Optymalne planowanie procesów rozrządowychEMAN

EMAN umożliwia kolejowemu przewoźnikowi towarowemu tworzenie planu długoterminowego i średnioterminowego. Obsługa jest wygodna dzięki przejrzystym elementom graficznym i wydajna ze względu na wbudowane narzędzia optymalizacyjne.

 

Funkcje podstawowe

 • Ekonomika, modelowanie i analiza planu transportu towarowego
 • Edytor rozrządzania i kursów w transporcie towarowym
 • Powiązanie pociągów, rozrządzania i potoków w sieci transportowej
 • Łatwa edycja technologii transportu
 • Wygodna orientacja w wykresie sieci transportowej
 • Proste definiowanie dróg geograficznych i kontrola parametrów
 • Zbiorcze uzupełnianie wymaganych danych o pociągach towarowych
 • Automatyczne przypisywanie pociągów do relacji w tabeli relacyjnej
 • Testy i kontrole spójności danych pociągów, procesów rozrządowych i sieci
 • Wymiana wagonów między pociągami na stacjach
 • Przejrzyste wyświetlanie potoków wagonów i pracy stacji
 • Wyświetlanie planu zamknięć torowych w całej sieci
 • Statystyki pracy według dni tygodnia
 • Ustawianie granic rejonów geograficznych i wyliczanie ich „efektywności”
 • Wsparcie podczas planowania pracy w warunkach zamknięć torowych
 • Szybka analiza i proste „ocenianie” procesów rozrządowych, porównywanie wariantów

Aplikacja umożliwia

 • Wyświetlanie graficzne i tworzenie różnych wariantów technologii transportu poszczególnych rodzajów przesyłek z każdej stacji początkowej do każdej stacji przeznaczenia, na podstawie szczegółowych danych o sieci transportowej. Wyniki pracy można od razu przeglądać i oceniać z wykorzystaniem danych o potokach przesyłek z archiwum potoków wagonów.
 • Podstawą do systematycznej pracy nad planem procesów rozrządzania jest spójny i wewnętrznie powiązany zbiór danych odnoszących się do technologii transportu kolejowego i planowania, z wygodnymi przejściami między narzędziami.
 • Istotnym narzędziem są automaty do przypisywania pociągów bezpośrednich do tabeli relacyjnej, wykorzystywanym do zbierania i wyprawiania (kierunkowania) wagonów oraz cały zestaw kontroli i testów. System zawiera narzędzie do definiowania wymiany wagonów między pociągami w każdej stacji towarowej i narzędzia do zestawiania pociągów. Kluczową korzyścią jest system kontroli spójności danych w poszczególnych modułach i w kontekście globalnym. Przydatne są również funkcje grupowania danych i filtry danych w tabelkach według wartości, a także eksporty do tabelek w formacie XLS.
 • Wynikiem pracy są kompleksowe dane planu kolejowego przewoźnika towarowego do innych systemów (SPONA =  rozkład jazdy w transporcie towarowym, UDIV = centralne planowanie optymalnego wykorzystania wagonów towarowych, X-RAIL = wsparcie dla przesyłek międzynarodowych, PRIS/VLASTA = system do sterowania pracą stacji, itd.).

 

Kartę produktu można pobrać tutaj.