System informatyczny do zarządzania terminalami kontenerowymi

KONTI to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania terminalami kontenerowymi i terminalami transportu intermodalnego. Jest dostosowany do zarządzania terminalami w wielu lokalizacjach. Umożliwia pracę w kilku językach.

 

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKAKONTI

 • Nowoczesny, modularny, otwarty i skalowalny system
 • Podział użytkowników na role, określanie praw dostępu dla poszczególnych ról
 • Zintegrowany interfejs zgodny ze standardem przemysłowym (CODECO)
 • Możliwość powiązania z zewnętrznymi systemami informatycznymi klientów
 • Interfejs www dla klientów
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii platformy MS .Net
 • Bezpieczne zapisywanie danych w bazie MS SQL Server

 

FUNKCJE KLUCZOWE

 • Ustawianie topologii i parametrów terminali
 • Prowadzenie katalogów firm i klientów
 • Zamówienia, booking i referencje również bez numerów kontenerów
 • Manipulacje i usługi
 • Zarządzanie terminalem
 • Moduły do obsługi bram i parkingów
 • Inwentaryzacje i stany jednostek ładunkowych na placu terminala
 • Ewidencja szkód i tworzenie protokołów
 • Aplikacje mobilne do komunikacji z urządzeniami przenośnymi (reach stackery, suwnice)
 • Taryfikatory i kalkulacje
 • Przeglądy i zestawienia
 • Ręczne oraz automatyczne importy i eksporty

 

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

 • Możliwość zarządzania kilkoma terminalami w różnych lokalizacjach, w jednej bazie danych
 • Możliwość podziału powierzchni terminalu na strefy z różnym dostępem
 • Ustawienia ręcznych i automatycznych strategii podczas wyładunku jednostek ładunkowych ze środków transportu lub podczas załadunku. Optymalizacja składowania jednostek ładunkowych w celu minimalizacji ruchów
 • Możliwość śledzenia i ustawienia komunikatów o różnych zdarzeniach, takich jak przyjazd/odjazd środka transportu, gate in/out poszczególnych jednostek ładunkowych itp.
 • System do organizacji parkingów i kolejek
 • System ułatwiający organizację i ewidencję wjazdów/odjazdów środków transportu z wykorzystaniem technik OCR, RFID, SMS i aplikacji kioskowej
 • Hurtownia danych i statystyczne zestawienia menedżerskie
 • Możliwość powiązania z pozostałymi firmowymi systemami informatycznymi (przede wszystkim systemem spedycyjnym, magazynowym i do zarządzania bocznicą)

 

WYBRANE REFERENCJE

Advanced World Transport a.s., AŽD Praha s.r.o., ČD – DUSS Terminal, a.s., Politechnika Warszawska, Schavemaker Invest Sp. z o.o., Star Container s.r.o.

 

Kartę produktu można pobrać tutaj.