ikonka RN Congres

Železničný IT kongres Rolling-NET 2016 v Budapešti

 

V tomto roku sme mali možnosť zúčastniť sa ako vystavovateľ na železničnom IT kongrese Rolling-NET 2016 v Budapešti, ktorý, ako už jeho názov naznačuje, bol zameraný predovšetkým na železničné IT technológie. Ide o prvý kongres, ktorý sa okrem všeobecných železničných tém zaoberá aj automatizačnými a IT technológiami, ako napríklad IoT.

Pri pohľade na program tejto rôznorodej udalosti môžeme usúdiť, že sa dotkla takmer všetkých oblastí tohto odvetvia železničného priemyslu. Popri prednáškach známych osobností sa návštevníci mohli stretnúť aj s vystavovateľmi, od výrobcov železničných vozidiel až po poradenské organizácie pre železničný sektor. Okrem skvelého programu  sa návštevníci mohli tešiť aj z vizuálnych zážitkov, keďže celá udalosť bola usporiadaná naozaj veľmi zaujímavo, miestami ste sa totiž nachádzali v železničných vozňoch, na nástupišti apod.

Ďakujeme všetkým našim partnerom a návštevníkom, že nás navštívili na tejto veľkolepej udalosti, a veríme, že v budúcnosti budeme navzájom úspešne spolupracovať.

 

Foto od Rolling Net 2 Foto od Rolling Net 3 Foto od Rolling Net DSC02970 DSC02974 DSC02971

ikonka-firma

Spoločnosť OLTIS Group obsadila 3. miesto v krajskom kole súťaže Firma roka

 

Súťaž Firma roka patrí svojim všeodborovým a regionálnym zásahom k najväčším podnikateľským podujatiam v krajine. Kvalitne nastavenými pravidlami dosahuje súťaž v hodnotení prihlásených firiem maximálnej objektivity a vytvára úplne ojedinelé vzájomné porovnanie účastníkov v jednotlivých krajoch i za celú Českú republiku.

„Som rád, že Olomoucký kraj sa opäť ukázal ako podnikateľsky silný región. Originalita, tradícia, veľká miera spoločenskej zodpovednosti i vzájomná regionálna podpora, to všetko sú vlastnosti, ktorými disponujú miestny podnikatelia,“ zhodnotil krajské kolo člen poroty Petr Kovala z ČEZ ESCO.

Vodafone Firma roka 2016 Olomouckého kraja:

  1. ALIKA, a.s. – praženie, balenie, sekanie orieškov, sušeného ovocia a semiačok (Čečice)
  2. Koutný, spol. s.r.o. – výroba klasickej pánskej konfekcie, oblekov na mieru a profesijného oblečenia (Prostějov)
  3. OLTIS group, a.s. – integrátor informačných systémov (Olomouc)

Záujemcovia o účasť v súťaži Firma roka 2016 odpovedajú na stručné otázky, ktoré charakterizujú ich firemné podnikanie a takisto popisujú svoj podnikateľský príbeh. Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia firiem je takisto tzv. „scóring“, ktorý skúma finančné ukazovatele firiem. Scóring vypočítava špecializovaný software na základe rentability vlastného kapitálu a aktív, bežnej likvidity, pohotovej likvidity a celkovej zadĺženosti, ale aj jej štruktúry, obraty aktív z tržieb, prevádzkovej marže a produktivity práce. Firma môže získať max. scóring 2000 bodov. V rámci hodnotenia potom majú rovnakú váhu scóring (50%) a podnikateľské príbehy spoločností (50%). V jednotlivých krajinách hlasuje odborná porota zložená zo zástupcov partnerov, asociácií a cechov (viac viď. Partneri). Pre každé regionálne kolo je určených 10 firiem, ktoré uspeli najlepšie v hodnotení finančných ukazovateľov, tzv. scóringu. Poradie firiem v jednotlivých krajoch potom určuje odborná porota (50%) a scóring (50%).

