Riadiace systémy dopravyManažér železničnej infraštruktúryLogistika, špedícia,
doprava
Osobná dopravaPrierezové systémy

Vlakový dispečersky systém
Elektronický dopravný denník
Online prístup k informáciám a aplikáciám

 

ĎALŠIE PRODUKTY Z TEJTO OBLASTI:

 

Meranie spotreby trakčnej energie hnacích vozidiel
Predaj kapacity dráhy
Evidencia a príprava trasy pre dopravu mimoriadnych zásielok
Národný register železničnej infraštruktúry