Dostęp do informacji on-lineTransport Portal

Portal Transportowy jest jednym z najważniejszych narzędzi organizacji transportowej, służącym do komunikacji z klientami, własnymi pracownikami i partnerami. Tworzy platformę służącą do przechowywania wszystkich informacji oraz aplikacji, które organizacja sama wykorzystuje lub dzieli się nimi z innymi partnerami.

 

Podstawowe korzyści

 • Jednolita platforma dostępu do informacji
 • Jednolite zabezpieczenie dostępu
 • Jednolite zarządzanie wszystkimi aplikacjami wewnętrznymi
 • Jednolite logowanie dla wszystkich aplikacji wewnętrznych (Single sign-on)
 • Zapoznanie adresata w sposób jednoznaczny ze zmianami zawartości informacyjnej portalu
 • System redakcyjny – łatwa edycja zawartości informacyjnej portalu z przyznaniem praw dostępu dla redaktorów poszczególnych działów zawartości portalu
 • Wsparcie wielojęzycznej zawartości portalu
 • Kanał RSS do informowania o nowościach
 • Możliwość łatwego dodawania kolejnych aplikacji
 • Korzystanie w formie outsourcingu pozwala na bezkłopotliwą eksploatację

Na poziomie zarządcy infrastruktury portal wprowadza w życie niedyskryminowany dostęp przewoźników do kolejowej drogi transportowej – każdy przewoźnik ma dostęp do identycznych i zawsze aktualnych informacji.

Funkcje specjalne

 • Zmiany zawartości portalu realizowane przez WWW lub interfejs FTP
 • Automatyczne zmiany zawartości portalu za pośrednictwem interfejsu FTP (łatwe przyłączenie do systemu konstruowania tras pociągów)
 • Automatyczna archiwizacja on-line zawartości portalu
 • Prezentacja pomocy do RJ wydawanych przez zarządcę infrastruktury (zwłaszcza tekstowe i graficzne RJ), opisu sieci kolejowej, przepisów, zamknięć i innych przedsięwziętych środków

Zintegrowane aplikacje portalu

– ISOŘ KADR – sprzedaż dostępu do infrastruktury kolejowej -webowa część systemu
– WWW ISOŘ – interfejs webowy dla zapytań dot. systemów ŘVD i CDS (np. położenie, stan pociągu)
– OSP – zamawianie pomocy służbowych
– K2 – elektroniczna książka przeprowadzonych kontroli pracowników zarządcy infrastruktury
– REVOZ – rejestr wagonów kolejowych zatwierdzonych dla sieci zarządcy infrastruktury
– POaSV – ściąganie plików z przyjazdami i odjazdami oraz listami pociągów dla wybranego posterunku ruchu
– Digest – automatyczne dzienne wysyłanie e-maili o nowościach w zawartości portalu
– Szybkie raporty – szybkie oferowanie dokładnych informacji dla konkretnego użytkownika o rozmaitych ograniczeniach, nowych funkcjach, zbliżających się postojach itp.
– Internetowe strony zewnętrznych aplikacji, np. ADPV (śledzenie wydajności transportowej i fakturowanie opłat za korzystanie z drogi kolejowej), Pathfinder, EICI

 

Kartę produktu można pobrać tutaj.