logo-Den-české-logistiky

OLTIS Group – partner Dnia Czeskiej Logistyki

Firma OLTIS Group w roli partnera wzięła udział w tegorocznym Dniu Czeskiej Logistyki, odbywającym się 21 kwietnia w hotelu „Courtyard by Marriott Prague Airport”.

Dyrektor dywizji logistyki, Rostislav Vašek uczestniczył w dyskusji panelowej na temat „Intralogistyka i jej miejsce w łańcuchu dostaw”, podczas której wymieniono wiele interesujących poglądów. Szeroko dyskutowane były perspektywy oraz ryzyka stojące przed intralogistyką w okresie obecnego wzrostu gospodarczego i oczekiwania na tzw. czwartą rewolucję przemysłową, a także w kontekście pozycji czeskiej logistyki na rynku europejskim i światowym. Rostislav Vašek, który podczas dyskusji reprezentował branżę informatyczną, zwrócił między innymi uwagę na niezastąpioną rolę IT w logistyce, zarówno z dziedzinie transferu oraz przetwarzania wielkiej ilości danych, jak i w związku z postępującym trendem automatyzacji i intrakomunikacji, np. między urządzeniami a środkami transportu w ramach „Przemysłu 4.0”.

Firma OLTIS Group, należąca do ważnych europejskich producentów rozwiązań informatycznych dla transportu i logistyki, podczas wydarzenia miała również swoje stoisko, gdzie zaprezentowała niektóre ze swoich produktów. Pragniemy niniejszym podziękować wszystkim, którzy nas odwiedzili podczas Dnia Czeskiej Logistyki.

 

Informacje oficjalne o wydarzeniu:

http://www.czech-logistics.eu/den-ceske-logistiky/dcl-2016/

http://www.czech-logistics.eu/den-ceske-logistiky/dcl-2016/partneri/

 

den_ceske_logistiky_stanek1

den_ceske_logistiky_stanek

den_ceske_logistiky_sal

den_ceske_logistiky_RV1

den_ceske_logistiky_RV

den_ceske_logistiky_VK2

den_ceske_logistiky_VK1

 

Warehouse Lab

WarehouseLAB

W dniach 21 i 22 kwietnia 2016r. w Luboniu koło Poznania odbyły się warsztaty managerskie WarehouseLAB 12.0 – Informatyzacja i automatyzacja procesów magazynowych.

Partnerem tego wydarzenia była spółka OLTIS Polska.  Ideą WarehouseLab jest możliwość bezpośredniego spotkania biznesowego decyzyjnych osób odpowiedzialnych za logistykę magazynową z projektantami, wdrożeniowcami i dostawcami systemów IT obejmujących ten zakres działalności.

Pierwszego dnia warsztatów miały miejsce prezentacje partnerów dla wszystkich uczestników. Piotr Klimek – Dyrektor handlowy Oltis Polska  oraz Marcin Cyronek – Prezes Zarządu LS Logistics, wystąpili z prezentacją Wdrożenie i eksploatacja WMS / TMS firmy Oltis  w spółce LS Logistics.

Drugi dzień warsztatów, to bezpośrednie spotkania w mniejszych grupach. Nasz zespół, wzmocniony przez Radima Valę i Vladimira Safranka z CID International a.s przeprowadził cztery godzinne sesje warsztatowe z grupami po 10 osób, podczas których przedstawił najważniejsze funkcjonalności systemu WMS LOGI oraz odpowiadał na pytania dotyczące samego systemu, jego funkcjonalności oraz doświadczeń z jego rocznej eksploatacji w LS Logistics.

Warsztaty były dla nas okazją do spotkania z przedstawicielami firm, które obecnie rozważają wdrożenie nowego lub zmianę wykorzystywanego systemu WMS. Dzięki temu, że wiele pytań dotyczyło rozwiązania konkretnych przypadków, WarehouseLab były także okazją do poznania  aktualnych potrzeb rynkowych w zakresie funkcjonalności systemów magazynowych.

 

Zdjęcia Tomasz Siuda, 4Content.

 

warehouselab 6     warehouselab 1

warehouselab 3     warehouselab 2

warehouselab 5     warehouselab 4

 

 

06_VVVI_logo

Uczestnictwo OLTIS Group na targach Věda Výzkum Inovace

Nasza firma wzięła udział w targach Věda Výzkum Inovace (Nauka, Badania, Innowacje), które miały miejsce w dniach 9-11 marca 2016 na terenie Targów Brneńskich. Jednocześnie z imprezą odbywała się konferencja specjalistyczna Věda Výzkum Inovace 2016.