Do celorepublikového finále postupuje 14 víťazov krajských kôl Firma roku 2016. Víťaza finálového kola určí celoštátna porota. Víťazné firmy zo všetkých krajov sa osobne prezentujú pred odbornou porotou. Vo finálovom kole záleží čisto na schopnostiach prezentujúcich firiem, ako sa firmy orientujú v konkurenčnom prostredí, ako ambiciózne a reálne sú ich podnikateľské plány a ako prispievajú k rozvoju okolia.

 

frol-236-1_29899242003_o frol-197-1_30495775526_o frol-194-1_30495773256_o frol-193-1_29899242853_o frol-189-1_30495773306_o frol-237-1_30495772986_o

Seminář OG 2016

Odborný seminár pre užívateľov aplikácií firiem zo skupiny OLTIS Group

V dňoch 6. a 7. októbra 2016 sa uskutočnil jedenásty seminár pre užívateľov aplikácií firiem zo skupiny OLTIS Group. Medzi zákazníkmi firiem JERID a OLTIS sa toto podujatie teší značnej obľube, o čom svedčí každoročná hojná účasť. Celkovo sa tento rok v obidvoch sekciách zúčastnilo 70 užívateľov z 29 firiem.

Rovnako ako v minulom roku bol program rozdelený do dvoch samostatných sekcií, sekcie pre špeditérov a sekcie pre dopravcov. Program oboch sekcií sa skladal z prednášok zameraných na zoznámenie užívateľov s aktuálnymi novinkami v aplikáciách a z prednášok externých prednášajúcich, ktoré sa venovali aktuálnym otázkam z oblasti železničnej špedície a dopravy. Popoludňajšia časť bola v tomto roku pre obe sekcie spoločná.

V sekcii pre dopravcov bola jedným z hlavných bodov dopoludňajšieho programu prednáška pána Futeru zo Správy železničnej dopravnej cesty týkajúca sa noviniek v implementácii TAF TSI v aplikáciách SŽDC. Okrem iného nemohlo chýbať ani predstavenie toho, čo sa za posledný rok udialo v produktoch OLTIS Group. Novinky v IS EVAL, väzby na manažéra infraštruktúry v Maďarsku alebo aktuálny vývoj Logistického webového portálu predstavili Eman Mikoška a Tomáš Kroča. Účastníci sa rovnako dozvedeli zaujímavé informácie o pripravovanej medzinárodnej železničnej konferencii IRFC 2017, ktorá sa uskutoční v termíne od 22. do 24. marca 2017 v Prahe.

V dopoludňajšom bloku špedičnej sekcie bol predstavený úplne nový produkt s obchodným názvom SIMON II. Spustenie ostrej prevádzky tejto novej webovej aplikácie pre zobrazovanie polôh z GPS jednotiek na vagónoch a lokomotívach bolo avizované už v priebehu minuloročného seminára a väčšina účastníkov tohto ročníka bola zvedavá na finálnu podobu tohto nového produktu z dielne OLTIS Group. Hlavnou prednosťou aplikácie SIMON II oproti konkurenčným aplikáciám je to, že má v sebe zapracované špecializované funkcie pre podporu železničnej dopravy a prepravy. Ide predovšetkým o funkcie priraďovania najbližšej železničnej stanice ku zisteným súradniciam a počítanie prebehu podľa skutočnej vzdialenosti „po koľajniciach“. Veľkému záujmu všetkých prítomných sa tešila prednáška, v priebehu ktorej bol predstavený nový program FRED – plnohodnotná internetová verzia programu ERIC. Už v priebehu seminára si niekoľko účastníkov vyžiadalo prístup do testovacej verzie tohto programu.

Nesmieme takisto zabudnúť na ostatné prednášky. Ako každý rok boli užívatelia Informačného systému NEWSPED zoznámení s novinkami, ktoré boli v priebehu uplynulého roka do tohto IS zapracované.

