Planowanie i monitorowanie pracy maszynistów i pojazdów trakcyjnychAPS

System informatyczny do planowania i analizy wykorzystania pojazdów trakcyjnych oraz planowania i analizy pracy maszynistów, wraz z możliwością ewidencjonowania stosunków pracy na podstawie Kodeksu Pracy i wewnętrznych wytycznych przedsiębiorstwa. System można powiązać z modułami SAP PM i SAP HR.

 

Zadania SI APS – maszyniści

 • Planowanie i podsumowywanie  pracy pracowników przewoźnika kolejowego z uwzględnieniem specyfiki zarządzania lokomotywami
 • Pracownicy (maszyniści) pracujący w trybie ciągłym ze zmianami o różnej długości i z dużym udziałem zadań nadzwyczajnych oraz pracownicy „lotni” – bez zapisanych w turnusie planowych rozpoczęć zmian
 • System umożliwia najbardziej złożone kombinacje planowania i podsumowywania pracy, można go używać na jakimkolwiek stanowisku pracy
 • Jest połączeniem aplikacji do zarządzania załogami z aplikacją do ewidencjonowania czasu pracy z możliwością dokładnego i konsekwentnego analizowania pracy podczas zmiany
 • Opcjonalnie możliwość wykorzystania systemu do podsumowywania pracy pracowników warsztatów (powiązanie z SAP PM)

Zadania SI APS – pojazdy

 • Planowanie wykorzystania pojazdów trakcyjnych, wagonów i innych pojazdów
 • Monitorowanie stanów pojazdów – utrzymanie, postój w stacji postojowej, wynajem, ..
 • Monitorowanie włączania pojazdów do pociągów i ich wykorzystania w pracy manewrowej z kontrolą przebiegu kilometrowego
 • Kontrola zapewnienia pojazdów trakcyjnych dla pociągów
 • Monitorowanie wyposażenia pojazdów

Współpraca z innymi systemami

 • Import danych z programów do wynagrodzeń (SAP HR / EGJE Elanor)
 • Import słowników z SAP CO – pliki tekstowe DZ, SRxx – wczytywanie zamówień on-line
 • Import danych o grafikach pracy z ASO
 • Import danych o sieci kolejowej
 • Import danych o pociągach z SI ISOŘ KADR
 • Wysyłanie informacji do ISOŘ ŘVD – godziny rozpoczęcia pracy przez maszynistów – wysyłanie lokomotyw na granice rejonu
 • Pobieranie danych z ISOŘ CDS – przejazdy pociągów – w celu uzupełnienia informacji o przebiegu zmiany maszynistów – przejazdy pociągów – w celu uzupełnienia informacji o pracy lokomotywy w pociągach
 • Eksport danych o czasie pracy do programu wyliczającego wynagrodzenie (również SAP HR)
 • Import danych o pracy z SAP PM on-line lub za pomocą plików tekstowych
 • Import danych o stanie lokomotyw z SAP PM
 • Eksport danych do archiwum pracy przewozowej dotyczących pojazdów trakcyjnych i maszynistów

 

Kartę produktu można pobrać tutaj.