Společnost OLTIS Group dokončila dne 19. října 2015 implementaci nové generace Informačního systému operativního řízení (ISOŘ), který je klíčovým nástrojem dispečerských pracovišť Správy železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) pro organizaci a řízení vlakové dopravy na celé síti SŽDC.

Nová generace ISOŘ přináší významné rozšíření funkcionality především v  oblastech:

  • komunikace s informačními systémy sousedních manažerů infrastruktury dle standardů TSI TAF/TAP
  • komunikace s informačními systémy dopravců dle standardů TSI TAF/TAP
  • datové výměny s využitím Common Interface
  • komunikace s evropským informačním systémem RNE TIS (Train Information System)
  • napojení na centrální referenční soubory
  • jednotné datové základny na databázovém serveru Oracle
  • moderního uživatelského rozhraní dle nových standardů SŽDC
  • nové metodiky číslování vlaků na infrastruktuře SŽDC
  • plánování a řízení dopravy při odklonech propojené s IS pro přidělování kapacity dráhy (KADR)
  • integrace s GSM-R

Vývoj nové generace ISOŘ probíhal v období 2013–2015 jako součást projektu „Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC, fáze 2“ spolufinancovaného z Operačního programu Doprava Ministerstva dopravy ČR.

 

NewISOR_1024