unife

Aktívna účasť OLTIS Group na valnom zhromaždení UNIFE

V dňoch 22. – 24. júna sa v Amsterdame konalo 25. valné zhromaždenie UNIFE, Európskej asociácie železničného priemyslu. Za nových členov UNIFE tu bolo prijatých ďalších 11 spoločností.

OLTIS Group, člena UNIFE od roku 2009, zastupovali Miroslav Fukan, Petr Kroča a Jiří Čáp, ktorí sa mimo plenárneho zasadnutia a valného zhromaždenia UNIFE zúčastnili rokovania v pracovných a výkonných komisiách. Miroslav Fukan sa aktívne zúčastnil prezidentského výboru (Presiding Board) a komisie pre malé a stredné firmy (SME Committee). Petr Kroča zastupoval OLTIS Group v platforme digitalizácie (Digitalisation Platform) a komisie pre komunikáciu (Communications Committee) a Jiří Čáp v komisii pre nákladnú dopravu (Freight Committee), kde prebiehala príprava a diskusia k pozičnému dokumentu ERIFA, ktorý má slúžiť ako podklad pre Európsku komisiu z hľadiska rozvoja nákladnej železničnej dopravy.

Výkonný riaditeľ OLTIS Group Miroslav Fukan sa takisto ako jeden z diskutujúcich aktívne zapojil v rámci panelovej diskusie na tému konkurencieschopnosti železničného priemyslu EU a vedúceho postavenia na trhu (verejné zákazky, obchod, výskum a vývoj) v rámci  dňa valného zhromaždenia. V tejto časti vystúpili takisto:

 • Martina Werner, členka Európskeho parlamentu a výboru pre priemysel Európskeho parlamentu, spravodajkyňa Uznesenia parlamentu o konkurencieschopnosti európskeho železničného dodávateľského priemyslu,
 • Gwenole Cozigou, riaditeľ pre priemyselnú transformáciu a pokročilé hodnotové reťazce, DG-GROW, Európska komisia,
 • Carlo Borghini, výkonný riaditeľ Shift2Rail JU,
 • Laurent Troger, prezident Bombardier Transportation, predseda UNIFE
 • a ako moderátor Chris Jackson, šéfredaktor Railway Gazette.

Ďalšie diskusné témy boli Investície EU pre železnicu (fondy EU, CEF, Junkerov investičný plán, PPP) a Železnice a dopravná politika EU (implementácia 4. železničného balíčka, štandardizácia, ERTMS). V priebehu celej akcie prebiehali rokovania s partnermi ohľadom medzinárodných projektov vo väzbe na Shift2Rail a ďalšie aktivity OLTIS Group.

 

13_UNIFE-GA-2016

OTBC

Tradičný OLTIS THREE BALLS Cup uvítal viac ako stovku účastníkov

Na začiatku júna usporiadala spoločnosť OLTIS Group pre svojich obchodných partnerov a priateľov už ôsmy ročník športovo spoločenského podujatia – OLTIS THREE BALLS Cup. Program sa rovnako ako v predchádzajúcich rokoch skladal z tenisového turnaja štvorhier, ktorý sa konal pod názvom JERID Tenis Cup, z bowlingového turnaja CID Bowling Cup, neformálneho spoločenského večera a golfového turnaja OLTIS Group Golf Cup. O obľúbenosti tejto akcie svedčí počet jej návštevníkov, ktorých bolo tento rok 129.

Celý trojboj bol zahájený v stredu 8. júna predpoludním golfovým turnajom, ako pre držiteľov zelených kariet na 18jamkovom majstrovskom ihrisku, tak aj pre golfových začiatočníkov na 9jamkovej golfovej akadémii v Golf Resort Olomouc. Vo večerných hodinách program pokračoval neformálnym spoločenským večerom a bowlingovým turnajom v priestoroch Bowland Olomouc.  Celá akcia bola ukončená vo štvrtok 9. júna tenisovým turnajom na kurtoch vo Véske u Dolan.

Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na stretnutie pri ďalších akciách organizovaných firmami združenými vo skupine OLTIS Group.

