Centralne planowanie optymalnego wykorzystania wagonów towarowychUDIV

Kompleksowe wsparcie procesów zarządczych i wykonawczych przewoźnika towarowego dotyczących własnych wagonów oraz wagonów przekazanych przez zagraniczne firmy kolejowe. Monitorowanie wszystkich wagonów przemieszczanych przez przewoźnika.

 

Wsparcie zarządzania wagonem

 • Kompleksowe wsparcie pracy dyspozytora wagonowego, dyżurnego ruchu manewrowego i dyspozytora wagonów węglowych, związanej z wagonem, składem i z zamówieniem dotyczącym wagonów
 • Automatyczna optymalizacja przemieszczania wagonów próżnych według określonych kryteriów: maksymalna realizacja zamówień, minimalizacja kosztów transportu
 • „System wczesnego ostrzegania”: tworzenie ostrzeżeń dotyczących niezgodnych z planem stanów lub jazd wagonu (wyłączenie wagonu, opóźnienie wagonu, kierunek przemieszczania wagonu niezgodny z zaleceniami dyspozytora, ..)
 • Wsparcie nadzoru nad realizacją dyspozycji dotyczących wagonu przewoźnika znajdującego się zagranicą lub u przewoźnika zewnętrznego
 • Wsparcie nadzoru nad wagonem „spedytorskim” według dyspozycji spedytora (wewnętrznego lub zewnętrznego)

Wsparcie nadzoru nad wagonem przekazanym

 • Wsparcie podczas realizacji dyspozycji dotyczących wagonu przekazanego przez przewoźnika zagranicznego
 • Wsparcie podczas realizowania umowy dwustronnej zawartej z przewoźnikiem zagranicznym
 • Kontrola wykorzystania zagranicznego wagonu wymienianego według zawartej umowy dwustronnej, możliwość automatycznego planowania przemieszczania wagonów próżnych
 • Funkcja automatycznego planu powrotu wagonu przewoźnika zagranicznego, z którym zawarto umowę lub nie, nanoszenie wyjątków w automatycznym planie powrotu wagonu, „System wczesnego ostrzegania”: zwracanie uwagi na stany lub jazdy wagonów niezgodne z planem (wyłączenie wagonu, spóźnienie, kierunek przemieszczania wagonu niezgodnie z dyspozycjami kolei zagranicznych lub dyspozytora zajmującego się wagonami zagranicznymi)

Monitorowanie wagonu należącego do innego podmiotu gospodarczego

 • Monitorowanie aktualnego biegu wagonu
 • Automatyczne prowadzenie kompleksowej dokumentacji o postoju i jeździe każdego wagonu

Wsparcie działań kontrolnych i zarządczych

 • Tworzenie raportów kompleksowo oceniających gospodarkę wagonami i realizację zamówień
 • Tworzenie raportów kontrolnych wspierających działalność zarządczą i kontrolną na wszystkich poziomach zarządzania

Komunikacja z klientem

 • Wymiana plików danych z systemem informatycznym klienta (zamówienia wagonów, wzajemne przekazywanie wagonów)
 • System automatycznego wysyłania wiadomości o zamówieniach wagonów i ich realizacji
 • Regularne, automatyczne wysyłanie raportów do klienta o stanie realizacji jego zamówień
 • Możliwość składania zamówień za pomocą web – interfejs

 

Kartę produktu można pobrać tutaj.