EMIL East Monitoring Independent Locator

System śledzenia położenia wagonów i kontenerów na terenach krajów WNP i nadbałtyckich

 

Produkt EMIL umożliwia każdemu, kto chce znać położenie jakiegokolwiek wagonu poruszającego się na terenach krajów WNP i nadbałtyckich zadać dwa typy zapytań: – Pytanie o natychmiastowe położenie wagonu – informacja o położeniu jest to dyspozycji w ciągu 10 minut – Stałe śledzenie – informacja o położeniu jest to dyspozycji 2 razy dziennie przez cały okres przewozu przewozu

Częścią każdej informacji o położeniu są informacje uzupełniające: numer pociągu, w którym znajduje się wagon oraz kod operacji, która dotyczy danego wagonu lub kontenera.

System EMIL umożliwia także śledzenie historii położenia wagonu lub kontenera. Wszelkie informacje uzyskane z systemu są ewidencjonowane i użytkownik w każdej chwili ma możliwość przejrzyście je wyświetlić. Częścią systemu jest internetowa mapa kolejowa Europy i Azji, w której są pokazane położenia wagonów i kontenerów. Częścią tej mapy są także informacje o stacjach kolejowych, międzynarodowych korytarzach kolejowych i infrastrukturze kolejowej.

Zaletą systemu EMIL jest także to, że użytkownik nie musi kupować i instalować nowego oprogramowania, wystarczy zwykła przeglądarka internetowa. Korzystna jest także cena za użytkowanie systemu EMIL, porównywalna z usługami spedytorów z krajów WNP i nadbałtyckich