 

OTBC_2016_IMG_4915 OTBC_2016_IMG_4883 OTBC_2016_IMG_4710 OTBC_2016_IMG_4596 OTBC_2016_IMG_4531 OTBC_2016_IMG_2115 OTBC_2016_IMG_1719 OTBC_2016_IMG_1642 OTBC_2016_IMG_2790 OTBC_2016_IMG_2933 OTBC_2016_IMG_2647

 

 

SPEED_CH_SVK ikonka

OLTIS Group na SpeedCHAIN Slovakia

 

V dňoch 19. – 20. mája 2016 sa na Slovensku v hoteli Zochova chata konal 1. ročník medzinárodnej logistickej konferencie SpeedCHAIN Slovakia. Tento úvodný ročník podporila aj spoločnosť OLTIS Group ako jeden z partnerov konferencie.

Dvojdňová konferencia priniesla pod heslom „Logistika: Výzvy a riešenia“ veľa zaujímavých tém. V zaplnenej sále zazneli slová o úspechu slovenskej logistiky, ktorá dokázala využiť európske príležitosti pre vytvorenie perspektívneho odvetvia. V troch sekciách ponúkla konferencia vyčerpávajúci prehľad hlavných tém súčasnej slovenskej logistiky a jej integrácie v rámci logistického priestoru strednej a východnej Európy. Na program jednotlivých prednášok sa dostala problematika dopytu po kvalitnom vzdelávaní, rýchlejšom rozvoji dopravnej a logistickej infraštruktúry postupným odbúravaním legislatívnych prekážok v modernom podnikaní, ale aj bojom s kriminalitou a ďalšími negatívnymi faktormi, ktoré objektívne brzdia potenciál rýchlejšieho rastu slovenskej ekonomiky. Na riziká, spojené s otvorením hraníc, upozornil František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky, ktorý bol súčasne odborným moderátorom poobedného programu prvého dňa konferencie.

Tematicky rozdelené sekcie ponúkli účastníkom nielen prednášky popredných slovenských a zahraničných odborníkov z jednotlivých oblastí ekonomiky, ale aj priestor pre množstvo špecifických otázok a samozrejme hneď aj niekoľko panelových diskusií. Práve diskusné fóra vyplnili väčšinu času pred otvorením večerného spoločenského programu, ktorého cieľom bolo mimo iného ponúknuť potrebný priestor pre profesionálny network.

So zaujímavou prednáškou na tému „Efektívne nástroje pre dispečera na plánovanie dopravy“ vystúpil v sekcii „Inovatívne logistické riešenia – Logistika na Mieru“ pán Radomír Bača, obchodný manažér spoločnosti CID International.

Príležitosť pre stretnutie so zákazníkmi ponúkla aj výstavná expozícia, ktorej sa zúčastnili zástupcovia OLTIS Group s vlastným stánkom, na ktorom prezentovali širokú ponuku produktov pre oblasť logistiky a skladovania.

 

Speedchain1 Speedchain2 Speedchain4 Speedchain5 Speedchain6 Speedchain7

 

High speed passenger train on tracks with motion blur effect at night. Railway station in Ukraine

OLTIS Hungaria na IX. Železničnom workshope

 

OLTIS Hungaria sa zúčastnila na IX. Železničnom workshope organizovanom spoločnosťou Fórum Média, ktorý sa konal dňa 19. mája 2016 v Budapešti v konferenčnej sále Park Inn By Radisson Hotel.

Na podujatí, na ktorom sa zúčastnilo približne 150 účastníkov zo železničnej branže, predniesol pán Zoltán Nagy z OLTIS Hungaria prednášku na tému požiadaviek zavedenia RSRD databáz, čo sa ktuálne dotýka tých spoločností, ktoré vlastnia železničné vozidlá respektíve ich prevádzkujú. Ďalej sa konala krátka ukážka riešení poskytovaných spoločnosťou OLTIS Hungaria, ktorými môžu vlastníci a prevádzkovatelia železničných vozidiel vyhovieť požiadavkám RSRD databáz.

