Rezervace kapacit vlaků

Informační systém pro plánování a sledování využití kapacit vlaků podle požadavků zákazníků

 

Základní charakteristika

 • Řešení pro plánování vytížení vlaků především v režimu přepravy jednovozových zásilek
 • Soustředění požadavků na přepravy vozů z jednotlivých aplikací do centrálního systému
 • Podchycení všech druhů přeprav včetně přesunů prázdných vozů

 

Klíčové funkce

 • Plánování jízd vozů podle reálně plánovaných vlaků
 • Rezervace míst na vlacích pro jednotlivé vozy
 • Sledování vytížení vlaků včetně indikací přetížení
 • Definice přechodů vozů mezi vlaky ve vlakotvorných stanicích
 • Sledování a vyhodnocování plnění plánů jízd vozů a reakce na odchylky

 

Přínosy

 • Detailní přehled o očekávaném vytížení vlaků v předstihu před jejich reálnou sestavou
 • Predikce času dodání zásilky zákazníkovi
 • Přehlednější plánování práce stanice díky stanovenému přechodu vozu mezi vlaky
 • Zprůhlednění celého procesu přepravy jednovozových zásilek
 • Umožnění operativních změn ve vlakotvorbě podle vytížení vlaků
 • Zrychlení přeprav zásilek na základě vyhodnocení přesnosti plnění plánů
 • Zvýšení atraktivity přeprav vozových zásilek z důvodu vyšší spolehlivosti při dodání zásilek zákazníkům

 

Marketingový produktový list ke stažení zde