Informačný systém pre železničných špeditérov a dopravcovNEWSPED

Informačný systém NEWSPED je univerzálny pracovný nástroj pre špeditéra, poskytujúci plnú technickú podporu činností spojených s organizáciou a riadením celého prepravného procesu od prijatia prvotnej požiadavky na prepravu až po vystavení odberateľskej faktúry, kontrolu prijatých dodávateľských faktúr a ekonomické vyhodnotenie realizovaných prepráv.

 

Všeobecné vlastnosti

 • pokrytie rozhodujúcej technológie práce špeditéra
 • individuálna možnosť nastavenia systému podľa potrieb zákazníka
 • nezávislosť na spôsobu dopravy
 • systém rešpektuje organizačnú štruktúru zákazníka s možnosťou obmedzenia prístupu k dátam
 • viacjazyčná podpora (CZ, SK, EN, DE, RU, PL, HU, RO, IT, SL) s možnosťou jednoduchého rozšírenia
 • podpora elektronickej výmeny dát s inými systémami
 • využitie aj v expedičných útvaroch obchodných a výrobných firiem

Kľúčové funkcie

 • evidencia obchodných partnerov a ďalších podporných číselníkov
 • evidencia dopytu
 • tvorba cenníkov a evidencia cien, väzba na elektronické tarify
 • elektronická výmena cenníkov, export/import
 • kalkulácia cenových ponúk
 • evidencia prepravy
 • vystavenie odberateľských faktúr
 • kontrola došlých faktúr, import dodávateľských faktúr zo železničných odúčtovní
 • elektronická výmena dát s ekonomickými informačnými systémami
 • priebežné sledovanie obchodného prípadu
 • vyhodnocovanie obchodných prípadov
 • vyhodnocovanie obchodných partnerov, kredit management
 • zjednodušený cestný modul pre rýchlu evidenciu a spracovanie cestných prepráv
 • modul pre hospodárenie s vozmi, cestnými vozidlami a kontajnermi – kartotéka, nájom, následný prenájom, kalkulácia cien, evidencia a plánovanie revízií a opráv s priamou väzbou na špedíciu
 • modul špedičný sklad s priamou väzbou na špedíciu

 Produktový list k stiahnutiu tu.