 

Oficiálne informácie o udalosti sú dostupné na:

http://forum-media.hu/landing/rendezveny/ix-vasuti-trening

 

10_IRO_0072 10_IRO_0059 10_IRO_0131 10_IRO_0514 10_DSC02359 10_IRO_0515

 

09_IKONA_logisticky sklipek

Workshop pre cestných dopravcov a špeditérov

Spoločnosť CID International organizovala dňa 11.5.2016 v priestoroch Vinárstva Nosreti workshop, kde svojim zákazníkom predstavila svoje novinky z oblasti IT. Novinky sa týkali predovšetkým mobilných technológií, ktorých význam rastie vo všetkých oblastiach nášho života, logistiku nevynímajúc.

Zaujímavá diskusia sa rozvinula predovšetkým ku Smartphon aplikácii, ktorá je určená pre vzájomnú komunikáciu medzi dispečingom a vodičom. Aplikácia umožňuje prenos činností zadávaných vodičom on-line priamo do dispečerskej plachty v systéme LORI, podporuje automatickú tvorbu elektronickej STAZ, obsahuje modul pre evidenciu škodových udalostí (vrátane fotodokumentácie) a vie pracovať s čiarovými alebo QR kódmi.

Záujem vyvolala aj nová verzia webovej objednávky, vytvorená na platforme MVC (Model-view-controller), ku ktorej spoločnosť CID International vyvinula mobilnú aplikáciu slúžiacu pre jednoduché zadávanie a prehľadnú kontrolu objednávok na webe prostredníctvom Smartphone.

Bez záujmu neostali ani ďalšie prezentované novinky, medzi ktoré patrí modul pre užívateľskú editáciu tlačových zostáv, nová verzia dispečerskej plachty alebo nový modul pre kalkuláciu a modelovanie trasy s ohľadom na relevantné parametre vybratých objednávok.

Posledné prednášky sa týkali aktuálnych dotačných programov využiteľných pre oblasť dopravy a predovšetkým nové perspektívne technológie od francúzskej firmy SIGFOX, ktorá pre prenos dát využíva sieť pozemných staníc. V ČR toto zaisťuje spoločnosť T-Mobile. Hlavnou výhodou tohto riešenia sú rádovo nižšie náklady na obstaranie a prevádzku oproti súčasným rozšíreným systémom GPS alebo GPRS.

Workshopu sa zúčastnilo cca 30 účastníkov z 12 firiem, ktorí kladne hodnotili nielen prezentované novinky, ale ocenili aj priestor pre vzájomnú diskusiu a neformálnu výmenu skúseností po ukončení oficiálnej časti programu.

Spoločnosť CID International ďakuje všetkým účastníkom za ich záujem o naše riešenia a teší sa na stretnutie pri ďalšej podobnej príležitosti.

 

Workshop pro silniční dopravce a speditéry Workshop pro silniční dopravce a speditéry Workshop pro silniční dopravce a speditéry1 Workshop pro silniční dopravce a speditéry

 

 

logo-Den-české-logistiky

OLTIS Group bol partnerom Dňa českej logistiky

Spoločnosť OLTIS Group sa prezentovala ako PARTNER tohtoročného Dňa českej logistiky, ktorý sa uskutočnil 21. apríla 2016 v hoteli „Courtyard by Marriott Prague Airport“.

Riaditeľ divízie logistiky, pán Rostislav Vašek, sa v rámci programu zúčastnil panelovej diskusie na tému „INTRALOGISTIKA a jej miesto v dodávateľskom reťazci“, kde zaznelo veľa zaujímavých názorov. Diskutovaná bola predovšetkým otázka perspektív a rizík intralogistiky v období aktuálneho hospodárskeho rastu, očakávanie v súvislosti s tzv. štvrtou priemyselnou revolúciou alebo pozícia českej logistiky v európskom a svetovom kontexte. Pán Rostislav Vašek, ktorý v panelovej diskusii reprezentoval oblasť informatiky, upozornil mimo iného na nezastupiteľnú úlohu IT v logistike, ako v oblasti prenosu a spracovania veľkého množstva dát, tak v nastupujúcom trende automatizácie a intrakomunikácie, napr. medzi strojnými a dopravnými prostriedkami v rámci „Priemyslu 4.0“.

