Centralny system dyspozytorskiCDS

ISOR CDS to kluczowy centralny system informatyczny dla zarządcy infrastruktury kolejowej. Zakres jego funkcji można dostosować do przepisów oraz schematów postępowania obowiązujących w danej organizacji.

 

Podstawowe korzyści

 • Bezpośrednie wsparcie informatyczne dla centralnego posterunku dyspozytorskiego oraz innych przyłączonych miejsc pracy
 • Kompleksowe pokrycie cykli życiowych pociągów oraz poszczególnych obiektów
 • Gromadzenie wszystkich aktualnych danych o przebiegu ruchu w centralnej dyspozyturze
 • Zautomatyzowane udzielanie aktualnych informacji zewnętrznym użytkownikom oraz systemom (np. informacje dla przewoźnika o aktualnym położeniu i stanie jego pociągu)
 • Specjalna aplikacja kliencka na potrzeby śledzenia własnych pociągów przewoźnika i jego wagonów nad rozszerzoną bazą danych

Zapewniamy także eksploatację systemu oraz serwerów w formie outsourcingu.

Funkcje kluczowe

ISOŘ CDS to otwarty system i można go dowolnie uzupełniać o nowe funkcje oraz interfejsy dla dalszych systemów. Tutaj podajemy tylko niektóre z nich, które zostały z nim standardowo zintegrowane:

 • Graficzne wyświetlenie aktualnej sytuacji oraz prognozy rozwijania się sytuacji w transporcie – zrealizowany wykres ruchu
 • Automatyczna zbiórka oraz import danych z poziomu lokalnego (Biuro dyżurnego ruchu)
 • Filtrowanie wyświetlanego odcinka trasy oraz zbioru pociągów
 • Centralna baza wszystkich danych z bieżącym zapisywaniem danych on-line
 • Centralna ewidencja przebiegu planowanych i nieplanowanych zamknięć

Ważne jest wzajemne powiązanie ISOŘ CDS z kolejnymi aplikacjami OLTIS Group i innymi zewnętrznymi systemami informatycznymi, które razem tworzą jednolity i doskonale funkcjonujący system.

Najistotniejsze korzyści

 • Odpada uciążliwa i narażona na błędy komunikacja telefoniczna
 • Eliminuje dublowanie danych i tym samym ryzyko wprowadzenia błędów
 • W chwili kiedy dane znajdą się w systemie, natychmiast są dostępne także i na wszystkich innych stanowiskach roboczych wg zdefiniowanych uprawnień
 • Natychmiastowa dostępność danych umożliwia szybkie i fachowe podejmowanie właściwych decyzji, zwiększając tym samym dokładność, bezpieczeństwo i płynność transportu
 • Daje do dyspozycji obszerne statystyczne zestawienia, pozwalające na podejmowanie operatywnych, taktycznych i strategicznych decyzji
 • Pozwala na oszczędzanie kosztów, m.in. dzięki zmniejszeniu liczby pracowników w dziale dyspozytorskim

 

Kartę produktu można pobrać tutaj.