V popoludňajšom spoločnom bloku sa uskutočnili prednášky externých prednášajúcich. V úvode nás pán Ing. Jiří Vorel z ČD Cargo zoznámil s históriou a zaujímavosťami parných lokomotív. Po tejto „odpočinkovej“ téme nasledovala prednáška pána Ing. Tomáša Svozila z Colného úradu Přerov na tému Zmeny v colnom kódexe EU. Táto téma prítomných zástupcov špedičných firiem veľmi zaujímala, pretože väčšina z nich sa s touto tematikou dennodenne stretáva pri svojej práci. Popoludňajší blok a celú odbornú časť tohtoročného seminára zakončila prednáška nášho už tradičného prednášajúceho, pána Ing. Stanislava Hájka, ktorý prítomných účastníkov informoval o pripravovaných zmenách v preprave nebezpečných vecí – RID 2017.

Po ukončení odbornej časti seminára nasledoval spoločenský večer, ktorého súčasťou bol bowlingový turnaj jednotlivcov – 11. ročník turnaja Memoriál PEPY. O umiestnenie na stupňoch víťazov sa odohrali nervy drásajúce boje. Bolo vidno, že dobré umiestnenie v bowlingovom turnaji spojenom so seminárom je prestížnou záležitosťou. Výsledky turnaja boli nasledujúce:

V kategórii žien sa na treťom mieste umiestnila pani Šárka Stratilová (ČD Cargo), na mieste druhom pani Libuše Boučková (Spedica) a na mieste prvom pani Zuzana Horniaková (Investex Group).

V kategórii mužov sa umiestil na treťom mieste pán Jan Dlouhý (Spedica), na mieste druhom pán Petr Blahuš (SD Kolejová doprava) a na prvom mieste pán Lukáš Droppa (AWT).

V ďalšej kategórii Talent roka zvíťazila za ženy pani Barbora Lubojacká (AWT) a za mužov pán Michal Hanták (Budamar Logistics).

Najvyšší nához mala za ženy pani Zuzana Horniaková (Investex Group) 167 bodov a za mužov pán Lukáš Droppa (AWT) 173 bodov.

Všetkým účastníkom veľmi pekne ďakujeme za milú a priateľskú atmosféru, ktorú nám svojou prítomnosťou a zápalom pre vec pomáhali vytvoriť. Tešíme sa na ďalší ročník seminára, kedy sa s mnohými z nich zasa spoločne stretneme.

 

20161006_094513 20161006_095344 20161006_105230 20161006_105333 20161006_134915 20161006_120501 20161006_110821 20161006_203159 20161006_185621 20161006_203351

ikonka

Fórum maďarských prepravcov

Spoločnosť OLTIS Hungaria sa aj v tomto roku zúčastnila Fóra maďarských prepravcov, ktoré sa konalo 12. októbra 2016 v réžii Fórum Akadémia.

Účastníci udalosti si vypočuli nielen rad odborných prednášok, no mali aj možnosť prehliadky IT produktov a riešení našej spoločnosti. Zároveň bolo dohodnutých niekoľko bližších prezentácií a ukážok našich riešení s návštevníkmi nášho stánku.

Popri Fóre maďarských prepravcov je pre našu spoločnosť taktiež veľmi významnou udalosťou Konferencia zasielateľstva, ktorá sa bude konať v dňoch 1. – 2. decembra 2016 v hoteli Radisson Park Inn v Budapešti.

 

MFF 1 MFF 2 MFF 3 MFF 4

Innotrans_logo_3

InnoTrans 2016

 

V dňoch 20. – 23. Septembra 2016 sa v Berlíne konal jedenásty ročník najväčšieho európskeho veľtrhu dopravných technológií InnoTrans 2016. Tohto veľtrhu sa už tradične zúčastnili ako vystavovatelia aj spoločnosti skupiny OLTIS Group, ktorých spoločná expozícia sa nachádzala v hale 4.1, stánok 312.