Spoločnosť OLTIS Group, ktorá patrí medzi významných európskych producentov informačných riešení pre oblasť dopravy a logistiky, sa takisto prezentovala na Dni českej logistiky niektorými zo svojich produktov, ktoré predstavila v rámci vlastnej expozície. V tejto súvislosti by sme radi  poďakovali všetkým, ktorí nás na našom výstavnom stánku navštívili.

 

Oficiálne informácie k akcii:

http://www.czech-logistics.eu/den-ceske-logistiky/dcl-2016/

http://www.czech-logistics.eu/den-ceske-logistiky/dcl-2016/partneri/

 

 

 

den_ceske_logistiky_stanek1

den_ceske_logistiky_stanek

den_ceske_logistiky_sal

den_ceske_logistiky_RV1

den_ceske_logistiky_RV

den_ceske_logistiky_VK2

den_ceske_logistiky_VK1

Warehouse Lab

Workshop WarehouseLAB

V dňoch 21. a 22. apríla 2016 sa v Luboni u Poznane konal manažérsky workshop WarehouseLAB 12.0 – Informatizácia a automatizácia skladovacích procesov.  Partnerom tejto udalosti bola spoločnosť OLTIS Polska.

Ideou WarehouseLab bolo ponúknuť možnosť priameho stretnutia osôb zodpovedných za firemnú skladovaciu logistiku s analytikmi, dodávateľmi IT systémov a osobami zodpovednými za ich implementáciu.

Prvý deň workshopu boli na programe prezentácie partnerov venované všetkým účastníkom. Piotr Klimek, obchodný riaditeľ OLTIS Polska, a Marcin Cyronek, predseda predstavenstva LS Logistics, vystúpili s prezentáciou Nasadenie a prevádzka WMS/TMS spoločnosti OLTIS v spoločnosti LS Logistics.

Druhý deň workshopu prebiehali stretnutia v menších skupinách. Naša skupina, posilnená kolegami Radimem Valou a Vladimírem Šafránkem z CID International, viedla 4 hodinové workshopy určené 10členným skupinám, v priebehu ktorých predviedla najdôležitejšie funkcie systému WMS LOGI a odpovedala na otázky k systému, jeho funkciám a skúsenostiam s jeho ročnou prevádzkou v LS Logistics.

Workshop bol pre nás príležitosťou pre stretnutie sa so zástupcami firiem, ktoré premýšľajú o nasadení nového, alebo zmene používaného systému WMS. Vďaka tomu, že sa veľa otázok vzťahovalo na konkrétne prípady, bol WarehouseLab príležitosťou k poznaniu aktuálneho trhového záujmu v oblasti skladovacích systémov.

 

Fotografie Tomasz Siuda, 4Content.

 

 

warehouselab 1     warehouselab 6

warehouselab 3     warehouselab 2

warehouselab 5     warehouselab 4

06_VVVI_logo

Aktívna účasť OLTIS Group na Veľtrhu Veda Výskum Inovácie

Naša spoločnosť sa zúčastnila Veľtrhu Veda Výskum Inovácie, ktorý sa konal v dňoch 9. – 11. marca 2016 v priestoroch Brnenského výstaviska. Súčasne s veľtrhom sa v pridružených priestoroch konala aj odborná konferencia Veda Výskum Inovácie 2016.

Spoločnosť OLTIS Group sa prezentovala na veľtrhu vlastným stánkom a v rámci konferencie si návštevníci mohli vypočuť aj odborné prezentácie pána Petra Kroču, riaditeľa výskumu a inovácií OLTIS Group.

Prvý deň konferencie sa jeho prednáška týkala témy „Príležitosti v európskych programoch výskumu a inovácií pre české subjekty“, v rámci ktorej poslucháčom predstavil niekoľko konkrétnych úspešne bežiacich alebo už realizovaných inovačných dotačných projektov výskumu a vývoja skupiny OLTIS s konkrétnymi príkladmi uplatnenia výsledkov riešenia v praxi, so zvláštnym zameraním na projekty smerujúce k digitalizácii v oblasti železničnej nákladnej a osobnej dopravy. Prítomných divákov zoznámil takisto s aktuálnymi dotačnými príležitosťami a na záver vyzval všetkých k zapojeniu sa do projektov a prispel so svojimi odporučeniami.