Firma OLTIS Group zaprezentowała się na samodzielnym stoisku, a goście konferencji mogli wysłuchać z ust dyrektora ds. badań i innowacji OLTIS Group Petra Kročy specjalistycznych prezentacji.

Pierwszego dnia konferencji jego referat dotyczył „Możliwości dla czeskich podmiotów w europejskich programach badań i innowacji”, w ramach którego słuchacze zapoznali się z kilkoma konkretnymi udanymi trwającymi lub zrealizowanymi projektami badawczymi i rozwojowymi grupy OLTIS, z konkretnymi przykładami zastosowania wyników w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem projektów prowadzących do cyfryzacji transportu towarowego i osobowego. Słuchaczy zapoznał również z możliwościami dotacyjnymi i na koniec zaprosił do wzięcia udział w projektach oraz przekazał swoje rady.

Drugiego dnia targów Věda Výzkum Inovace Petr Kroča wystąpił w ramach programu towarzyszącego z referatem, który poświęcony był narzędziom finansowania i wsparcia badań i innowacji EUREKA (międzynarodowa współpraca mająco na celu rynkowo zorientowane wyniki badań), HORIZONT 2020 (ramowy program badań i innowacji UE, trwający w perspektywie 2014-2020) oraz SHIFT2RAIL (pierwsze wspólne europejskie przedsięwzięcie rynku kolejowego i Komisji Europejskiej dotyczące badań, innowacji i integracji nowych zaawansowanych technologii w celu wypracowania innowacyjnych kolejowych produktów i rozwiązań) pod kątem możliwości finansowania projektów, z przeglądem aktualnie otwartych wyzwań w zakresie transportu kolejowego.

Pierwsza edycja targów Věda Výzkum Inovace była poświęcona zastosowania wyników badań i rozwoju w praktyce oraz odpowiedzialnym badaniom i innowacjom. Targi były okazją do spotkania się specjalistów z różnych dziedzin i przekazania doświadczeń w zakresie projektów badawczych. Odwiedzający podczas dwóch dni wystawowych mieli możliwość zapoznać się z projektami instytucji naukowych nie tylko z Republiki Czeskiej.

 

 

 

Transport Manager Meeting

OLTIS Polska na Transport Manager Meeting 2016

Nasz kolega Piotr Manowiecki wygłosił podczas konferencji prezentację pt. „Chmura jako elastyczne, pewne i bezpieczne rozwiązanie dla firmowej infrastruktury IT”.

Przekonywał w nim, że wbrew obiegowym opiniom, rozwiązania chmurowe, polegające na tym, że użytkownik systemu informatycznego łączy się za pomocą internetu ze zdalnym serwerem, udostępnianym przez firmę informatyczną, na którym funkcjonuje jego firmowy system informatyczny, jest znacznie lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem niż zamawianie skomplikowanych systemów informatycznych, obsługiwanych lokalnie na własnych serwerach.

Transport Manager Meeting to coroczne spotkanie branży transportowej, organizowane przez pismo „Transport Manager”, podczas którego omawiane są różne zagadnienia związane z transportem drogowym. Prelegenci opowiadali w tym roku m.in. o zagrożeniach dla branży, związanych z wprowadzaniem płacy minimalnej przez Francję, o możliwościach obciążenia dłużnika kosztami windykacji czy o szczegółach negocjacji polsko-rosyjskich w sprawie zezwoleń transportowych.

Tegoroczna edycja odbyła się w Krakowie 3 marca i wzięło w niej udział ponad 300 osób. Firma OLTIS Polska oprócz prezentacji miała na niej również swoje stoisko.

