MIMOZAEvidence a příprava trasy pro dopravu mimořádných zásilek

Aplikace MIMOZA představuje komplexní nástroj pro efektivní zpracování agendy související s přepravou Mimořádných zásilek. Určená je pro manažera železniční infrastruktury a dopravce, který zabezpečuje přepravu MZ.           

 

Základní funkcionalita MIMOZA uživatelům umožňuje

 • Zpracování Žádosti odesílatele (web Formulář / mail …),
 • Komplexní evidenci MZ – dvojjazyčně i v německém jazyce (editace, prohlížení, kopírování záznamů …)
 • Výběr vhodného vozu pro přepravu MZ a automatické výpočty MIMOZA obrazovka seznam evidovanych MZ CZ
  jeho parametrů
 • Zadání obrysových bodů MZ a výpočet přirážek pro prověření prostorové průchodnosti
 • Automatický výpočet přirážek pro zadaný poloměr oblouku
 • Zobrazení obrysů MZ, ložné míry a překážky
 • Zadání požadované přepravní cesty – Načítání, export a import přepravní cesty v modulu MIMOZA Mapa
 • Avizování – interní v rámci firmy a externí směrem na partnerskou organizáci
 • Prověření prostorové průchodnosti zásilek po stanovené přepravní cestě
 • Stanovení dopravních, přepravních a traťových podmínek pro přepravu MZ
 • Zadání informací o ceně dovozného
 • Tvorbu výstupních dokumentů (žádostí, souhlasů, povolení, …) a spravování souvisejících dokumentů
 • Distribuci vybraných dokumentů určeným adresátům
 • Archivování jednotlivých verzí zásilek, telegramů a avíz
 • Interface na Zvláštní přepravy (výměna informací s IS pro vojenské přepravy)

Web formulář „Žádost o souhlas k přepravě MZ“ – pro zákazníky manažera železniční infrastruktury může být zpřístupněný na jeho portálu a obsahuje

 • Parametry žádosti – rola žadatele, typ a charakter MZ
 • Identifikace žadatele (kontaktní údaje, info o zaplacení poplatku)
 • Vyspecifikování druhu zásilky a řady vozu
 • Definování obrysových rozměrů zásilky
 • Návrh přepravní cesty
 • Další požadované informace o MZ
 • Přílohy – náčrtek k MZ, soubor s doplňujícími informacemi o MZ…

Evidování Mimořádných zásilek

poskytuje možnost evidence a zpracování všech požadovaných údajů o MZ pracovníky manažera železniční infrastruktury

 • Firmy – subjekty zúčastněné na přepravě MZ (odesílatel, příjemce, plátce, dopravce)
 • Definování vozů a údajů o zásilce
 • Grafické zobrazení zásilky a přirážek
 • Stanovení přepravní cesty
 • Definování podmínek pro přepravu MZ
 • Obchodní a cenové údaje
 • Souhlasy k přepravě ze zahraničních železničních správ

Zpracování výstupních dokumentů k evidované MZ umožňuje zpracování požadovaných TLG a externích dokumentů a jejich administraci

 • Telegramy pro komunikaci se zahraničím – podle předpisu UIC 502-1 v německé jazykové mutaci
 • Výstupy vnitrostátní pro komunikaci s – partnerskými firmami (žadatel, odesílatel, plátce…) – provozními složkami (dispečerský aparát, ŽST, PPS)

Moduly pro komplexní administraci dokumentů a jejich distribuci

 • Archivování verzí dokumentů a jejich zpřístupnění
 • Vkladání externích dokumentů
 • Distribuce telegramů a dokumentů

Modul Prostorová průchodnost při prověřování přepravní cesty zabezpečuje

 • Evidování překážek na síti,
 • Výpočet rozměrových přirážek překážek a zásilek,
 • Ohodnocení tratí a zásilek 8-pozičním kódem,
 • Prověření prostorové průchodnosti,
 • Import dat o překážkách z měřícího vozu

 

Marketingový produktový list ke stažení zde.