Účasť na veľtrhu bola pre nás veľkým prínosom, ako po stránke obchodnej, tak aj odbornej. Dôkazom toho je množstvo stretnutí, ktoré naši zástupcovia absolvovali so súčasnými aj potenciálnymi zákazníkmi, partnermi z akademickej sféry a tiež s medzinárodnými organizáciami. Na našej expozícii sme absolvovali dôležité rokovania a predstavili sme nielen novinky v našich produktoch, ale prezentovali sme takisto nové trendy v oblasti informačných systémov pre dopravu a logistiku.

Samostatnou časťou našej účasti bola prezentácia európskeho výskumného projektu CAPACITY4RAIL, ktorá prebiehala vo vopred daných časoch na našom stánku po dobu troch veľtržných dní. Spolu s partnermi z Veľkej Británie a Švédska (Networkrail, Trafikverket, TRL, IFFSTAR a univerzitami Birmingham a Linköping) boli prezentované dosiahnuté výsledky v časti projektu SP3 – Operations for enhanced capacity. OLTIS Group tu pre projekt vyvinul a prezentoval dve aplikácie: CAIN (CApacity of INfrastructure) – implementácia KADR pre švédskou infraštruktúru, a CAPTAIN (CAPability Trade-off Automation model of INfrastructure) – Porovnávací model schopností automatizácie železničnej infraštruktúry.

Ďalšou akciou na našom stánku bolo „Maďarské popoludnie“ dňa 22. septembra, ktoré sa konalo pod taktovkou dcérskej spoločnosti OLTIS Hungaria. V priebehu tohto popoludnia si mohli návštevníci stánku vypočuť prezentácie našich produktov v maďarčine.

Všetkým obchodným partnerom, ktorí nás na stánku navštívili, ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

 

20160921_094716 20160922_130355 20160922_154430 20160922_154449 20160922_143524 20160922_101110 20160921_122417 22092016575

ikonka

OLTIS Hungária Kft. sa zúčastnila konferencie IX. Magyar Vasút

 

Spoločnosť OLTIS Hungária Kft. sa v tomto roku, rovnako ako predchádzajúce roky, zúčastnila konferencie IX. Magyar Vasút, ktorú organizovalo Fórum Akadémia 15. septembra 2016 v konferenčnej sále hotela Aquaworld Resort Budapešť.

Na konferencii sme počuli prednášky od viacerých známych osobností. V rámci konferencie sa odovzdávala cena Istvána Siposa, ktorú získal štátny tajomník maďarského parlamentu Dr. János Fónagy. Cenu osobnosť roka v maďarskej doprave od spoločnosti Fórum Média Kiadó Kft. získala generálna riaditeľka MÁV pani Ilona Dávid. Na konferencii bolo prítomných približne 250 odborníkov zo železničného odvetvia.

Touto cesto by sme sa chceli poďakovať všetkým našim partnerom a hosťom, ktorí nás poctili svojou návštevou v priebehu konania konferencie.

Informácie o udalosti:

http://www.hungrail.hu/hu/esemenyek/esemenyek2/esemeny/74-ix-magyar-vasut-konferencia

https://www.forumakademia.hu/beszamolok/143-magyar-vasut-2016-konferencia

 

Časť priložených fotiek bolo vyhotovených redakciou časopisov Magyar Közlekedés/Navigátor.

 

MV_6 MV_3 MV_5 MV_4 MV_2 MV_1

cef_100

Projekt OLTIS Group na implementáciu TSI TAF bol schválený

Dňa 8. júla členské krajiny EU oficiálne schválili dopravné projekty, ktoré získajú 6,7 miliardy Eur z fondu nástroje pre prepojenie Európy (CEF). Príjemcovia z členských krajín spôsobilých čerpať prostriedky z Fondu súdržnosti získajú až 85 % podpory financovania svojich projektov.

