System informacyjny dla spedytorów i przewoźnikówNEWSPED

  • Wielojęzykowe oprogramowanie dla firmy spedycyjnej
  • Możliwość użycia również w działach ekspedycji w firmach handlowych i produkcyjnych
  • Niezależność od wyboru sposobu transportu
  • Podejście zmieniające technikę pracy spedytora
  • Rozwiązanie wzajemnego powiązania spedytor – klient, spedytor – przewoźnik
  • Elektroniczna wymiana danych – faktury, awiza, kolejowe ośrodki rozliczeniowe
  • Komunikacja z informacyjnym systemem ekonomicznym
  • Hierarchiczna struktura jednostek organizacyjnych oraz dostępu do danych

 

Kartę produktu można pobrać tutaj.