Druhý deň Veľtrhu Veda Výskum Inovácie sa Petr Kroča v rámci sprievodného programu prezentoval svojim príspevkom, ktorý sa venoval finančným nástrojom na podporu výskumu, vývoja a inovácií EUREKA (medzinárodná spolupráca s tržne orientovanými výsledkami výskumu a vývoja), HORIZONT 2020 (rámcový program pre výskum a inovácie EU, platný pre obdobie 2014 až 2020) a SHIFT2RAIL (prvý európsky spoločný podnik železničného priemyslu a Európskej komisie pre výskum, inovácie a integráciu nových pokrokových technológií do inovatívnych železničných produktov a riešení) z pohľadu možností financovania projektov a s prehľadom aktuálnych otvorených výziev pre oblasť železničnej dopravy.

Prvý ročník Veľtrhu Veda Výskum Inovácie bol tematicky zameraný na uplatnenie výsledkov výskumu a vývoja v praxi a na zodpovedný výskum a inovácie. Veľtrh bol príležitosťou pre stretnutie odborníkov z rôznych odborov a odovzdávanie skúseností v oblasti výskumných projektov. Návštevníci mali príležitosť sa v priebehu dvoch výstavných dní zoznámiť s projektmi vedecko-výskumných pracovísk nielen z Českej republiky.

Transport Manager Meeting

OLTIS Polska na Transport Manager Meeting 2016

Náš kolega, Piotr Manowiecki, vystúpil na konferencii Transport Manager Meeting 2016 s prednáškou na tému „Cloud ako pružné, isté a bezpečné riešenie pre firemnú IT infraštruktúru“.

Svojim príspevkom sa poslucháčom snažil ukázať, že aj napriek zažitým názorom, cloudové riešenia sú oveľa lepším a bezpečnejším riešením ako nákup komplikovaného systému, inštalovaného miestne na vlastných serveroch. Spočívajú v tom, že sa užívateľ informačného systému pripojí pomocou internetu k vzdialenému serveru na ktorom beží jeho firemný informačný systém. Ten  je sprístupnený informačnou spoločnosťou.

Transport Manager Meeting je každoročné stretnutie zástupcov z dopravnej branže, na ktorom sú diskutované rôzne témy súvisiace s cestnou dopravou. Konferenciu organizuje časopis „Transport Manager“.

Prednášajúci tento rok mimo iného diskutovali aj o rizikách spojených so zavedením minimálnej mzdy vo Francii, o možnostiach zaťaženia dlžníka náhradou nákladov spojených s vymáhaním pohľadávok, alebo o podrobnostiach z poľsko-ruských vyjednávaní o prepravných povoleniach.

Tento ročník konferencie sa konal v Krakove dňa 3. marca a zúčastnilo sa ho viac ako 300 návštevníkov. Spoločnosť OLTIS Polska sa okrem prednášky prezentovala aj vlastným stánkom.

Viac informácií na stránkach Transport Manager Meeting:

http://www.transport-manager.pl/index.php/relacja-tmm-23-04-2016

 

 

05_Transport Manager Meeting__0272     05_Transport Manager Meeting__5004

05_Transport Manager Meeting_0386     05_Transport Manager Meeting__4964

05_Transport Manager Meeting__0459

 

Ustron

Rekordná konferencia Železnice III tisícročia

Až 160 osôb diskutovalo o železnici a intermodálnej doprave v rámci VI. ročníka konferencie Železnice III tisícročia v Ustroni.

V dňoch 3.–5. februára 2016 sa konal VI. ročník medzinárodnej konferencie Železnice III tisícročia, usporiadaný spoločnosťami První Signální a OLTIS Polska. Tohto ročníka sa zúčastnil rekordný počet odborníkov z odboru. Okrem železničných výrobcov a dodávateľov služieb do Ustrone prišli zástupcovia vedeckých ústavov, okrem iného: VVUZ – Výskumný ústav železničný, Žilinská univerzita v Žiline, Politechnika Warszawska – Wydział Transportu, Wyższa Szkoła Techniczna v Katoviciach, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Instytut Kolejnictwa a zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, a takisto zástupcovia právnickej kancelárie, ktorí nás podporili znalosťami z právnickej oblasti.