Z 427 návrhov projektov bolo vybraných 195, ktoré významne prispejú k digitalizácii a dekarbonizácii dopravy. Medzi tieto úspešné projekty sa zaradil i projekt spoločnosti OLTIS Group „Implementácia TSI TAF u súkromných železničných dopravcov“ s rozpočtom 1,1 mil. Eur, v rámci ktorého dôjde v rokoch 2017–2019 k implementácii u desiatich nákladných železničných dopravcov v ČR a na Slovensku.

Projekt sa zameriava na vývoj a implementáciu štandardov pre dátovú výmenu v súlade s Nariadením o technickej špecifikácii pre interoperabilitu subsystému pre telematické aplikácie v nákladnej doprave (TSI TAF) do informačných systémov, ktoré využívajú železniční dopravcovia pre plánovanie a operatívne zaistenie svojej činnosti. Požiadavka TSI TAF vyžaduje, aby stávajúce funkcie boli rozšírené o komunikáciu s manažérmi infraštruktúry, spolupracujúcimi dopravcami a držiteľmi vozňov.

Projekt si kladie za cieľ pomôcť súkromným dopravcom, ktorí doposiaľ nepoužívali komplexné systémy prevádzkované u veľkých či národných dopravcov, ale ktorí teraz musia spĺňať požiadavky z hľadiska komplexnosti požadovaných funkcií. Projekt umožní nasadiť týmto súkromným dopravcom k dosiahnutiu plnej interoperability menej nákladné, ale rovnako komplexné riešenia, aké majú veľkí národní dopravcovia.

ikonka

CID Golf Cup 2016

Spoločnosť CID International, a.s. usporiadala pre svojich priateľov a obchodných partnerov vo štvrtok 21. júla 2016 golfový turnaj jednotlivcov CID Golf Cup.

Miesto konania: Park Golf Club Ostrava, Dolní 412, Šilheřovice

Turnaj bol súčasťou už 3. ročníka GOLF RAIL IT TOUR 2016, a zároveň tretím turnajom tohtoročnej golfovej túry.

Výsledky:  

Kategória Bronz – Spoločná HCP 34,1 – 54
1. Jan Jakeš (súkromná osoba)
2. Petr Sedláček (S&G safe grow s.r.o)
3. Lucie Jirků (súkromná osoba) 

Kategorie Silver – Spoločná HCP 22,6 – 34
1. Martin Hapl (Rankenen a.s.)
2. Milan Šubrt (Josef Mička)
3. Štefan Mestický (Oltis Group)

Kategorie Gold – Spoločná HCP +9 – 22,5
1. Jan Holeš (Rankenen a.s.)
2. Tereza Hoffmannová (ALMA Consulting Group Česká republika, s.r.o.)
3. Luděk Telecký (TECHNISERV IT, spol. s.r.o.) 

Longest drive MUŽI
1. Jakub Szurlej (Schavemaker Invest Sp. z o.o.)
2. Marek Ambrus (LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.)
3. Petr Baroch (České dráhy a.s.)

Longest drive ŽENY
1. Leona Žáková (súkromná osoba)
2. Tereza Hoffmannová (ALMA Consulting Group Česká republika, s.r.o.)
3. Tereza Skládanková (TECHNISERV IT, spol. s.r.o.)

Nearest to the pin – Miroslav Waleczek (Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.) – 1,35 m

Celkové výsledky Golf Rail IT Tour
1. Luděk Telecký (TECHNISERV IT, spol. s.r.o.)
2. Jiří Nepustil (INDI s.r.o.)
3. Marek Lošťák (ORBI TRANS s.r.o.)

 

Ďakujeme všetkým hráčom za aktívnu účasť a tešíme sa na stretnutie pri niektorom z ďalších podujatí organizovaných firmami združenými v skupine OLTIS Group.