Więcej informacji na stronie Transport Manager Meeting:

http://www.transport-manager.pl/index.php/relacja-tmm-23-04-2016

 

 

05_Transport Manager Meeting__4964 05_Transport Manager Meeting_0386 05_Transport Manager Meeting__5004 05_Transport Manager Meeting__0272 05_Transport Manager Meeting__0459

Ustron

Rekordowa konferencja Koleje III Tysiąclecia

Aż 160 osób dyskutowało o kolei i transporcie intermodalnym podczas VI edycji konferencji Koleje IIII Tysiąclecia w Ustroniu

W dniach 3-5 lutego 2016 r. odbyła się w Ustroniu VI edycja międzynarodowej konferencji Koleje III Tysiąclecia, organizowanej przez firmy První Signální i OLTIS Polska. W tegorocznej edycji udział wzięła rekordowo duża grupa osób związanych kolejnictwem. Oprócz firm działających w branży kolejowej, w Ustroniu pojawili się przedstawiciele instytucji naukowych, takich jak: VUZ -Výzkumný ústav železniční, Žilinská univerzita v Žiline, Politechnika Warszawska – Wydział Transportu, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Instytut Kolejnictwa oraz przedstawiciel Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej, a także kancelarie prawne, które wspierały nas wiedzą z zakresu prawa.

Uczestnicy, w części plenarnej konferencji, mieli możliwość wysłuchania profesjonalnych i ciekawych prezentacji, związanych z bezpieczeństwem na kolei i nie tylko:

 • O interoperacyjności systemu kolei UE mówił dr inż. Marek Pawlik, Politechnika Warszawska, Instytut Kolejnictwa
 • O zintegrowanych systemach zarządzania bezpieczeństwem transportu kolejowego mówił prof. inż. Marek Sitarz, Wyższa Szkoła Biznesu, Zespół Technicznych Środków Transportu Komitetu Transportu PAN
 • O wykorzystaniu systemów bezprzewodowej transmisji danych do poprawy bezpieczeństwa na niestrzeżonych przejazdach kolejowych mówiła p. Lucyna Bester, Instytut Kolejnictwa
 • O kosztach zewnętrznych transportu, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków na kolei mówił p. Adrian Furgalski, Railway Business Forum
 • O dostępie do Infrastruktury i wysokich stawkach opłat mówiła p. prezes Beata Grabowska –Bujna Jastrzębska Spółka Kolejowa
 • O uwarunkowaniach techniczno-technologicznych organizacji ruchu kolejowego mówiła prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna Politechnika Warszawska
 • O TSI TAF na PKP Polskie Linie Kolejowe mówił Dyrektor Projektu ds. Interoperacyjności,

Biuro Informatyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • O tym jak zabezpieczyć dane osobowe w IT oraz nowej ustawie o Prawo zamówień publicznych mówiła Mec. Izabela Kowalczuk-Pakuła, Kancelaria Bird&Bird
 • O dotacjach z nowej perspektywie finansowej 2014-2020 mówiła adw. Katarzyna Więckowska, Kancelaria Adwokacka Katarzyny Więckowskiej

Nasi zagraniczni goście:

 • Ośrodek testowy VUZ Velim- miejsce efektywnego testowania taboru kolejowego w III tysiącleciu, inż. Jaroslav Grim Ph. D. Výzkumný Ústav Železniční a.s.
 • Terminal transportu Intermodalnego. Wdrożenie SI w ramach projektu Žilina – Teplička, Peter Hrapko, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej

Podczas spotkań integracyjnych, uczestnicy z Polski, Czech i Słowacji mogli wymienić się doświadczeniami z rynku oraz nawiązać nowe znajomości. Wzruszającym momentem było przekazanie w imieniu uczestników oraz organizatorów czeku na kwotę 5001 złotych na ręce pani Elżbiety Grabowskiej, Dyrektor “Sindbad” Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu w Ustroniu ze stowarzyszenia S.O.S. Wioski Dziecięce. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że niezwykle trafnie dobrano wykonawców występujących podczas uroczystej kolacji. Zespół Fragile ze Słowacji wykonywał bardziej i mniej znane utwory bez akompaniamentu instrumentów muzycznych. Robił to na tyle dobrze, że parkiet szybko zapełnił się tańczącymi. Natomiast całemu wystąpieniu czeskiego komika Richarda Nedvěda towarzyszył głośny śmiech publiczności. Jego wystąpienie było oryginalne, zaskakujące, dowcipne.

Bardzo dziękujemy wszystkim gościom za udział w konferencji, prelegentom za przygotowanie i wygłoszenie znakomicie przygotowanych prelekcji oraz naszym sponsorom i partnerom biznesowym za wsparcie. Bez ich pomocy organizacja konferencji nie byłaby na tak wysokim poziomie. Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji, która tradycyjnie już odbędzie się w okolicach lutego 2017 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.railconference.com/koleje-2016/pl/

Dziękujemy i zapraszamy za rok!

