Systém pro tvorbu jízdních řádů

SOCRET je software pro automatizovanou tvorbu jízdních řádů pro veřejnou dopravu osob, především pro systémy městské a příměstské dopravy. Poskytuje uživatelům vysoký komfort při vlastním vytváření grafikonů a maximální variabilitu při vytváření výstupů aplikace.

SOCRET usnadňuje činnosti při zpracování jízdních řádů, především:

 • tvorbu jízdních řádů v grafickém nebo alfanumerickém prostředí,
 • vyhodnocení sestavených jízdních řádů,
 • export jízdních řádů do MS Excel umožňující přizpůsobení specifickým požadavkům a elektronickou distribuci,
 • vyhotovení provozně-ekonomických sestav dle konkrétních požadavků klienta,
 • automatizovaný export dat do informačních systémů ve vozidlech dopravce, pro cestující a dalších.

SOCRET slouží k sestavení plánu dopravy pro jeden nebo více druhů dopravy. Umožňuje tiskové výstupy jízdních řádů:

 • zastávkové jízdní řády,
 • knižní jízdní řády,
 • vozové jízdní řády pro řidiče,
 • dispečerské jízdní řády,
 • nákresné jízdní řády,
 • další výstupy dle požadavků klienta.

SOCRET umožňuje sledovat navržené jízdní řády z pohledu koordinace linek jednoho či více druhů doprav v uzlech a na úsecích dopravní sítě. Kvalitu navržených jízdních řádů je možno testovat širokým aparátem kontrol.

Produkt SOCRET je dodáván výhradně na zakázku podle specifik konkrétního nasazení. Není poskytován běžným uživatelům ani neposkytujeme žádnou jeho demonstrační verzi.