 

r20160721-141655 r20160721-140717 r20160721-125209 r20160721-122109 r20160721-111617 r20160721-095626 r20160721-164107 r20160721-164228 r20160721-164330 r20160721-164547 r20160721-164745 r20160721-164939

 

obrázek_upraveno_100x100

Úspech týmu OLTIS Group na štafetovom behu Sněžka–Praha

Cez víkend 25. a 26. júna 2016 sa uskutočnil štafetový bežecký závod SNĚŽKA – PRAHA 2016, pri ktorom musela skupinka 3 až 7 bežcov prekonať nonstop vo dne v noci vzdialenosť 197 km z Obřího dolu pod Sněžkou až do pražskej Tróje. Celá trasa, s prevýšením 2083 m stúpania / 2951 m klesania, bola rozdelená na 20 úsekov. Každý zo 7 bežcov v tíme zvládol teda tri približne desaťkilometrové úseky.

 

Sedemčlenné družstvo OLTIS Group so 2 ženami v tíme a s vekovým priemerom 44 rokov odštartovalo z Obřího dolu pod Sněžkou v sobotu o 18:30 h a dobehlo do Prahy v nedeľu krátko pred 11. hodinou dopoludnia. S výsledným časom 16 hodín a 21 minút  (priemerný čas 5:03 min na 1 km) tak OLTIS Group obsadil vynikajúce 7. miesto z 26 štartujúcich tímov a v kategórii mix (muži a ženy v tíme) získal 3. miesto a bronzové medaile!

 

01r 03r 05r 07r 09r 11r 10r 02r 12r 13r

 

unife

Aktívna účasť OLTIS Group na valnom zhromaždení UNIFE

V dňoch 22. – 24. júna sa v Amsterdame konalo 25. valné zhromaždenie UNIFE, Európskej asociácie železničného priemyslu. Za nových členov UNIFE tu bolo prijatých ďalších 11 spoločností.

OLTIS Group, člena UNIFE od roku 2009, zastupovali Miroslav Fukan, Petr Kroča a Jiří Čáp, ktorí sa mimo plenárneho zasadnutia a valného zhromaždenia UNIFE zúčastnili rokovania v pracovných a výkonných komisiách. Miroslav Fukan sa aktívne zúčastnil prezidentského výboru (Presiding Board) a komisie pre malé a stredné firmy (SME Committee). Petr Kroča zastupoval OLTIS Group v platforme digitalizácie (Digitalisation Platform) a komisie pre komunikáciu (Communications Committee) a Jiří Čáp v komisii pre nákladnú dopravu (Freight Committee), kde prebiehala príprava a diskusia k pozičnému dokumentu ERIFA, ktorý má slúžiť ako podklad pre Európsku komisiu z hľadiska rozvoja nákladnej železničnej dopravy.

Výkonný riaditeľ OLTIS Group Miroslav Fukan sa takisto ako jeden z diskutujúcich aktívne zapojil v rámci panelovej diskusie na tému konkurencieschopnosti železničného priemyslu EU a vedúceho postavenia na trhu (verejné zákazky, obchod, výskum a vývoj) v rámci  dňa valného zhromaždenia. V tejto časti vystúpili takisto:

  • Martina Werner, členka Európskeho parlamentu a výboru pre priemysel Európskeho parlamentu, spravodajkyňa Uznesenia parlamentu o konkurencieschopnosti európskeho železničného dodávateľského priemyslu,
  • Gwenole Cozigou, riaditeľ pre priemyselnú transformáciu a pokročilé hodnotové reťazce, DG-GROW, Európska komisia,
  • Carlo Borghini, výkonný riaditeľ Shift2Rail JU,
  • Laurent Troger, prezident Bombardier Transportation, predseda UNIFE
  • a ako moderátor Chris Jackson, šéfredaktor Railway Gazette.

Ďalšie diskusné témy boli Investície EU pre železnicu (fondy EU, CEF, Junkerov investičný plán, PPP) a Železnice a dopravná politika EU (implementácia 4. železničného balíčka, štandardizácia, ERTMS). V priebehu celej akcie prebiehali rokovania s partnermi ohľadom medzinárodných projektov vo väzbe na Shift2Rail a ďalšie aktivity OLTIS Group.

 

13_UNIFE-GA-2016