Informatyczny system przewoźnika kolejowegoEVAL

Aplikacja EVAL przeznaczona jest dla przewoźników i spedytorów organizujących transport kolejowy. Bezsprzeczną zaletą jest, iż wszystkie informacje o wagonach, lokomotywach i personelu są zawsze do dyspozycji w jednej aplikacji, co pozwala na skuteczne planowanie pociągów włącznie z wystawianiem niezbędnej dokumentacji pociągowej.

 

W czym EVAL służy pomocą

 • V prosty sposób umożliwia planowanie, śledzenie i bieżącą ocenę wszystkich działań dotyczących eksploatacji pociągów, lokomotyw oraz wagonów lub czynności personelu w sieci kolejowej lub na bocznicach
  • Umożliwia doskonałą orientację na temat stanu zlecenia– od przyjęcia zlecenia, poprzez zaplanowanie przewozu, jego zamówienie i realizację, po opracowanie danych do fakturowania i rozliczenia kosztów
 • Potrafi automatycznie przekazywać dane do programu do fakturowania lub wg cenników oraz informacji z eksploatacji wprost wystawić dane do fakturowania
 • Umożliwia ewidencję i planowanie remontów, konserwacjeoraz przeglądy lokomotyw, maszyn, ew. dalszych urządzeń

Funkcje kluczowe

Wartością dodaną rozwiązania proponowanego przez OLTIS Group jest jego kompleksowość, wzajemne powiązanie poszczególnych aplikacji i możliwość dostosowania do konkretnych potrzeb użytkownika. Aplikacja Eval przedstawia efektywne narzędzie, które umożliwia:

 • Śledzenie położenia wagonów, lokomotyw oraz maszyn za pomocą systemu GPS (jeżeli zostały w niego wyposażone)
 • Śledzenie dotrzymywania planu przejazdu pociągu i położenia wagonów dzięki zastosowaniu interfejsu do systemów ZI, np. CEVIS, ISOŘ.
 • Wyświetlenie i śledzenie położenia wagonów, lokomotyw oraz maszyn na mapie cyfrowej
 • Wysyłanie żądania o przydzielenie kolejowej drogi transportowej podczas tworzenia trasy pociągu poprzez interfes danych ISOŘ KADR
 • Prowadzenie ewidencji wydajności personelu i lokomotyw (włącznie ze stanem mierników, np. MP, oleju, km, motogodzin, kWh)
 • Zwrócenie uwagi na lokomotywy lub urządzenia ze zbliżającym się lub z przekroczonym terminem przeglądu i zakaz ich użytkowania
 • Ewidowanie wszystkich urządzeń technicznych lokomotyw i wagonów jak np. pojedynczych elementów wraz z ich historią umieszczenia i remontów
 • Załączanie raportów w formie elektronicznej oraz informacji o przeglądach
 • Przygotowanie dokumentacji pociągowej
 • Analizowanie istniejących danych dzięki opracowanym zestawom wyjściowym

 

Kartę produktu można pobrać tutaj.