Ustron_2016_1     Ustron_2016_5

     Ustron_2016_7

Ustron_2016_3     Ustron_2016_2

Ustron_2016_4     Ustron_2016_6

CAPACITY4RAIL

Narada w ramach projektu CAPACITY4RAIL w Pradze

Dnia 20 stycznia 2016 firma OOLTIS Group gościła w Pradze partnerów projektu badawczego CAPACITY4RAIL. Celem jednodniowego spotkania było omówienie zadań i celów pod-projektu SP4, dotyczącego zaawansowanego monitorowania infrastruktury kolejowej.

Spotkanie, w którym udział wzięli współwykonawcy z 6 państw europejskich, odbyło się w sali konferencyjnej czeskiego zarządcy infrastruktury SŽDC. Obecni byli partnerzy z następujących organizacji: Deutsche Bahn, Trafikverket, ACCIONA Infraestructuras, Infraestruturas de Portugal, CEMOSA, Adevice Solutions, University of Birmingham, Uppsala Universitet, Universidade do Porto i OLTIS Group. Kolejni dwaj partnerzy wzięli udział w obradach za pomocą wideokonferencji: ANSALDO STS oraz Chalmers University of Technology Foundation.

CAPACITY4RAIL to projekt ostatniego 6. wyzwania w 7. Ramowym Programie Badawczym UE. Budżet projektu wynosi 20 milionów euro. W przedsięwzięciu bierze udział 46 partnerów z 13 państw Europy oraz Turcja. W konsorcjum dobrze wyważono głos sektora kolejowego (takich partnerów, jak UIC, UNIFE, SNCF, Trafikverket, DB, Network Rail) oraz instytucji badawczych i uniwersytetów. Głównym celem projektu jest zaproponowanie sposobów zwiększenia przepustowości, dostępności i wydajności systemu kolejowego za pomocą wielkich zmian skokowych.

CAPACITY4RAIL stara się przygotować drogę do nowoczesnego systemu kolejowego, przynoszącą spójne, innowacyjne i trwałe rozwiązania dla:

 • Track Design: transwersalne podejście do rozwiązań infrastrukturalnych w konwencjonalnym ruchu mieszanym z bardzo wysoką prędkością, integrowane monitorowanie i zasilanie, mniejsze wymagania utrzymaniowe oraz wysoce niezawodne rozjazdy i skrzyżowania.
 • Transportu towarowego: dłuższe pociągi, niższe obciążenie, sprzęgi automatyczne, ulepszone hamulce, nowoczesny, zautomatyzowany, inteligentny i w pełni zintegrowany system dla efektywnego, niezawodnego i dochodowego transportu towarowego.
 • Ruch i przepustowość: wyliczanie przepustowości dla transportu towarowego i osobowego, modele i symulatory dla planistów: przepustowość, potok przewozowy, odporność na awarie, zdolność wyjścia z nieprawidłowości, komputerowe przetwarzanie informacji w realnym czasie dla klientów i przewoźników w dowolnym momencie.
 • Zaawansowany monitoring: integracja zaawansowanych technologii do monitorowania w projektowaniu i procesie budowalnym infrastruktury w celu łatwego monitoringu (automonitoringu) z niskimi kosztami i niskim wpływem na kontrolę.

Projekt CAPACITY4RAIL poświęcony jest analizie systemowej i systemowemu podejściu do problematyki kolei i jej potrzeb z perspektywą do roku 202030–2050. Jest jednym z najważniejszych parametrów wyjściowych SHIFT2RAIL. Projekt C4R podzielono na 5 podprojektów.

Podprojekt SP4 dotyczy zaawansowanego monitoringu. Celem SP4 będzie opracowanie nowych koncepcji kolejowego strukturalnego i eksploatacyjnego monitorowania, umożliwiających poprawę dostępności linii w powiązaniu z zautomatyzowanym utrzymaniem i przewidywaniem strukturalnego cyklu życia zastosowanych komponentów w celu szybkiej kontroli linii i rekonstrukcji po katastrofach przyrodniczych i wsparcia w operacyjnym monitorowaniu oraz zarządzaniu położeniem i kolejnością pociągów.

