosti evropských železničních výrobců“. Této akce na vysoké úrovni pořádané Hessenské vládou, UNIFE (Evropská železniční Industry Association) a za podpory poslankyně EP, paní Martiny Werner (ITRE), se zúčastnilo více než 200 osob. Dialog se vztahoval k tomu, jak nejlépe udržet vedoucí postavení tohoto strategického evropského průmyslu ve světě globálního trhu pro železniční dodávky. Vzhledem ke zvýšené konkurenci přicházející z Asie, je zřejmé, že evropský železniční dodavatelský průmysl bude muset spolupracovat s lídry EU, aby posílil svou globální konkurenceschopnost a zajistil spravedlivé tržní podmínky pro své výrobky jak na domácím evropském trhu, tak i na světovém.

Po úvodních prezentacích se společně s předsedou UNIFE (Asociace evropského železničního průmyslu) Lutzem Bertlingem a dalšími významnými, níže uvedenými osobnostmi evropského železničního světa, zúčastnil panelové diskuze i výkonný ředitel OLTIS Group, pan Miroslav Fukan.

Účastníci panelové diskuze:
Olivier Onidi, ředitel European Mobility Network, DG-MOVE, Evropská komise
Lutz Bertling, prezident, Bombardier Transportation; předseda UNIFE
Miroslav Fukan, výkonný ředitel, Oltis Group, předseda UNIFE SME Committee
Johannes Hauber, předseda pracovní skupiny pro výrobu železničních zařízení, European Trade Union IndustriAll
Didier Herbert, ředitel (úřadující), Konkurenceschopnost a evropský semestr, DG-GROW, Evropská komise

Dr. Lutz Bertling, předseda UNIFE a prezident Bombardier Transportation, poskytl přehled o železničním dodavatelském průmyslu a zdůraznil jeho význam pro evropské hospodářství, stejně jako konkurenční hrozby, kterým čelí a dodal: „S historií více než 175 let je dodavatelský železniční průmysl páteří evropské industrializace a ekonomického rozvoje. Je jedním ze základů evropské integrace prostřednictvím spojení evropských států a občanů způsobem šetrným k životnímu prostředí. Dnes je náš průmysl dynamičtější, inovativní a důležitý pro evropské hospodářství více, než kdy předtím. Jsme nyní v klíčovém okamžiku, kdy průmyslová konkurence z Asie a zejména Číny a Japonska, je stále intenzivnější. UNIFE zejména vítá rozhodnutí výboru ITRE Evropského parlamentu připravit oficiální usnesení o konkurenceschopnosti evropských železničních výrobců. “

Paní Martina Werner, poslankyně Evropského parlamentu a zpravodaj pro usnesení výboru ITRE o konkurenceschopnosti evropského železničního dodavatelského průmyslu, uvedla: „Pokud chceme zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost železničního dodavatelského průmyslu, musíme myslet více evropsky. To se týká všech aktérů: podniků, operátorů, politiků. Měli bychom se soustředit na investice do udržitelných a interoperabilních technologií, jakož i do železniční infrastruktury a na spolupráci zúčastněných stran, kde má spolupráce přidanou hodnotu.“

Očekává se, že usnesení bude vypracováno do konce roku 2015 a zástupci evropského železničního průmyslu doufají, že k přijetí usnesení dojde v Evropském parlamentu v průběhu prvního pololetí roku 2016.

Celkově evropský železniční průmysl zaměstnává více než 400.000 lidí po celé Evropě. S celkovým obratem ve výši 47 miliard Euro představuje toto odvětví v současné době 46 % světového trhu železniční produkce, díky svému postavení jako exportně orientovaný průmysl se silným domácím trhem, ale také díky svému zaměření na inovace.

 

 

 

Dopravní konference 2015 a VI. Mezinárodní vědecká konference

Dopravní konference 2015 a VI. Mezinárodní vědecká konference v Pardubicích

Ve dnech 3. – 4. září 2015 se v Pardubicích konala Dopravní konference 2015 a VI. Mezinárodní vědecká konference s podtitulem „Principy udržitelné dopravy“.

