ikonka IRFC 2017

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA IRFC 2017 (International Rail Forum & Conference)

 

22.03. –  24.03.2017

 

V dňoch 22. – 24. marca 2017 sa bude v Prahe konať významná medzinárodná konferencia IRFC 2017 (International Rail Forum & Conference).

Špeciálny odborný sprievodný program konferencie formou diskusného fóra s významnými osobnosťami európskej dopravnej politiky a železničných inštitúcií bude konferencii predchádzať a uskutoční sa už v utorok 21. marca 2017. Nosné témy konferencie sú zviazané s pripravovanými zmenami v legislatíve, výskumu a technike, ktoré sú určujúce pre budúcnosť železnice. Zásadnou zmenou oproti minulým ročníkom je zameranie nie len na nákladnú dopravu, ale aj na ďalšie oblasti železnice, infraštruktúru, osobnú dopravu atď.

Zameranie konferencie vyplýva zo zvýšeného záujmu odbornej verejnosti o nové trendy a smery, ktoré sa pre železnicu otvárajú v najbližších rokoch. Cieľom tohto významného podujatia je ponúknuť účastníkom príležitosť pre výmenu informácií a skúseností firiem zapojených do nových inovatívnych riešení na železnici, spolu s priblížením noviniek v oblasti železničných prepráv.

Patronát nad konferenciou IRFC 2017 prebrali významné medzinárodné organizácie UNIFE, CER, UIC a OSŽD na čele s agentúrou European Union Agency for Railways (pôvodne ERA), české vládne inštitúcie Parlament ČR a Ministerstvo dopravy ČR a Shift2Rail JU.

Očakávame účasť najvyšších zástupcov významných dopravcov, manažérov infraštruktúry, podnikov železničného priemyslu, dodávateľov železničných systémov, zákazníkov a špedičných spoločností, ktoré sa rozhodli držať krok s rýchlym tempom vývoja na dopravnom trhu.

Všetkých srdečne pozývame, už teraz máte možnosť zaregistrovať sa za zvýhodnený účastnícky poplatok na adrese http://irfc.eu/cs/registrace/

 

 

Pripomenutie úspešného 5. ročníka IRFC 2015:

 

9 16 8 irfc-2015-053 09 12 5 32

 

ikonka systemy kolejowe konferencja 2017

Konferencia ŽELEZNIČNÉ SYSTÉMY

08.02. – 10.02.2017

 

OLTIS Polska Vás srdečne pozýva na
VII. ročník medzinárodnej konferencie:
„ŽELEZNIČNÉ SYSTÉMY“
BEZPEČNOSŤ, IT, LEGISLATÍVA,
doprava-špedícia-logistika-infraštruktúra
8. – 10. 2. 2017, Ustroň, Poľsko

Menom organizátorov – spoločností Prvá signálna a OLTIS Polska –Vás srdečne pozývame na vyššie uvedenú konferenciu.

 

Úlohou VII. ročníka konferencie bude upozorniť na problém bezpečnosti na železnici, na železničných priecestiach, v medzinárodných prepravách.

Preberieme smernice EU – podporu a možné problémy dopravcov, manažérov infraštruktúry, majiteľov vlečiek.

Tematické sekcie konferencie:

 • Bezpečnostné požiadavky, ktorým musia čeliť manažéri infraštruktúry, vlastníci železničných vozidiel, vlečiek
 • Nehody z dôvodu špatného technického stavu vozňov a techniky, únavy rušňovodičov – pracovná doba
 •  Bezpečnosť údajov posielaných v IT systémoch
 •  Bezpečnosť, ktorá je dôsledkom použitia alebo nepoužitia bezdrôtových zabezpečovacích zariadení
 •  Bezpečnosť tovaru v priebehu prepravy železničným dopravcom
 •  Bezpečnostné certifikáty, systémy riadenia bezpečnosti pre infraštruktúru, vlečky, prekladiská
 •  Štatistické údaje o nehodách na železnici a železničných priecestiach
 •  Interoperabilita – legislatíva, význam, platnosť, rozsah
 •  Smernice EU o bezpečnosti
 •  Legislatíva – aktuálne právo a právo, na ktoré sa musíme pripraviť v najbližšej dobe
 •  TSI TAF – technické špecifikácie interoperability vzťahujúce sa na podsystémy telematických aplikácií pre nákladnú dopravu
 • Vybrané témy, ktoré sa vzťahujú k právnym úpravám ohľadom železničných vozidiel, zabezpečovacích zariadení
 • Logistické problémy v prepravách tovaru v cezhraničnom pásme

 

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie:
http://systemy-kolejowe.railconference.com/

 

Organizátori a partneri konferencie sa na Vás tešia!

 

 

Čestný patronát nad konferenciou prevzali:

 

ambasada UTK

 

 

 

 

Odborný partner:

 

prokolej-logo logo IK PSTT Univerzita IGTL_CMYK juridica

 

 

 

 

 

 

 

 

Média partneri:

 

Raport Kolejowy transport Manager Kurier PGT

 

SOSWiosceDzieciece_logo150

OLTIS Polska podporuje SOS Detské dedinky

2016

Sme veľmi radi, že už dva roky podporujeme „Sindbad“, rodinný dom prechodného pobytu v Ustroni. Vďaka tejto spolupráci pomáhame deťom, ktoré sa už od začiatku svojho života stretávajú s veľmi ťažkými životnými podmienkami. Tak prispievame k tomu, aby bol ich život o niečo lepší.

Nie je nič horšie, ako pohľad na smutné, plačúce, bezmocné a nešťastné dieťa, ktoré sa neobíde bez pomoci druhého. Podporu môže poskytnúť len dospelý človek, ktorý sa v danom okamihu stáva blízkou osobou.

Skutočnosť, že sme si zaslúžili byť nazývaní blízkymi osobami týchto detí, je pre nás najväčším vyznamenaním a vďaka tomu sa takisto aj my hrdo usmievame J

So želaním všetkého dobrého v živote!

Zamestnanci OLTIS Polska

 

Združenie SOS Detské dedinky

 „SINDBAD” Rodinný dom prechodného pobytu v Ustroni

 

Viac informácií: http://sos-wd.org

Upgrade IS NEWSPED

Upgrade IS NEWSPED

2016

V tomto roku uplynulo už 10 rokov od realizácie prvej implementácie Informačného systému NEWSPED, ktorý v súčasnej dobe využíva 31 spoločností v 6 európskych krajinách. V priebehu tejto doby sa IS NEWSPED vyvinul v pomerne robustný informačný systém, ktorý sa vďaka variabilite svojho nastavenia dokáže prispôsobiť technológii práce rôznych špedičných, ale aj výrobných firiem, ktoré IS NEWSPED využívajú ku kontrole prepravných nákladov.

Za tých 10 rokov došlo samozrejme k vývoju v celej IT oblasti. Spoločnosť JERID, ktorá je oficiálnym partnerom spoločnosti Microsoft, vyvinula preto IS NEWSPED na programových komponentoch práve tejto spoločnosti.

Aby bola spoločnosť JERID schopná aj v budúcnosti garantovať ďalší rozvoj IS NEWSPED, a to nielen z hľadiska individuálnych úprav, ale aj prípadných úprav vyplývajúcich z legislatívnych zmien, zareagovala flexibilne na úpravy na strane spoločnosti Microsoft a pripravila Upgrade IS NEWSPED. Spolu s týmto upgrade bude dodaný zdarma aj súbor úprav IS NEWSPED, o ktorý bol medzi užívateľmi dlhodobo záujem. Bližšie informácie záujemcom poskytne obchodné oddelenie spoločnosti JERID, alebo príslušní konzultanti IS NEWSPED.