 

CAPACITY4RAIL - z jednání

CAPACITY4RAIL - z jednání

Z řídícího střediska vlaků Restaurace Výtopna na Václavském náměstí

Vánoční večírek 2015

Przedświąteczne spotkanie pracowników firm OLTIS Slovakia i OLTIS Group w Bratysławie

10 grudnia odbyło się tradycyjne spotkanie pracowników OLTIS Group z kontrahentami i partnerami. Odbyło się ono w centrum bowlingowym BNC Bratislava, gdzie uczestnicy rywalizowali o atrakcyjne nagrody w turnieju kręglarskim.

Impreza przebiegała w miłej atmosferze. Większość jej uczestników walczyła z dużym zaangażowaniem o jak najlepsze wyniki. Na podium stanęli następujący fani kręgli:

KOBIETY kategoria open:

1)      Jana Vallušová (ŽSR)
2)      Anna Kováčová (ZANINONI SLOVAKIA)
3)      Katarina Petříková (ZSSK SLOVAKIA)

MĘŻCZYŹNI kategoria open:

1)      Anton Jaborek (PROALTER s.r.o.)
2)      Juraj Kudrna (PRVÁ SLOVENSKÁ ŽELEZNIČNÁ a.s.)
3)      Ľubomír Kuťka (ŽEL . SPOĽOČNOSŤ CARGO SLOVAKIA a.s.)

 

Bowlerka: Anna Dolinayová  (ŽILINSKÁ UNIVERZITA)
Bowler: Peter Hrapko (MINISTERSTWO TRANSPORTU)

Najwyższa punktacja kobiety: Jana Vallušová (ŽSR) -183
Najwyższa punktacja mężczyźni: Emil Holovič (AX BENET spol. s.r.o.) -189

 

Vítězové bowlingového turnaje     Hosté tradičního předvánočního přátelského setkání pracovníků OLTIS Group s obchodními partnery a přáteli v Bratislavě 2015.

Hosté tradičního předvánočního přátelského setkání pracovníků OLTIS Group s obchodními partnery a přáteli v Bratislavě 2015.     Hosté tradičního předvánočního přátelského setkání pracovníků OLTIS Group s obchodními partnery a přáteli v Bratislavě 2015.

Správa železniční dopravní cesty SŽDC dokončila druhou etapu implementace TAF-TSI ve svých informačních systémech.

Czeski system kolejowy bardziej dostępny i konkurencyjny dzięki wdrożeniu TAF-TSI

Czeski zarządca infrastruktury, Správa železniční dopravní cesty, zakończył drugi etap wdrażania TAF-TSI w swoich systemach informatycznych. Głównym powodem realizacji tego projektu jest spełnienie wymagań wzajmenej komunikacji, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 62/2006 (WE) dotyczącym technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych, w skrócie TAF-TSI.

„Ważnymi korzyściami wynikającymi z projektu jest polepszenie dostępu i zwiększenie konkurencyjności sieci kolejowej w stosunku do sąsiednich infrastruktur kolejowych, ujednolicenie systemów informatycznych i komunikacyjnych, poprawa usług zarządców infrastruktury dla firm kolejowych. Działania te tworzą warunki do zaspokojenie rosnącego popytu na przewozy kolejowe w Republice Czeskiej“, powiedział Pavel Surý, dyrektor generalny Správy železniční dopravní cesty.

Bez wątpliwości ważne jest również wdrożenie zintegrowanego kompelsku systemów informatycznych, który będzie stanowić skonsolidowany system zarządzania we wszystkich fazach cyklu życia pociągu. Doprowadzi to do lepszego i bardzie efektywnego wykorzystania przekazywanych danych, a dzieki temu możliwość bardziej wydajnego wykorzystania czeskiej sieci kolejowej w warunkach eksploatacyjnych UE.

Realizacja końcowego etapu projektu umożliwiała wprowadzenie funkcji bezpośrednio związanych z obecnym stanem europejskiego wdrożenia TAF-TSI, np. połączenie ze wspólnymi listami kodów centralny i zastosowanie wspólnego europejskiego interfejsu, podłączenie do centralnego systemu informatycznego RNE TIS (Train Information System) do śledzenia pociągów międzynarodowych lub dokończenie funkcjonalności TAF-TSI w systemie zarządzania operacyjnego, a także opracowywanie podstawowego i eksploatacyjnego planowania transportu. Adaptacja wewnętrznych procesów planowania i kontroli umożliwi praktyczną realizację założeń TAF-TSI tak, jak zostało to zdefiniowane w stosunku do interfejsu przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.

