Dyspozytorskie zarządzanie transportem kolejowymRVD

Wsparcie dyspozytorskiego zarządzania koleją (dla zarządcy linii lub przewoźnika). Tworzenie planów zmianowych, zarządzanie pojazdami trakcyjnymi i pracą maszynistów, dystrybucja planów operacyjnych.

 

Najistotniejsze funkcje

 • Automatyczne planowanie przejazdów pociągów
 • z uwzględnieniem odstępstw na dany dzień
 • Automatyczne planowanie wykorzystania pojazdów trakcyjnych i przypisania zadań maszynistom
 • Zwracanie uwagi przez system na konieczną interwencję dyspozytora
 • Zbieranie danych o jeździe pociągu i wszelkich odchyleniach, planowanie, kontrola zakładanej i realnej realizacji rozkładu jazdy
 • Automatyczna dystrybucja do systemów okolicznych planów i informacji o położeniu pociągów, pojazdach trakcyjnych i maszynistach
 • Interfejs umożliwiający dostęp do planów i ich realizacji na stanowiskach pracy podłączonych do systemu (wewnętrznych i zewnętrznych)
 • Możliwość konfiguracji klienta do konkretnego wykorzystania na stanowisku pracy

APORT – aplikacja zarządcy infrastruktury
APS – planowanie i monitorowanie pracy maszynistów i pojazdów trakcyjnych
CDS – centralny system dyspozytorski
CEVIS – baza danych o pojazdach dopuszczonych do danej sieci
COMPOST – system ewidencjonowania zestawień pociągów
CSV – centralny system planowania zamknięć torowych
DD – dziennik ruchu
EDO – monitorowanie pracy załóg i pojazdów trakcyjnych
EVAL – system informatyczny przewoźnika kolejowego
GTN – graficznie-technologiczna nadbudowa do urządzeń bezpieczeństwa
KADR – sprzedaż dostępu do linii kolejowych
ÚDIV – centralne planowanie optymalnego wykorzystania wagonów kolejowych
VLASTA – system stacji rozrządowej
WIC – aplikacja terminalu web CEVIS

Communic – bramka komunikacyjna aplikacji ISOŘ Communic
Web modul – aplikacja modułu zapytań
Serwer IS – do połączeń ŘVD
Service – serwer aplikacji i bazy danych ŘVD do wykonywania importów rozkładów jazdy, danych o sieci i słowników
Główna baza danych – serwer aplikacji i bazy danych ŘVD (przede wszystkim do importów)
Dodatkowa baza danych – serwer aplikacji i bazy danych ŘVD (przede wszystkim do zapytań)
Klienci ŘVD – aplikacja klienta ŘVD

Najważniejsze korzyści

 • Ograniczenie liczby dyspozytorów, likwidacja niektórych stanowisk pracy w dyspozyturze i w niektórych stacjach węzłowych w wyniku automatyzacji i integracji danych
 • Zwiększenie możliwości kontrolnych przy jednoczesnym obniżeniu liczby pracowników
 • Rezygnacja z telefonicznego przekazywania planów zmianowych, informacji o wykorzystywaniu pojazdów trakcyjnych i pracy maszynistów na stacje, posterunki, do lokomotywowni; zastąpienie komunikacji telefonicznej przez eksporty danych
 • Automatyczne powiązanie planowania z fazą realizacji, wyliczanie przebiegów kilometrowych, przypomnienia o konieczności zmiany pojazdu trakcyjnego, maszynisty, lokomotywy popychającej
 • Automatyczne wyznaczanie pojazdów trakcyjnych i maszynistów do wykonywania zadań według obiegów i grafików pracy
 • Obniżenie obciążenia dyspozytora nadmierną ilością danych, dzięki udostępnieniu danych do i z aplikacji okolicznych
 • Zastąpienie papierowej archiwizacji dokumentów elektroniczną, dostęp on-line do danych zarchiwizowanych

 

Kartę produktu można pobrać tutaj.