Centralna agenda bocznicowaCVA

Kompleksowe wsparcie czynności przewoźnika towarowego związanych z eksploatacją bocznic oraz punktów ładunkowych.

 

Przekazywanie i odbieranie wagonów od klienta, rozliczanie pracy

 • Ewidencjonowanie wzajemnych przekazań wagonów między przewoźnikiem a klientem na bocznicy lub w innym punkcie ładunkowym, ewidencjonowanie czynności przewoźnika i klienta
 • Wzajemne rozliczanie pracy według obowiązujących taryf lub według warunków umownych
 • Automatyczne wysyłanie do systemów informatycznych przewoźnika informacji o podstawieniu i odstawieniu wagonów
 • Automatyczny eksport danych o zaksięgowanej pracy wagonów do elektronicznej kartoteki wagonów

Umowy, reguły rozliczania

 • Przetwarzanie i ewidencjonowanie umów związanych z eksploatacją bocznicy, planowanie pracy pociągów bocznicowych
 • System automatycznego informowania wszystkich uczestników (kierownictwo przewoźnika, dział rozliczeniowy, stacje) o zmianach w określonych typach umów (nowa umowa, zakończenie obowiązywania starej umowy, zmiany w umowie)
 • Przetwarzanie wszystkich rodzajów kart identyfikacyjnych, stosowanie w rozliczeniach reguł standardowych i wynegocjowanych

Komunikacja z klientem

 • Automatyczny eksport wszystkich raportów do klienta na potrzeby tworzenia bilansów księgowych
 • Eksport innych raportów wymaganych przez klienta
 • Wymiana plików z danymi z systemem informatycznym klienta: wzajemne przekazywanie wagonów, bilanse

Wsparcie działań kontrolnych i nadzorczych

 • Wsparcie działań kontrolnych działu rozliczeniowego nad pracą kasy bocznicy i toru ładunkowego
 • –  specjalne panele kontrolne działu rozliczeniowego dotyczące bilansów: pociągów bocznicowych, postojów wagonów i innych opłatRaporty dla kadry kierowniczej i kontrolerów na wszystkich poziomach zarządzania: – wzajemne przekazywanie wagonów, praca, umowy, wykorzystanie pociągów bocznicowych, …

 

Kartę produktu można pobrać tutaj.