EVALInformační systém železničního dopravce

Aplikace EVAL je určena pro dopravce a speditéry, kteří organizují vlakovou přepravu. Nespornou výhodou je, že veškerá data o vozech, lokomotivách a personálu jsou kdykoli dostupná v jedné aplikaci, což umožňuje efektivní plánování vlaků, včetně vystavení potřebné vlakové dokumentace.           

 

V čem vám EVAL pomůže

 • Umožňuje jednoduše plánovat, sledovat a okamžitě i průběžně vyhodnocovat všechny výkony spojené s provozem vlaků, lokomotiv a vozů nebo činností personálu v železniční síti i na vlečkách
 • Udržuje dokonalý přehled o zakázce – od přijetí zakázky,
  přes naplánování přepravy, její objednáníEVAL modul Provoz CZ
  a realizaci, až po zpracování podkladů pro fakturaci a rozúčtování nákladů
 • Umí automaticky předávat data do fakturačního programu nebo podle ceníků a informací z provozu přímo vystavit podklad k fakturaci
 • Umožňuje evidenci a plánování oprav, údržby a revizí lokomotiv, strojů, případně dalších zařízení

Klíčové funkce

Hlavní hodnotou řešení od OLTIS Group je jeho komplexnost,
provázanost jednotlivých aplikací a možnost přizpůsobení vašim konkrétním potřebám. Aplikace EVAL představuje efektivní nástroj umožňující:EVAL Detail Lokomotivy CZ

 • Sledovat polohu vozů, lokomotiv a strojů pomocí systému GPS (pokud jsou jím vybaveny)
 • Sledovat plnění plánu jízdy vlaku a polohy vozů díky rozhraní do systémů CEVIS, ISOŘ, aj.
 • Zobrazit a sledovat polohu vozů, lokomotiv a strojů v digitální mapě
 • Odesílat žádosti o přidělení kapacity dráhy při tvorbě trasy vlaku přes datové rozhraní do ISOŘ KADR
 • Vést evidenci výkonů personálu a lokomotiv (včetně stavů měřidel,
  např. PHM, oleje, km, motohodiny, kWh)
 • Upozornit na lokomotivy nebo zařízení s blížícím se nebo prošlým termínem revize a zakázat jejich používání
 • Evidovat všechna technická zařízení na lokomotivách a vozech jako samostatné díly, i s jejich historií umístění a oprav /02
 • Možnost přikládání revizí a zpráv v elektronické podoběEVAL modul udrzba CZ
 • Vystavit vlakovou dokumentaci
 • Anylyzovat pořízená data díky zpracovaným výstupním sestavám

Marketingový produktový list ke stažení zde.