EMANOptimalizované plánování vlakotvorných procesů

EMAN podporuje sestavu dlouhodobého a střednědobého plánu železničního nákladního dopravce. Využívá přehledné grafické prostředí a vestavěné optimalizační metody.

Základní funkce

 • Ekonomika, modelování a analýza plánu nákladní dopravy
 • Editor vlakotvorby a spojů v nákladní dopravě
 • Provázání vlaků, vlakotvorby, proudů a dopravní sítě do jednoho celku
 • Snadná editace technologie přepravy
 • Přehledná orientace v grafu dopravní sítě
 • Jednoduchá definice geografických cest a kontrola parametrůEMAN_oblasti CZ
 • Hromadné plnění potřebných vlastností nákladních vlaků
 • Automatické přiřazení vlaků k relacím šikmé tabulky a svozu / rozvozu
 • Řada testů a kontrol provázanosti dat vlaků, vlakotvorby a sítě
 • Přechody vozů v jednotlivých stanicích
 • Přehledné zobrazení proudů vozů a výkonů stanic
 • Přehledné zobrazení plánu výluk na celé dopravní síti
 • Trend výkonů v jednotlivých dnech běžného týdne
 • Nastavení hranic geografických oblastí a výpočet jejich „účinnosti“
 • Přehledné tvorba výlukových opatření v nákladní dopravě
 • Rychlá analýza a jednoduché „ocenění“ vlakotvorby, porovnání variantEMAN_relace CZ

Aplikace umožňuje

 • V grafickém prostředí vytváření různých variant technologie přepravy jednotlivých druhů zásilek z každé stanice výchozí do každé stanice cílové na základě podrobných dat o dopravní síti. Výsledky práce a možné dopady lze ihned prohlížet a vyhodnocovat s daty o proudech zásilek z archivu vozových proudů.
 • Základem pro systematickou práci nad návrhem vlakotvorby je přehledně provázaná celá řada údajů (bází dat) vztahujících se k technologii železniční dopravy a jejímu plánování, se snadnými a pohodlnými přechody mezi nástroji.
 • Mohutným nástrojem jsou automaty na přiřazení relačních vlaků
  k relacím šikmé tabulky,  obsluhovacím vlaků k definici svozu
  a rozvozu (směrování)  a celá řada EMAN_prechody CZkontrol a testů. Systém obsahuje nástroje na definici přechodu vozů z vlaku na vlak v každém dopravním bodu i nástroje na sestavení náplní vlaků. Klíčový přínos představuje také systém kontroly konzistence dat v jednotlivých modulech
  i v globálním kontextu. Užitečné jsou také funkce pro řazení a filtry údajů v tabulkách podle hodnot, nebo exporty do tabulek formátu XLS.
 • Výsledkem jsou komplexní data plánu železničního
  nákladního dopravce pro další systémy (SPONA =  jízdní řád nákladní dopravy, UDIV = ústřední dirigování vozů, X-RAIL = podpora mezinárodních spojů jednotlivých zásilek, PRIS/VLASTA = systém pro řízení práce stanice, atd.).


EMAN_proudy CZ

Marketingový produktový list ke stažení zde.