System informatyczny dla transportu i logistykiISDL

ISDL umożliwia prostsze i bardziej przejrzyste planowanie zakładowej logistyki, włącznie z planowaniem ładunku przeznaczonego do transportu, daje możliwość natychmiastowej kontroli bieżącego śledzenia wykonywania planu z punktu widzenia finansów oraz wydajności personelu. System automatycznie ewiduje wszystkie informacje dot. przewozu oraz manipulacji w łańcuchu: Dostawca – Zakup – Produkcja – Sprzedaż – Transport – Klient.

Co ISDL potrafi

Śledzi wejście materiału do zakładu, jego przemieszczanie się w zakładzie, wyjście i wysyłkę do klienta i prowadzi dokładną, adresową ewidencję czynności i kosztów dot. danej wysyłki. /01 Zbiera wszystkie dane w jednym miejscu, gdzie są kiedykolwiek dostępne do dalszego wykorzystania.

Transport kolejowy

 • Kierowanie bocznicą – plan załadunku, śledzenie wagonów, opracowanie i wydruk dokumentów przewozowych, naklejek na wagony, dokumentacji pociągowej, zestawienie rachunku bocznicy> Import awiz wagonów kolejowych
 • Administracyjne opracowanie wagonów na bocznicy podczas wjazdu i wyjazdu – karty przekazania i karty zwrotu, itp.
 • Automatyczne generowanie i wysyłanie awiz wysyłanych przesyłek
 • Materiały do fakturowania oraz rozliczania udziału wg współużytkowników bocznicy, obliczenie opłaty przewozowej
 • śledzenie położenia wagonów również poza terenem zakładu
 • Gospodarowanie własnymi lub wydzierżawionymi wagonami, fakturowanie oraz rozliczanie udziału własnych wagonów
 • śledzenie zaplanowanych konserwacji, przeglądów oraz remontów

Transport samochodowy

 • Kierowanie transportem samochodowym – plan załadunku, wyładunku, opracowanie i wydruk dokumentów przewozowych CMR, ADR
 • Import awiz poszczególnych pojazdów
 • Obsługa bramy – ewidencja wejść i wyjść pojazdów, zezwolenie na wjazd
 • Automatyczna kalkulacja opłaty przewozowej wg cenników
 • S zczegółowa ewidencja kosztów przypisanych do poszczególnych przesyłek, pojazdów, wydajności itp
 • Manipulacja wewnętrzna – zamawianie i śledzenie wydajności drużyn załadunkowych i wyładunkowych oraz środków transportu (wózki widłowe, dźwigi, samochody)

Funkcje specjalne

System ISDL jest bardzo elastyczny i otwarty, dlatego zawsze może zaoferowac właśnie te funkcje, które pomogą w rozwiązaniu specyficznych wymagań i potrzeb. Przykładami

 • takich funkcji są:Możliwość śledzenia środków transportu poza spółką za pomocą integracji GPS systemu przewoźnika
 • Wyświetlenie aktualnego położenia środków transportu na mapie
 • S erwer wagowy – komunikacja z kolejową i samochodową wagą np. Pivotex, Schenck, Wesico, Cardinall
 • Komunikacja z systemami napełniarek substancji sypkich oraz płynnych
 • Interfejsy danych dla zakładowych systemów informatyctnych (np. SAP R/3) funkcje odczytu (dane bazowe odbiorców, dostawców, materiału, kursy waluty, zamówienia, zlecenia zbytu, jakość)
  • funkcje wprowadzania (księgowość, controlling, system magazynowania)
 • Interfejsy danych dla zewnętrznych systemów informatycznych spedytorów i przewoźników
  • informacje o położeniu wagonu (CEVIS, ISR)
  • informacje o przekazaniu wagonu na bocznicę i z bocznicy (Agenda bocznic ČD)
  • informacje o przesyłce (CDZ)

Gwarantujemy wysoką elastyczność danych – w celu umożliwienia importu lub eksportu danych potrafimy dostosować nasz system do dowolnej struktury danych. Częścią systemu ISDL jest m.in. WEB Portal, który umożliwia spedytorowi podawanie kwoty opłaty przewozowej do listy cenowej konkursu ofertowego. WEB Portal m.in. umożliwia:

 • Proste zamawianie przewozu lub odrzucenie oferty
 • Zestawienie zamówionych przewozów oraz stan ich realizacji
 • Zintegrowane interfejsy do modułu transportu ISDL

 

Kartę produktu można pobrać tutaj.