Monitorowanie pracy załógEDO

System informatyczny do planowania i oceny pracy oraz ewidencjonowania stosunków pracy na podstawie Kodeksu Pracy i wewnętrznych wytycznych przedsiębiorstwa z możliwością ob

Funkcje podstawowe

 • Administrowanie danymi osobowymi potrzebnymi dyspozytorowi drużyn konduktorskich i trakcyjnych
 • Wprowadzanie stanów „nieroboczych”
 • Planowanie czasu pracy
 • Przydzielanie zadań załogom
 • Edytowanie pracy nadzwyczajnej
 • Wsparcie w planowaniu równoważonego czasu pracy według Kodeksu Pracy i umów zbiorowych
 • Analizowanie pracy – uzupełnianie danych o rzeczywiście wykonanej pracy
 • Rozliczanie czasu pracy
 • Eksporty do programów rozliczeniowych (również SAP HR)
 • Opracowywanie zestawień o pracy do SAP CO

Zastosowanie i charakterystyka

Planowanie i podsumowywanie pracy załóg przewoźników kolejowych. Wszystkie typy zmian:

 • Najprostsze –  pracownicy zmian dziennych
 • Pracownicy w okresach rozliczeniowych z regularnym przeplataniem się zmian nocnych i dziennych
 • Pracownicy w okresach rozliczeniowych, pracujący w trybie ciągłym ze zmianami dzielonymi i przerywanymi (kasjer biletowy)
 • Drużyny pociągowe
 • Umowy – zlecenia

Podczas planowania zmian możliwe jest tworzenie 3 typów planu:

 • Przydzielenie konkretnej zmiany pracownikowi – edytowanie jako: okres od – do, typ zmiany i czas rozpoczęcia pracy w danym okresie rozliczeniowym
 • Planowanie grafiku – liczba pracowników taka sama jak liczba dni turnusowych
 • Planowanie grafiku według wzoru

Powiązanie z pozostałymi systemami

 • Import danych bazowych o pracownikach z programu wyliczającego wynagrodzenie
 • Import danych o okresach rozliczeniowych drużyn trakcyjnych z ASO
 • Eksport danych o pracownikach do oprogramowania do sprzedaży biletów
 • Eksport danych o czasie pracy do programu wyliczającego wynagrodzenie (również do SAP HR)
 • Eksport danych o czasie pracy do SAP CO
 • Eksport danych do archiwum pracy przewozowej

Do przetwarzania pracy i jej czasu, dla każdego elementu są monitorowane atrybuty ekonomiczne:

 • Numer identyfikacyjny pracy
 • Zamówienie
 • Cost centre

 

Kartę produktu można pobrać tutaj.