East Monitoring Independent Locator EMIL1_CZ
Sledování železničních vozů a kontejnerů na území států SNS a Pobaltí je funkcí webové aplikace RailMap.net

 

Sledování železničních vozů

Pro sledování zákazník zadá číslo vozu, datum podeje, stanici odeslání a stanici určení. Sledování je možné dvojím způsobem:

  • po celou dobu přepravy – zákazník dostává 2× denně průběžnou informaci o datu, čase a stanici, kde se vůz nachází
  • vyžádat aktuální polohu – zákazník získá informaci o poslední známé poloze vozu během 10 minut od podání dotazu

Sledování železničních vozů funguje v následujících státech:
Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Bělorusko, Ukrajina, Moldávie, Rusko, Kazachstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kyrgyzstán.
Kromě polohy vozu je zákazník informován o předpokládané délce přepravy, druhu přepravovaného zboží a jeho hmotnosti, kódu zboží a kódu vlaku.

EMIL2_EN

Sledování kontejnerů

Pro sledování zákazník zadá číslo kontejneru, číslo vozu, na kterém je kontejner přepravován, datum podeje, stanici odeslání a stanici určení.

Sledování kontejneru je možné po celou dobu přepravy podle čísla kontejneru, nebo podle čísla vozu v závislosti na území, na kterém se kontejner nachází.
Sledování podle čísla kontejneru je možné na tomto území: Lotyšsko, Bělorusko, Rusko a Kazachstán.
Sledování kontejneru podle čísla vozu je možné na tomto území: Finsko, Estonsko, Litva, Ukrajina, Turkmenistán, Uzbekistán a Kyrgyzstán.

Po celou dobu přepravy zákazník dostává průběžnou informaci o datu, čase a stanici, kde se kontejner nachází.
Kromě polohy kontejneru je zákazník dále informován o předpokládané délce přepravy, čísle vozu, na kterém je kontejner přepravován, druhu přepravovaného zboží a jeho hmotnosti, kódu zboží a kódu vlaku.

 

Historie pohybu sledovaných objektůEMIL3_CZ

Po skončení přepravy jsou všechny polohy automaticky archivovány v databázi po dobu jednoho roku. Zákazník může zpětně vyhledat sledovaný objekt zadáním jeho čísla nebo časovým rozmezím, za které chce sledované objekty zobrazit. Pro každý objekt je dostupná informace o počtu poloh. Polohy je možné vypsat, zobrazit v mapě a vzájemně je propojit.

Informace o sledovaných objektech a jejich polohách je možné vyexportovat ve formátu .XML nebo .CSV. Tato data lze využít pro tvorbu statistik, reportů a pro sledování různých statistických parametrů.