Celostátní informační systém o jízdních řádech

Celostátní informační systém o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy (dále jen CIS JŘ) je informační systém obsahující informace o přepravním spojení.

CIS JŘ se také považuje za jedno z míst určených pro styk s cestujícími (vyhláška MD o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu), z něhož je možné podávat i další informace (např. o vyhlášených smluvních přepravních podmínkách), pokud je dopravce do systému poskytne.

Podle platné právní úpravy (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v aktuálním znění, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v aktuálním znění a vyhláška MD č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy) CIS JŘ obsahuje schválené jízdní řády linek veřejné vnitrostátní linkové dopravy (včetně městské autobusové dopravy), schválené jízdní řády linek veřejné mezinárodní linkové dopravy, které mají na území ČR zastávku pro nástup nebo výstup cestujících a schválené jízdní řády veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové, speciální a lanové provozované na území ČR.

Jízdní řády jsou do CIS JŘ předávány dopravními úřady krajských a městských úřadů/magistrátů (veřejná vnitrostátní linková doprava), dopravci (veřejná mezinárodní linková doprava), provozovateli dráhy (veřejná drážní osobní doprava na dráze celostátní a regionální) a drážními správními úřady (veřejná drážní osobní doprava na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální a lanové) v elektronické podobě ve formátech JDF. Pro kontrolu dat ve formátu JDF pro autobusy slouží aplikace JDFkon.

Společnost CHAPS spol. s r.o. je od 26.10.2001 pověřena Ministerstvem dopravy České republiky vedením Celostátního informačního systému o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy.

Oficiálním výstupem ze systému CIS JŘ je aplikace Portál CIS JŘ na internetové adrese http://www.portal.idos.cz.

Produkt CIS JŘ byl vyvinut výhradně pro potřeby konkrétního nasazení. Není poskytován běžným uživatelům ani neposkytujeme žádnou jeho demonstrační verzi.