Dostawcami poszczególnych części projektu pod nazwą „Implementacja TAF TSI w systemach informatycznych Správy železniční dopravní cesty, Etap 2″ były firmy OLTIS Group, AŽD Praha, Institut Jana Pernera i ČD – Informační systémy. Całlkowite koszty kwalifikowalne wyniosły 39,700,000 CZK (około 1,5 miliona eur – bez VAT). Projekt został zaakceptowany do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Transportu, z planowaną dotacją z Funduszu Spójności w wysokości 16,872,500 CZK (około 600.000 eur). Wkład własny został zapewniony z budżetu państwowego i środków własnych Správy železniční dopravní cesty.

(Źródło: SŽDC, Newsletter UIC 477)

Vánoční večírek 2015

Przedświąteczne spotkanie pracowników OLTIS Group w Pradze

1 grudnia 2015 r. odbyło się tradycyjne spotkanie przedświąteczne pracowników OLTIS Group z kontrahentami, partnerami i przyjaciółmi. Impreza miała miejsce w klubie Bowling Celnice Praha, w jej ramach rozegrano turniej kręglowy.  Znakiem charakterystycznym całego wieczora był przyjemna i sportowa atmosfera, a większość uczestników walczyła o jak najlepszą lokatę w turnieju z pełnym zaangażowaniem.  Na “pudle” stanęli następujący fani bowlingu:

KOBIETY kategoria open:  

1)      Lenka Včeláková (TRANSPORTSERVIS)
2)      Iveta Zemánková (ČD CARGO)
3)      Zuzana Kráčmarová (gość pana Jiřígo Kráčmara z firmy ORBI TRANS)

MĘŻCZYŹNI kategoria open:

1)      Miroslav Koblížek (ČD CARGO)
2)      Pavel Kvapil (ČD CARGO)
3)      Miloš Dudek (SŽDC)

 

Kręglarka : Jana Peléšková (ČD)
Kręglarz : Ivan Press (ČD)

Najwyższa punktacja kobiet: Lenka Včeláková (TRANSPORTSERVIS) – 189
Najwyższa punktacja mężczyzn: Vladislav Tolar (ČD CARGO) – 177

 

předvánoční setkání Praha I     předvánoční setkání Praha IV

předvánoční setkání Praha III     předvánoční setkání Praha II

Nová generace Informačního systému operativního řízení (ISOŘ), klíčového nástroje dispečerských pracovišť SŽDC.

OLTIS Group zakończył wdrożenie nowej generacji systemu ISOŘ

Firma OLTIS Group w październiku 2015 zakończyła wdrożenie nowej generacji systemu informatycznego do zarządzania operacyjnego pod nazwą ISOŘ, który jest kluczowym narzędziem czeskiego zarządcy infrastruktury Správy železniční dopravní cesty do zarządzania dyspozytorskiego podczas organizowania transportu kolejowego.

Nowa generacja ISOŘ zawiera istotne nowe funkcjonalności, przede wszystkim w zakresach:

 • komunikacji z systemami informatycznymi sąsiednich zarządców infrastruktury, zgodnie ze standardami TSI TAF/TAP
 • komunikacji z systemami informatycznymi przewoźników, zgodnie ze standardami TSI TAF/TAP
 • wymiany danych z wykorzystaniem Common Interface
 • komunikacji z europejskim systemem informatycznym RNE TIS (Train Information System)
 • dostępu do centralnych plików referencyjnych
 • wspólnej bazy danych na serwerze Oracle
 • nowoczesnego interfejsu użytkownika, zgodnego z nowymi standardami SŽDC
 • nowej metodyki numeracji pociągów w infrastrukturze SŽDC
 • planowania i zarządzania transportem podczas objazdów, we współpracy z systemem do przydzielania dostępu (KADR)
 • integracji z GSM-R

Rozwój nowej generacji ISOŘ odbywał się w latach 2013–2015 jako część składowa projektu „Wdrożenie TSI-TAF w systemach informatycznych SŽDC, faza 2”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Transport Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej.

 

Nová generace Informačního systému operativního řízení (ISOŘ), klíčového nástroje dispečerských pracovišť SŽDC.