Účastníci si v plenárnej časti konferencie mali možnosť vypočuť profesionálne a zaujímavé prezentácie, týkajúce sa nielen bezpečnosti:

 • O interoperabilite železničného systému EU prednášal dr. ing. Marek Pawlik, Politechnika Warszawska, Instytut Kolejnictwa
 • O integrovaných systémoch riadenia bezpečnosti v železničnej doprave prednášal prof. ing. Marek Sitarz, Wyższa Szkoła Biznesu, Zespół Technicznych Środków Transportu Komitetu Transportu PAN (Skupina pre technické dopravné prostriedky dopravného výboru Poľskej akadémie vied)
 • O využití systémov pre bezdrôtový dátový prenos za účelom zvýšenia bezpečnosti na nezabezpečených železničných prejazdoch prednášala Lucyna Bester, Instytut Kolejnictwa
 • O externých nákladoch na dopravu s dôrazom na nehody na železnici prednášal Adrian Furgalski, Railway Business Forum
 • O poplatkoch za použitie infraštruktúry a vysokých sadzbách prednášala Beata Grabowska – Bujna Jastrzębska, Spółka Kolejowa
 • O technicko-technologických podmienkach pre organizáciu železničnej prevádzky prednášala prof. dr. hab. ing. Marianna Jacyna, Politechnika Warszawska
 • O TSI TAF na PKP Polskie Linie Kolejowe prednášal riaditeľ projektu pre interoperabilitu,
 • odbor informatiky PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
 • O ochrane osobných údajov a novele zákona o verejných zákazkách prednášala mec. Izabela Kowalczuk-Pakuła, kancelária Bird&Bird
 • O dotáciách v novej finančnej perspektíve 2014-2020 prednášala  Katarzyna Więckowska, Kancelaria Adwokacka Katarzyny Więckowskiej

Naši zahraniční hostia:

 • Skúšobné centrum VUZ Velim – miesto pre efektívne testovanie železničných vozidiel v III. tisícročí, ing. Jaroslav Grim Ph. D. Výskumný Ústav Železničný a.s.
 • Terminál intermodálnej prepravy. Implementácia IS v rámci projektu Žilina – Teplička, Peter Hrapko, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

V priebehu integračných sekcií si mohli účastníci z Česka, Poľska a Slovenska vymeniť skúsenosti a nadviazať nové kontakty. Dojímavým momentom bolo menom účastníkov a usporiadateľov odovzdanie šeku v hodnote 5001 zlotých do rúk Elżbiety Grabowskiej, riaditeľky „Sindbad“ rodinného domu prechodného pobytu, zo združenia S.O.S. Detskej dedinky. Účastníci zdôrazňovali, že usporiadatelia pripravili veľmi zaujímavý umelecký program v priebehu slávnostnej večere. Skupina Fragile zo Slovenska spievala viac aj menej známe pesničky bez sprievodu hudobných nástrojov. Robila to tak dobre, že sa parket hneď zaplnil tanečníkmi. A hlasitý smiech sprevádzalo originálne, prekvapujúce a vtipné vystúpenie českého komika Richarda Nedvěda.

Chceme veľmi poďakovať všetkým hosťom za to, že prišli na konferenciu, prednášajúcim za dokonale pripravené referáty a našim sponzorom a business partnerom za podporu. Bez ich pomoci by konferencia nedosiahla takú vysokú úroveň. Už teraz Vás pozývame na ďalší ročník, ktorý sa tradične bude konať vo februári 2017.

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie: http://www.railconference.com/koleje-2016/pl/

Ďakujeme a tešíme sa na Vás v budúcom roku!

 

Ustron_2016_1     Ustron_2016_5

     Ustron_2016_7

Ustron_2016_3     Ustron_2016_2

Ustron_2016_4     Ustron_2016_6