Elektroniczne biuro dyżurnego ruchuDK

Elektroniczne biuro dyżurnego ruchu to kluczowa aplikacja służąca do kierowania ruchem kolejowym na poziomie lokalnym. Jest częścią składową wewnętrznego systemu zarządcy infrastruktury. Przeznaczona jest dla posterunku dyżurnego ruchu, gdzie stanowi podstawowe źródło informacji o przejazdach pociągów.

 

Najistotniejsze korzyści

 • Całkowite zastąpienie papierowej dokumentacji ruchowej przez dokumentację elektroniczną /01
 • Szybkie wprowadzanie danych dot. jazdy pociągów oraz stanu ruchu kolejowego
 • łatwe wyposażenie pociągu w pisemne rozkazy, zawierające informacje o zdarzeniach nadzwyczajnych podczas jazdy /02
 • Wsparcie czynności roboczych w czasie zwykłej eksploatacji oraz w razie zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych
 • Natychmiastowe wprowadzanie danych i ich automatyczne wysyłanie do pozostałych posterunków (sąsiednie stacje, dyspozytura)
 • Eliminacja potencjalnie błędnej komunikacji telefonicznej
 • Wzrasta bezpieczeństwo kierowania ruchem kolejowym

W razie konkretnego zastosowania aplikacja jest całkowicie zgodna z krajowymi przepisami organizacji użytkownika.

Funkcje specjalne

 • Automatyczne odbieranie planu zmian wysyłanego z centralnego systemu informatycznego
 • Automatyczne odbieranie zmian rozkładu jazdy
 • Automatyczna archiwizacja dokumentów i bezpieczne zapisywanie danych
 • Wszechstronne zabezpieczenie aplikacji i danych w celu bezpiecznego i udokumentowanego prowadzenia dokumentacji przewozowej (automatyczny zapis on-line)
 • Specjalna funkcja dla przewoźników – alternatywny sposób tworzenia i wysyłania raportów, „Przygotowanie pociągu“ (wg standardu TAF TSI)
 • Automatyczna komunikacja z sąsiednimi stacjami i z okolicznymi systemami (np. ISOŘ CDS, ISOŘ ŘVD)

W razie potrzeby z aplikacją można zintegrować możliwość komunikacji na bazie IP telefonii z wykorzystaniem sieci GSM-R do bezpośredniej komunikacji danych oraz komunikacji głosowej pomiędzy stacjami, pojazdami trakcyjnymi oraz dyspozyturą.

 

Kartę produktu można pobrać tutaj.