Dopolední část prvního dne konference patřila plenárnímu zasedání a úvodním řečníkům, mezi kterými byli hosté z Polska, Srbska, Německa a také z Bruselu, ovšem v podání českého zástupce Libora Lochmana, výkonného ředitele CER – Společenství evropských železničních společností. V rámci odpolední sekce si mohli účastníci zvolit jednu ze dvou variant. Ta první pokračovala v místě konání plenárního zasedání a posluchači se zde mohli seznámit s nejnovějšími trendy a vědeckými poznatky z oblasti dopravy a možností jejich aplikace v praxi s přihlédnutím k principům udržitelné dopravy.

Druhá varianta nabízela zúčastněným možnost seznámit se s nově vybudovaným Výukovým a výzkumným centrem v dopravě. Odborníci – zaměstnanci zmíněného centra – vysvětlili, ukázali a v mnohých případech také prakticky předvedli, jak fungují jednotlivá pracoviště. Největší atrakcí byla pro návštěvníky možnost svézt se unikátním vozítkem, které je výsledkem několika diplomových a dizertačních prací, které nabízelo neopakovatelný zážitek z jízdy zejména pak pro ty, kteří se dokonce odvážili neobvyklý dopravní prostředek sami řídit.

Letošní konference byla výjimečná tím, že byla pořádána ke 200. výročí narození Jana Pernera, významného projektanta a stavitele železničních tratí. V podvečerních hodinách proto proběhlo slavnostní odhalení busty Jana Pernera ve foyer Dopravní fakulty pardubické univerzity. Autorem bronzové busty o rozměrech 62×62×40 cm je akademický sochař Jaroslav Brož, kterému by nikdo netipoval úctyhodných 91 let.

Druhý den probíhala konference ve třech paralelních sekcích:

 • Technologie a management v dopravě a telekomunikacích,
 • Dopravní prostředky a infrastruktura,
 • Historie dopravy.

 

OLTIS Group měl své zastoupení v sekci technologie a management v dopravě a telekomunikacích, kde obohatila program Alena Loudová se svou přednáškou „Příležitosti financování evropského železničního výzkumu a příklady úspěšných projektů“.

Společnost OLTIS Group se letos stala jedním z partnerů konference, kteří přispěli jak na konferenci samotnou, tak na bustu Jana Pernera, jejíž odhalení bylo součástí konference.

 

Dopravní konference 01    Dopravní konference 02

Dopravní konference 03    Dopravní konference 04

Dopravní konference 05    Dopravní konference 06

Dopravní konference 07    Dopravní konference 08

 

 

 

Ustron

V Ustroni o železnici třetího tisíciletí

Na 5. ročníku konference „Systémy III. tisíciletí“, organizovaném společnostmi OLTIS Group a První signální v polské Ustroni, jsme přivítali více než 100 účastníků. Ti si v plenární sekci vyslechli 20 vysoce odborných přednášek o novinkách na trhu železničních a zabezpečovacích zařízení, o právnických otázkách, intermodální přepravě, a také obecně o investicích na polské železnici.

Během integračních sekcí měli účastníci z Česka, Polska a Slovenska příležitost se lépe poznat a vyměnit si zkušenosti. Právě to považujeme za největší hodnotu námi organizovaných akcí – řekla Krystyna Śliwka, odpovědná za organizaci konference.

Děkujeme všem návštěvníkům za účast a přednášejícím za přípravu odborných prezentací. Další konference proběhne na přelomu února a března příštího roku. Už dnes se těšíme na Vaši účast.

Více informací najdete na internetových stránkách konference: http://www.railconference.com/systemy-2015/cz/

 

Železnice 3. tisíciletí    Železnice 3. tisíciletí

Železnice 3. tisíciletí    Železnice 3. tisíciletí

Železnice 3. tisíciletí    Železnice 3. tisíciletí